Сторінка має прихований зміст. Авторизуйтесь для відображення.

СЕКТОР НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Здійснює:

 • участь у реалізації політики Університету у сфері якості освіти;
 • координація навчально-методичної роботи навчально-наукових інститутів та кафедр Університету, організація розроблення складових навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та його системне вдосконалення;
 • розроблення проектів університетських нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, навчально-методичної роботи;
 • методичний супровід розробки силабусів, навчально-методичних електронних видань (методичних вказівок, рекомендацій, робочих зошитів), описів освітніх компонент для усіх рівнів вищої освіти у тому числі і докторів філософії;
 • моніторинг наявності навчально-методичного забезпечення відповідно до освітньо-професійних та освітньо-наукових програм спеціальностей;
 • методично-консультаційний супровід періодичного перегляду освітньо-професійних програм;
 • координація та організаційне забезпечення діяльності науково-методичної ради університету;
 • методичний супровід оформлення документів до підручників, навчальних посібників, щодо їх підготовки до розгляду науково-методичної та Вченої радами університету для надання Грифів Вченої ради університету;
 • організація, моніторинг планування та проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом університету;
 • організація та проведення щорічного Конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій;
 • організація та проведення конкурсу серед здобувачів вищої освіти університету для отримання академічних іменних та персональних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, ім. М.С. Грушевського та стипендії міського голови;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівного складу, допоміжного та адміністративного персоналу університету в Школі лідерства;
 • організація участі університету в Міжнародному рейтингу університетів світу U-Multirank;
 • контроль за реалізацією у навчальному процесі ухвал та рішень Вченої ради та науково-методичної ради Університету;
 • інформування директорів інститутів та завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні документи з організації навчально-методичної роботи.
Ім'я, Прізвище
Посада
Тамара Костюкова Керівниця сектору, заступниця завідувача НМВ
Лілія Гринько Методистка вищої категорії
Вікторія Цейко
Ольга Парницька
(за сумісництвом)

Методистка І категорії

 

Відомості про надання навчальним виданням грифів вченої ради НУВГП
Перейдіть за посилнням: Гриф для видань
Інструкцію інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ) у wiki.nuwm.edu.ua/  щодо роботи з шаблоном "Силабус" можна продивитися за посиланням shorturl.at/bkKOW

"Приклади оформлення титульних сторінок силабусів" та "Новий бізнес-процес затвердження Силабусу Ок в iDoc" розміщенні за посиланням Документи у розділі "Методичний супровід розробки силабусів"

В шаблоні "Силабус" автоматично додаються:

Погодження:
1. Завідувач кафедрою;
2. Методист в/к НМВ;
3. Заступник завідувача НМВ.

Розгляд:
1. Методист в/к НМВ;
2. Заступник завідувача НМВ.

Ознайомлення:
1. Перелигіна В.Є.
2. Автор силабусу
 

Підписання:
Сорока В.С., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
 
Інструкцію щодо методичного супровіду розробки опису навчальної дисципліни можна продивитися за посиланням

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування