Оголошення 

Назва Змінено Завантажити
«Science, She Says!» 12-09-2022 Завантажити
Відкрити
Science_She_Says 12-09-2022 Завантажити
Відкрити
Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 13-09-2022 Завантажити
Відкрити
Wizyta studyjna 7 października ukr 13-09-2022 Завантажити
Відкрити
Додаток "Світ в Сербії" 19-09-2022 Завантажити
Відкрити
Курс вебінарів з підвищення кваліфікації на тему «Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації» 19-09-2022 Завантажити
Відкрити
Програма USAID «Справедливість для всіх» (Really English) 19-09-2022 Завантажити
Відкрити
Списки студентів за результатами тестування англійської мови ННІАКОТ 19-09-2022 Завантажити
Відкрити
Списки студентів за результатами тестування англійської мови ННІ ВГ+ПР 19-09-2022 Завантажити
Відкрити
Списки студентів за результатами тестування англійської мови ННМІ 19-09-2022 Завантажити
Відкрити
Списки студентів за результатами тестування англійської мови ННАЗ+ОЗ 19-09-2022 Завантажити
Відкрити
Списки студентів за результатами тестування англійської мови ННІБА 19-09-2022 Завантажити
Відкрити
Списки студентів за результатами тестування англійської мови ННІЕМ 19-09-2022 Завантажити
Відкрити
Конкурс для молодих викладачів та дослідників Фулбрайт 21-09-2022 Завантажити
Відкрити
Додаток Національна стипендіальна програма Словаччини 23-09-2022 Завантажити
Відкрити
ХV Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція 23-09-2022 Завантажити
Відкрити

Кафедра фінансів та економічної безпеки

Консультації кафедри ФЕБ
Назва Розмір Тиць Змінено Завантажити
Назва Розмір Тиць Змінено Завантажити
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НУВГП_ 1.36 МБ 15 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП 1.16 МБ 16 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про організацію та проведення педагогічної практитки здобувачів третього освітньо- наукового рівня 287.84 КБ 22 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про організацію освітнього процесу в НУВГП 834.88 КБ 16 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів третього (освітньо-наукового) рівня 175.42 КБ 23 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про неформальну та інформальну освіту в Національному університеті водного господарства та природокористування 408.22 КБ 21 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 382.23 КБ 13 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 2.12 МБ 20 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про публічну інформацію в НУВГП 10.21 МБ 21 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Порядок проходження попередньої експертизи дисертації здобувачів наукового ступеня доктора філософії у НУВГП 778.68 КБ 14 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Правила прийому до аспірантури та докторантури НУВГП на 2022 329.52 КБ 26 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в НУВГП 7.44 МБ 19 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Додаток до положення про ліквідацію академічної заборгованості здобувачів третього освітньо- наукового рівня 114.21 КБ 16 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Додаток до положення про організацію освітнього процесу в НУВГП для здобувачів третього (освітньо- наукового) рівняперетворено 120.27 КБ 16 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Порядок присудження наукового ступеня доктора філософії в НУВГП 4.14 МБ 16 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в НУВГП 4.63 МБ 18 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Обсяг держзамовлення в докторантуру НУВГП на 2021 1.21 МБ 19 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про форми навчання, форми організації освітнього процесу та види навчальних занять в НУВГП 12.32 МБ 14 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Наказ про встановлення розміру оплати навчання в аспірантурі при вступі в 2021 році 200.29 КБ 15 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм в НУВГП 689.36 КБ 18 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про надання додаткових платних послуг_ 635.81 КБ 22 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Пложення про освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 465.66 КБ 19 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Обсяг держзамовлення в аспірантуру НУВГП на 2021 1.29 МБ 25 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Порядок звернень здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в НУВГП 13.68 МБ 24 30-08-2022 Завантажити
Відкрити

Відділ запобігання та виявлення корупції

Назва Розмір Тиць Змінено Завантажити
Антикорупційна програма НУВГП 677.90 КБ 20 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Звіт по виконанню в 2021 році Антикорупційної програми 411.46 КБ 16 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
звіт перегляд корупційні ризики 2022 694.89 КБ 17 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків 285.76 КБ 13 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
План - графік навчань 2022 402.31 КБ 19 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про відділ ПЗВК 356.90 КБ 15 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Таблиця 2 до звіту про перегляд корупційних ризиків 2022 495.72 КБ 12 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Памятка щодо врегулювання в НУВГП конфлікту інтересів 594.09 КБ 17 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Щодо захисту викривачів корупції в НУВГП 547.88 КБ 12 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Памятка обмеження щодо одержання подарунків 745.13 КБ 19 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Таблиця 3 до звіту про перегляд корупційних ризиків 2022 522.25 КБ 14 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Попередження про спеціальні обмеження 230.65 КБ 15 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
ІНСТРУКЦІЯ З ДОКУМЕНТУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ З ДОДАТКАМИ-1 2.80 МБ 15 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
КОДЕКС ЧЕСТІ НУВГП 545.02 КБ 15 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Таблиця 1 до звіту про перегляд корупційних ризиків 2022 539.32 КБ 14 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій 569.02 КБ 13 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Порядок розгляду в НУВГП повідомлень про корупцію 330.72 КБ 14 30-08-2022 Завантажити
Відкрити
Типові форми реєстру внесків НУВГП на благодійну діяльність та реєстру благодійних внесків на потреби НУВГП 120.99 КБ 11 08-09-2022 Завантажити
Відкрити
Порядок перевірки ділових партнерів НУВГП 329.10 КБ 16 08-09-2022 Завантажити
Відкрити
Типові антикорупційні норми для госпдоговорів НУВГП 294.10 КБ 18 08-09-2022 Завантажити
Відкрити
Типова форма повідомлення про порушення Антикорупційної програми 296.04 КБ 13 08-09-2022 Завантажити
Відкрити
Порядок ліквідації академічних заборгованостей нова редакція 581.32 КБ 20 16-09-2022 Завантажити
Відкрити

Відділ охорони праці

Назва Розмір Тиць Змінено Завантажити
Положення про відділ охорони праці НУВГП 34.36 КБ 8 30-08-2022 Завантажити <