КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Термін подачі заяв – до 29 листопада 2021 року.
Національний університет водного господарства та природокористування
оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр:
 
 • спеціальних юридичних дисциплін: доцента – 1;
 • відновного правосуддя та приватної детективної діяльності: доцента – 3;
 • конституційного права та галузевих дисциплін: доцента – 1.
 
 • архітектури та середовищного дизайну: доцента – 1;
 • охорони праці та безпеки життєдіяльності: доцента – 1;
 • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд: доцента – 6;
 • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки: доцента – 4;
 • мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки: доцента – 1;
 • водопостачання, водовідведення та бурової справи: доцента – 1;
 
 • економіки підприємства і міжнародного бізнесу: доцента – 7;
 • обліку і аудиту: доцента – 2;
 • менеджменту: доцента – 3;
 • іноземних мов: доцента – 5;
 • трудових ресурсів і підприємництва: доцента – 4;
 • суспільних дисциплін: доцента – 2;
 • фінансів та економічної безпеки: доцента – 1;
 • маркетингу: доцента – 2;
 • журналістики та українознавства: доцента – 3;
 
 • автомобілів та автомобільного господарства: доцента – 4;
 • будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання: доцента – 2;
 • теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства: доцента – 2;
 • розробки родовищ та видобування корисних копалин: доцента – 2;
 • транспортних технологій і технічного сервісу: доцента – 1;
 
 • хімії та фізики: старшого викладача – 1;
 • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства: доцента – 3;
 • геодезії та картографії: доцента – 2;
 • землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики: доцента – 3;
 
 • гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин: доцента – 3;
 • геології та гідрології: доцента – 2;
 • гідротехнічного будівництва та гідравліки: доцента – 1;
 
 • вищої математики: доцента – 1;
 • комп’ютерних наук та прикладної математики: старшого викладача – 1, доцента – 2;
 • автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій: старшого викладача – 2, доцента – 5;
 • обчислювальної техніки: доцента – 2;
 • комп’ютерних технологій та економічної кібернетики: старшого викладача – 1, доцента – 4;
 
 • фізичного виховання: старшого викладача – 4.
 
До участі в конкурсі допускаються:
на посаду доцента – особи, які мають вищу освіту за профілем кафедри та/або науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною галуззю знань і стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;
на посаду старшого викладача – – особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю і стаж науково-педагогічної діяльності, як правило, не менше 3 років;
та не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов та відповідати вимогам, встановленим відповідно до Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти».
 
З Порядком проведення конкурсу для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті водного господарства та природокористування та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (нова редакція) (надалі – Порядок) можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law.
 
Частка ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.
Заробітна плата: посадові оклади по ЄТС відповідно до штатного розпису університету: старшого викладача – 8891,10 грн., доцента – 10135,41 грн. та надбавки: за почесне звання, за вислугу років, за вчене звання, за науковий ступінь.
 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч (за зразком згідно з Додатком 3 Порядку);
 • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку;
 • документи, що підтверджують підвищення кваліфікації впродовж останніх п’яти років (копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів), засвідчені в установленому порядку;
 • копії паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11 паспорта), засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • згоду на збір та обробку персональних даних за формою згідно з Додатком 5 Порядку;
 • інформацію про підтвердження професійних компетентностей за формою, що визначена в Додатку 1 Порядку;
 • перспективний план на наступні 5 років перебування на посаді за формою, що визначена в Додатку 4 Порядку.
 
Термін подачі заяв до 29 листопада 2021 року.

Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування