Наукова діяльність

Науково-технічна рада

  (0362) 63-32-42, вн. 6-33

  nds@nuwm.edu.ua

Склад Ради

Прізвище, ім'я, по батьковіПосадаE-mail
Савіна Наталія БорисівнаГолова ради, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д.е.н., професор
Герасімов Євгеній ГенріховичЗаступник голови ради, начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент
Пінчук Олег ЛеонідовичСекретар ради, доцент кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем, к.т.н.
Бабич Євгеній МихайловичЗавідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, д.т.н., професор
Василець Святослав ВолодимировичПрофесор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., доцент
Голотюк Микола ВіталійовичДоцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, к.т.н., доцент
Григус Ігор МихайловичДиректор навчально-наукового інституту охорони здоров'я, д.м.н., професор
Гришко Вікторія ІванівнаСтарший викладач кафедри спеціальних дисциплін, к.пед.н.
Дворкін Леонід Йосипович Завідувач кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства, д.т.н., професор  
Древецький Володимир Володимирович Завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор  
Кізєєв Микола ДмитровичЗавідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, к.т.н., доцент
Клименко Микола ОлександровичЗавідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, д.с.-г.н., професор
Ковшун Наталія ЕдуардівнаДиректор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, д.е.н., доцент
Кучерова Алла ВікторівнаСтарший викладач кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства
Маланчук Євгеній ЗіновійовичПрофесор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., доцент
Мартинюк Петро МиколайовичЗавідувач кафедри прикладної математики, д.т.н., доцент
Мельничук Віктор ГригоровичЗавідувач кафедри геології та гідрології, д.геол.н., професорv.g.melnychuk@nuwm.edu.ua
Міщук Галина ЮріївнаЗавідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва, д.е.н., професор
Мошинський Віктор Степанович Ректор, д.с.-г.н., професор  
Прищепа Алла Миколаївна Директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, к.с.-г.н., професор 

 
Рокочинський Анатолій МиколайовичПрофесор кафедри водної інженерії та водних технологій, д.т.н., 
Рябенко Олександр АнтоновичЗавідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, д.т.н., професор
Сазонець Ольга МиколаївнаЗавідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор
Сафоник Андрій ПетровичПрофесор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор
Скрипчук Петро МихайловичПрофесор кафедри менеджменту, д.е.н., професор
Слюсарчук Василь ЮхимовичПрофесор кафедри вищої математики, д.ф.-м.н., професор
Ткачук Олександр АндрійовичЗавідувач кафедри міського будівництва та господарства, д.т.н., професор
Трач Володимир МирославовичЗавідувач кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки, д.т.н., професор
Хлапук Микола МиколайовичДиректор навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування, д.т.н., професор
Чабан Віта МиколаївнаНачальник Центру інноваційної діяльності та трансферу технологійv.m.chaban@nuwm.edu.ua
Якимчук Аліна ЮріївнаПрофесор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, д.е.н., професор
Янчук Руслан МиколайовичЗавідувач кафедри геодезії та картографії, к.т.н., доцент