СЕКТОР НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  • керівництво, координацію та контроль за навчально-методичною роботою навчально-наукових інститутів і кафедр університету.
  • організацію навчально-методичної роботи в напрямку удосконалення ступеневої системи навчання;
  • координацію підготовки навчально-методичної літератури професорсько-викладацьким складом університету, формування щоквартальних планів видання навчально-методичної літератури та моніторинг їх виконання;
  • методичний супровід розробки силабусів освітніх компонент усіх рівнів у тому числі і докторів філософії, моніторинг наявності затверджених силабусів відповідно до освітньо-професійних програм спеціальностей на навчальний рік;
  • методичний супровід розробки описів навчальних дисциплін

Конкурс підручників, навчальних посібників та монографій

Ім'я, Прізвище
Посада
Email
Тамара Костюкова Керівниця сектору, заступниця завідувача НМВ
Лілія Гринько Методистка вищої категорії
Валентина Конопляста Методистка v.d.konopliasta@nuwm.edu.ua

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2021 Національний університет водного господарства та природокористування