НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

Науково-методична рада Національного університету водного господарства та природокористування є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію та планування навчально-методичної діяльності в університеті. Визначає основні напрями науково-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти і удосконалення освітнього процесу з проблем вищої школи, наукових основ організації та керівництва освітнім процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету.

Основні завдання діяльності:
  • визначення напрямів удосконалення змісту вищої освіти, форм, методів і засобів навчання та організації навчально-виховного процесу з урахуванням тенденцій розвитку національної та світової систем вищої освіти;
  • координація науково-методичної роботи навчально-наукових інститутів і кафедр;
  • розробка рекомендацій з удосконалення системи забезпечення якості освітнього процесу;
  • надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування нормативних документів з навчально-методичної роботи;
  • впровадження інноваційних методів навчання, новітніх освітніх методик та технологій, сучасних технічних засобів та програмних продуктів;
  • розробка рекомендацій для вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
  • сприяння безперервному розвитку педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;
  • узагальнення та розповсюдження досвіду методичної роботи вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів;
  • створення, удосконалення та забезпечення функціонування єдиної методичної системи університету;
  • презентація кращого досвіду методичної, педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників університету.
Відповідно до наказу ректора № 610 від 02.10.2023 "Про затвердження складу НМР на 2023-2024 н.р."

Керівний склад

Ім'я, Прізвище  Статус Посада,ступень, вчене звання
Валерій Сорока

голова ради

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.с.-г.н., доцент

Олександр Ткачук

заступник голови НМР

завідувач кафедри міського будівництва та господарства, д.т.н.,  професор

Тамара Костюкова

вчена секретарка

заступниця завідувача  НМВ

Основний склад

Ім'я, Прізвище  Посада,ступень, вчене звання ННІ

Директори ННІ

 Руслан Макаренко

директор навчально наукового інституту  будівництва та архітектури, к.т.н., професор ННІБА

 Микола  Марчук

директор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор ННМІ

 Петро Мартинюк

директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, д.т.н., професор ННІАКОТ

Алла Прищепа

директорка навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, д.с.-г.н. ННІАЗ

Завідувачі кафедр

Євгеній Бабич завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, д.т.н., професор ННІБА
Тетяна Гамма в.о. завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання, к.б.н., доцент ННІОЗ
Володимир Древецький завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор ННІЕАВГ
Валерій Корнієнко завідувач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин, д.т.н., професор ННМІ
Лариса Купчик  завідувачка кафедри іноземних мов,  к.пед.н., доцент ННІЕМ
Сергій Мартинов завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи, д.т.н., доцент ННІБА
Євген Тхорук в.о. завідувача кафедри будівельних, дорожніх,меліоративних машин і обладнання, к.т.н., професор; ННМІ
Інна Міщук завідувачка кафедри конституційного права та галузевих дисциплін, к.ю.н., доцентка ННІП
Олена Налобіна  в.о. завідувача кафедри  будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, д.т.н., професорка ННМІ
Наталія Нестерчук завідувачка кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації, д.н. з фіз.вих., професорка ННІОЗ
Вікторія Никончук в.о. завідувача кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, д.е.н., професор ННМІ
Сергій Гуцман в.о. завідувача кафедри медіко-біологічних дисциплін, к.б.н., доцент; ННІОЗ
Василь Турченюк завідувач кафедри водної інженерії та водних технологій, д.т.н., доцен ННІЕАВГ
Оксана Швець в.о. завідувача кафедри правових природоохоронних дисциплін, к.ю.н., доцент ННІП
Руслан Янчук завідувач кафедри геодезії та картографії, к.т.н., доцент ННІАЗ
Керівники структурних підрозділів
Анастасія Клімова завідувачка відділу ліцензування та акредитації, к.е.н.  
Наталія Ковальчук завідувачка навчально-методичного відділу, к.с.-г.н., доцентка ННІАЗ
Тамара Костюкова заступник завідувача навчально-методичного відділу  
Олег Пінчук директор центру аспірантури та докторантури, к.т.н.,доцент гідротехнічного будівництва та гідравліки; ННІЕАВГ
Віктор Корбутяк начальник відділу якості освіти, к.т.н., доцент ННІЕМ
Оксана Клюха завідувач аспірантури, к.е.н., доцентка ННІЕМ
Оксана Чумак начальниця відділу забезпечення інноваційних технологій навчання ІОЦ  
Федір Швець директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання, к.т.н., доцент кафедри менеджменту ННІЕМ
Науково-педагогічні працівники
Світлана Антонова к.е.н., доцентка кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності ННІЕМ
Світлана Якубовська к.пед.н., доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ
Анатолій Білецький к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки ННІБА
Тетяна Басюк к.геогр.н., доцент кафедри геології та гідрології ННІЕАВГ
Ольга Бєдункова д.б.н., професорка кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства ННІАЗ
Сергій Клімов  завідувач кафедри гідроінформатики, к.т.н., доцент ННІЕАВГ
Віталій Володимирець к.б.н., доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства ННІАЗ
Олена Подвірна старший викладач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін; ННІП
Майя Дзюба к.філол.н., доцентка кафедри журналістики та українознавства ННІЕМ
Вадим Житковський  к.т.н., доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства ННІБА
Світлана Зубілевич  к.е.н., професорка кафедри обліку і аудиту ННІЕМ
Юрій Климюк к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики ННІАКОТ
Дмитро Кочкарьов  д.т.н., професор кафедри міського будівництва та господарства ННІБА
Ольга Смолінська к.арх., доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну ННІБА
Наталія Мазур к.е.н., доцентка кафедри трудових ресурсів і підприємництва ННІЕМ
Зоя Толчанова к.е.н., доцент кафедри маркетингу; ННІЕМ
Олексій Парфенюк к.пед.н., старший викладач кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики ННІАКОТ
Василь Пасічнюк старший викладач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін ННІП
Людмила Петрук старша викладачка кафедри фізичного виховання  
Алла Сиротинська к.т.н., доцент кафедри обліку і аудиту ННІЕМ
Світлана Цецик к.пед.н., доцент кафедри вищої математики; ННІАКОТ
Галина Туровська к.т.н., доцентка кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності ННІБА
Роман Шульган к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики ННІАЗ
Представники студентського парламенту
Антон Старик здобувач вищої освіти ННІАЗ, АГР-21
Представники фахових коледжів НУВГП
Лідія  Васьковець заступниця директора коледжу з навчально-методичної роботи Рівненський технічний фаховий коледж
Катерина Дмитрійчук методистка коледжу Рівненський автотранспортний фаховий коледж
Юлія Власюк викладач-методист Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж 
Інна Кондратюк викладач-методист Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж 

25-27 жовтня 2023 року
Пʼятнадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»

Детальніше

15 November | 11.00 - 12.00
Transforming the future of hybrid and online learning delivery in EMEA

Детальніше

ЗБІРНИКИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

    1. Елементи, в яких тема: "Видання університету > Науково-методичний збірник "Технології навчання" > Випуск 14 (2015 рік)" - Цифровий репозиторій Національного університету водного господарства та природокористування

    2. Елементи, в яких тема: "Видання університету > Науково-методичний збірник "Технології навчання" > Випуск 15 (2015 рік)" - Цифровий репозиторій Національного університету водного господарства та природокористування

    3. Елементи, в яких тема: Видання університету > Науково-методичний збірник "Технології навчання" > Випуск 17 (2019 рік) Цифровий репозиторій Національного університету водного господарства та природокористування

Персональний склад науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Ім'я, Прізвище Посада Назва комісії, підкомісії
Ольга Михайлишин Докторка архітектури
Завідувачка кафедри архітектури та середовищного дизайну
з будівництва та технологій, підкомісія 191 Архітектури та містобудування
Микола Хлапук Директор інституту водного господарства та природооблаштування, професор з будівництва та технологій, підкомісія 194 Гідротехнічне господарство
Олександр Клименко Завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, професор з аграрних наук та ветеринарії, підкомісія 205 Лісове господарство
Валерій Корнієнко Завідувач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин з будівництва та технологій, підкомісія 184 Гірництво
Олександр Ткачук Завідувач кафедри міського будівництва та господарства, професор з будівництва та технологій, підкомісія 192 Будівництво та цивільна інженерія

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2019 р. № 582 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2021 р. № 68)  "Про затвердження змін до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України".

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування