НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

Науково-технічна рада (НТР) створена з метою залучення професорсько-викладацького складу, науково-технічних працівників, аспірантів та докторантів до управління науково-дослідною діяльністю колективу університету. НТР сприяє підвищенню ефективності виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських розробок, розвитку та впровадження нових прогресивних форм організації наукових досліджень, концентрації трудових і фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках наукової діяльності, прискоренню вирішення фундаментальних та прикладних задач.
У своїй діяльності НТР керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням. Науково-технічна рада Університету є науково-консультаційним і дорадчим органом ректорату. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи, видання наказів і розпоряджень в Університеті. Науково-технічна рада Університету формується з висококваліфікованих науковців Університету і затверджується наказом ректора.
 Ім'я, Прізвище Посада Email
Наталія Савіна Голова ради, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д.е.н., професор
Євгеній Герасімов Заступник голови ради, начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент
Олег Пінчук Секретар ради, доцент кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем, к.т.н.
Євгеній Бабич Завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, д.т.н., професор
Святослав Василець Професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., доцент
Микола Голотюк Доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, к.т.н., доцент
Ігор Григус Директор навчально-наукового інституту охорони здоров'я, д.м.н., професор
Вікторія Гришко Старша викладачка кафедри спеціальних дисциплін, к.пед.н.
Леонід Дворкін Завідувач кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства, д.т.н., професор   
Володимир Древецький Завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор   

Микола Кізєєв

Завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, к.т.н., доцент
Микола Клименко Завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, д.с.-г.н., професор
Наталія Ковшун Директорка навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, д.е.н., доцент
Алла Кучерова Старша викладачка кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства
Євгеній Маланчук Професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., доцент
Петро Мартинюк Завідувач кафедри прикладної математики, д.т.н., доцент
Віктор Мельничук Завідувач кафедри геології та гідрології, д.геол.н., професор v.g.melnychuk@nuwm.edu.ua
Галина Міщук Завідувачка кафедри трудових ресурсів і підприємництва, д.е.н., професор
Віктор Мошинський Ректор, д.с.-г.н., професор   
Алла Прищепа Директорка навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, к.с.-г.н., професор 

 
Анатолій Рокочинський Професор кафедри водної інженерії та водних технологій, д.т.н., 
Олександр Рябенко Завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, д.т.н., професор
Ольга Сазонець Завідувачка кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор
Андрій Сафоник Професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор
Петро Скрипчук Професор кафедри менеджменту, д.е.н., професор
Василь Слюсарчук Професор кафедри вищої математики, д.ф.-м.н., професор
Олександр Ткачук Завідувач кафедри міського будівництва та господарства, д.т.н., професор
Володимир Трач Завідувач кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки, д.т.н., професор
Микола Хлапук Директор навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування, д.т.н., професор
Віта Чабан Начальниця Центру інноваційної діяльності та трансферу технологій v.m.chaban@nuwm.edu.ua
Аліна Якимчук Професорка кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, д.е.н., професор
Руслан Янчук Завідувач кафедри геодезії та картографії, к.т.н., доцент

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування