Університет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Наші студенти навчаються у сучасних комп’ютерних класах з найновішим програмним забезпеченням, які об’єднані в єдину мережу і підключені до Інтернету.

Facebook  Вікіситет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

Даний інститут за напрямом діяльності університету, де готують фахівців спеціальностей і спеціалізацій, актуальних для різних галузей України, насамперед водного господарства. Підготовка спеціалістів із водогосподарських спеціальностей ведеться у навчальному закладі вже 85 років. За цей час дипломи інженерів отримали більше 20 тисяч фахівців.

Facebook  Вікіситет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою (ННІАЗ) утворений у 2013 році. До його складу увійшли факультети екології та природокористування (ФЕП) і землеустрою та геоінформатики (ФЗГ), які в свою чергу створені у результаті поділу факультету екології та землевпорядкування у 2003 році

Facebook  Вікіситет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

За роки функціонування інституту встановлено тісні міжнародні зв’язки з навчальними закладами Польщі, Білорусії, Словаччини, Росії, Німеччини та інших країн.Студенти ННІБА мають можливість проходити навчальну та виробничу практики з прослуховуванням лекцій та проходженням лабораторних занять, в навчальних закладах Польщі.

Facebook  Вікіситет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Інститут має Центр навчально-виробничої підготовки студентів в с.Любомирка Рівненського району, механічні майстерні, філіали кафедр на виробництві, Центр підготовки і перепідготовки водіїв, де студенти вивчають сучасну техніку, проходять навчальні та виробничі практики.

Facebook  Вікіситет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту – найбільший структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування, у якому щороку навчаються від двох до трьох тисяч студентів денної, заочної, дистанційної форм навчання з усіх регіонів України, а також з країн Європи, Азії, Африки

Facebook  Вікіситет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Навчально-науковий інститут права утворений в лютому 2015 року. До його складу входить 4 кафедри: спеціальних юридичних дисциплін, конституційного права та галузевих дисциплін, відновного правосуддя та приватної детективної діяльності, правових природоохоронних дисциплін.

Facebook  Вікіситет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Навчально-науковий інститут Охорони здоров'я утворений в січні 2018 року. До його складу входить 3 кафедри: Методико-психологічних дисциплін, фізичної терапії, ерготерапії, теорії та методики фізичного виховання

Facebook  Вікіситет

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Передбачає отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. В Інституті післядипломної освіти НУВГП можна здобути другу вищу освіту за всіма базовими спеціальностями Університету

Facebook  Вікіситет

НАДСЛУЧАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Розпочав свою освітню діяльність 1 вересня 2004 року. Створений інститут для задоволення потреб ринку праці кадрами для лісогосподарської галузі Рівненської області, багатої лісовими ресурсами

Facebook  Вікіситет