Забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС та суспільної інтеграції ВПО в умовах посилення загроз соціальній безпеці

  Проєкт «Забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС та суспільної інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах посилення загроз соціальній безпеці» (Ensuring social protection of ATO / JFO participants and social integration of IDP under the condition of increasing threats to social security), фінансується за рахунок грантових коштів Національного фонду досліджень України за результатами проведення конкурcу «Наука для безпеки і сталого розвитку України» (протокол наукової ради № 52 від 07.12.2021 р.).
 
 Термін виконання проєкту: 2023-2025 роки.
 Обсяг фінансування проєкту:
1 рік – 1 301 100,00 грн.
2 рік – 1 467 612,00 грн.
3 рік – 1 685 135,00 грн.

  Мета проєкту – науково-методологічне обґрунтування та розробка прикладного інструментарію забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС та суспільної інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах посилення загроз соціальній безпеці.
 
Основні завдання проєкту:
- розробка методології та дослідження потреб учасників АТО/ООС та ВПО, очікувань щодо соціальних сервісів та інструментів соціального захисту, обізнаності з існуючими програмами й можливостями соціальної підтримки;
- удосконалення методологічних засад дослідження соціальної інтеграції учасників АТО/ООС і ВПО;
- розробка наукових засад оцінки соціально-економічної ефективності інструментів соціального захисту учасників АТО/ООС та ВПО;
- оцінка ефективності соціального захисту та його відповідності потребам цільових груп;
- розробка науково-прикладних засад соціологічного моніторингу ставлення суспільства до учасників АТО/ООС та ВПО, розуміння необхідності їх соціальної підтримки та готовності її надати;
- систематизація світового досвіду досягнення соціальної безпеки за рахунок соціального захисту учасників бойових дій та соціальної інтеграції ВПО;
- формування рекомендацій підвищення ефективності чинних механізмів соціального захисту учасників АТО/ООС та ВПО задля забезпечення соціальної безпеки.
 
 У зв’язку з початком повномасштабної війни актуальність проблем, піднятих в проекті, зросла багаторазово і не могла не позначитись на змісті та обсягу виконаних завдань уже в перший рік виконання проекту. Зокрема, на момент подачі заявки та успішного проходження конкурсу, однією з цільових груп проекту були учасники АТО/ООС (2021 рік), проблеми та потреби яких на момент початку виконання досліджень стало просто нелогічно досліджувати окремо, лише як однієї з категорій учасників бойових дій.

 
  У зв’язку із зазначеним та розуміючи, що війна настільки актуалізувала суспільну значимість соціального захисту, підтримки та задоволення актуальних потреб всіх захисників України, без поділу на групи за історичною ретроспективою у захисті країни, колектив виконавців взяв на себе додаткові добровільні зобов’язання збільшення обсягу робіт та масштабу дослідження за цією цільовою групою.

 
Відтак, отримані наукові результати та науково-технічна продукція містить авторські висновки щодо проблем та потреб соціального захисту учасників бойових дій (УБД), у складі яких учасники АТО/ООС стали основною групою на початок війни.
 
Науковий керівник

Ім'я, Прізвище
Посада
Email
ORCID ID
Наталія Самолюк
к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП

Виконавці проєкту 


Ім'я, Прізвище Посада Email ORCID ID
Олена Грішнова д.е.н., професор кафедри економіки підприємства КНУ ім. Т.Шевченка grishnova@knu.ua ORCID ID
Віта Кроль PhD, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП v.v.krol@nuwm.edu.ua ORCID ID
Наталія Мазур к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП n.o.mazur@nuwm.edu.ua ORCID ID
Оксана Панькова провідний науковий співробітник, завідувач сектору економічної соціології та соціальних комунікацій Інституту економіки промисловості НАН України pankovaiep@gmail.com ORCID ID
Ірина Рощик к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП i.a.roshchyk@nuwm.edu.ua ORCID ID
Галина Юрчик к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП g.m.urchik@nuwm.edu.ua ORCID ID

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування