РЕКТОРАТ

Ректорат Національного університету водного господарства та природокористування є постійно діючим колегіальним органом, який здійснює, в межах передбачених Статутом університету оперативне керівництво навчальним закладом, з метою організації виконання Конституції та чинних законів України, підзаконних нормативно-правових актів, а також рішень Вченої ради університету та своїх власних. Ректорат очолює ректор університету, а в разі його відсутності – особа, яка виконує обов’язки ректора за наказом. Ректорат здійснює свою діяльність на принципах колегіальності та прозорості.

Завданнями Ректорату є розгляд, обговорення, вирішення поточних питань в Університеті й поточне планування, формування та розподіл доручень для працівників, учасників освітнього процесу за такими основними напрямками діяльності закладу вищої освіти :

  • організація освітнього процесу;
  • організація наукової та інноваційної діяльності;
  • організація виховної роботи;
  • організація міжнародного співробітництва;
  • організація кадрової та фінансово-господарської діяльності;
  • дотримання процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • прийняття рішень щодо створення для працівників та студентів Університету належних умов забезпечення освітнього процесу, наукової та професійної діяльності, сприяння їх соціальній захищеності;
  • розвиток співпраці Університету із закладами освіти, науковими установами, громадськими організаціями.
  • організація та контроль виконання нормативно-розпорядчих документів, що регламентують діяльність Університету, рішень Вченої ради Університету, Конференції трудового колективу Університету, Ректорату;
  • вирішення питань, визначених Статутом Університету.
Ім'я, Прізвище Посада та звання
Віктор Мошинський ректор, доктор сільськогосподарських наук, професор
Валерій Сорока проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Наталія Савіна проректорка з наукової роботи та міжнародних зв’язків, докторка економічних наук, професорка
Андрій Подлевський проректор з науково-педагогічної роботи, розвитку та комунікацій
Олександр Дмитренко проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи
Ігор Григус директор навчально-наукового інституту охорони здоров’я, доктор медичних наук, професор
Наталія Ковшун директорка навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, докторка економічних наук, професорка
Алла Прищепа директорка навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, докторка сільськогосподарських наук, професорка
Руслан Макаренко директор навчально-наукового інституту будівництва та архітектури, кандидат технічних наук, доцент
Зіновій Маланчук директор інституту післядипломної освіти, доктор технічних наук, професор
Петро Мартинюк директор навчально-наукового інституту кібернетики, інформаційних технологій та інженерії
Микола Марчук директор навчально-наукового механічного інституту, кандидат технічних наук, професор
Андрій Сафоник в.о. директора навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства
Валерій Цимбалюк директор навчально-наукового інституту права, кандидат юридичних наук, професор
Ігор Фізик директор Надслучанського інституту, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Андрій Алексійчук директор ВСП "Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП"
Валентина Антонюк директорка ВСП "Рівненський автотранспортний фаховий коледж НУВГП"
Петро Белюшко в.о. директора ВСП "Березнівський лісотехнічний фаховий коледж НУВГП"
Віктор Дем'янюк директор ВСП "Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП"
Микола Яцков директор ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП", кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Ярослав Зубик голова профкому
Володимир Шлапак голова профкому студентів
Анастасія Клімова завідувачка відділу ліцензування та акредитації, докторка філософії
Наталія Ковальчук завідувачка навчально-методичного відділу, кандидатка сільськогосподарських наук, доцентка
Віктор Корбутяк начальник відділу якості освіти, кандидат технічних наук, доцент
Микола Марчук начальник планово-фінансового відділу
Марія Матвієнко головна бухгалтерка
Дмитро Пуха начальник юридичного відділу
Олександр Цаль начальник відділу кадрів
Віктор Семенюк завідувач підготовчого відділення
Алла Лебедєва-Лясковець начальниця Центру розвитку студентства
Анастасія Дем'янчук студентка ННІЕМ
Світлана Борисюк студентка ННІКІТІ
Ірина Яцкова помічниця ректора, секретарка ректорату

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування