Сторінка має прихований зміст. Авторизуйтесь для відображення.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Діяльність

Навчально-науковий центр незалежного оцінювання (ННЦНО) є невід’ємним структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування, який здійснює навчально-методичну і організаційну роботу з підготовки, супроводу та проведення модульних тестових контролів (заліків, екзаменів) з освітніх компонент для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. У своїй роботі ННЦНО керується Статутом університету, Положенням про Навчально-науковий центр незалежного оцінювання та іншими нормативними документами НУВГП.

Завдання

  • розробляти нові та удосконалювати чинні навчально-методичні рекомендації для оптимізації та ефективного проведення незалежного оцінювання знань здобувачів вищої освіти та вступників у магістратуру;
  • вести організаційно-методичну роботу, щодо розробки, обліку та належного зберігання завдань для проведення незалежного оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
  • контролювати виконання кафедрами університету вимог нормативних документів, що стосуються підготовки баз завдань для поточного (модульного) контролю, баз підсумкових контролів (екзаменів), державної атестації та вступного фахового екзамену в магістратуру.

Функції

  • планує, організовує та проводить екзаменаційні сесії відповідно до графіка навчального процесу;
  • організовує, контролює та проводить державну атестацію для здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів відповідно до навчальних планів спеціальностей;
  • організовує, контролює та проводить фахові вступні випробування у магістратуру для спеціальностей університету передбачених Правилами прийому до НУВГП.
Ім'я, Прізвище Посада
Федір Швець Директор
Олександр Мороз Заступник директора 
Віталій Зощук Заступник директора 
Ольга Міськова Провідна фахівчиня
Ірина Кальчук Провідна фахівчиня
Світлана Котюк Провідна фахівчиня
Ірина Власюк Інспекторка

 

Документи репозиторію


При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування