НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Діяльність

Навчально-науковий центр незалежного оцінювання (ННЦНО) є невід’ємним структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування, який здійснює навчально-методичну і організаційну роботу з підготовки, супроводу та проведення модульних тестових контролів (заліків, екзаменів) з освітніх компонент для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. У своїй роботі ННЦНО керується Положенням про Навчально-науковий центр незалежного оцінювання.

Завдання

  • розробляє нові та удосконалює чинні навчально-методичні рекомендації для оптимізації та ефективного проведення незалежного оцінювання знань здобувачів вищої освіти та вступників у магістратуру;
  • веде організаційно-методичну роботу, щодо розробки, обліку та належного зберігання завдань для проведення незалежного оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
  • контролює виконання кафедрами університету вимог нормативних документів, що стосуються підготовки баз завдань для поточного (модульного) контролю, баз підсумкових контролів (екзаменів), державної атестації та вступного фахового екзамену в магістратуру.

Функції

  • працівники організовують та проводять державну атестацію зі всіх спеціальностей університету бакалаврського та магістерського рівнів;
  • працівники організовують та проводять фахові вступні випробування у магістратуру для всіх спеціальностей університету.
Ім'я, Прізвище Посада Email
Федір Швець Директор
Олександр Мороз Заступник директора 
Ольга Міськова Провідна фахівчиня
Віталій Зощук Провідний фахівець
Ірина Власюк Інспекторка i.v.vlasiuk@nuwm.edu.ua
Ірина Кальчук Інспекторка i.h.kalchuk@nuwm.edu.ua
Світлана Котюк Провідна фахівчиня

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2021 Національний університет водного господарства та природокористування