Наукова діяльність

Рада молодих вчених

  +380677397390

   rmv@nuwm.edu.ua

Склад Ради

Прізвище, ім'я, по батьковіПосадаE-mail

Осадча Ольга Олексіївна

голова Ради, д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту (Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту)o.o.osadcha@nuwm.edu.ua

Куницький Сергій Олегович

заступник голови Ради, кандидат технічних наук,  старший науковий співробітник науково-дослідної частини

s.o.kunytskiy@nuwm.edu.ua

Приходько Наталія Володимирівна

вчений секретар Ради,к.т.н.,  к.т.н., старший викладач кафедри водної інженерії та водних технологій (Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування)

n.v.prihodko@nuwm.edu.ua

Бойчура Михайло Володимирович

асистент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

m.v.boichura@nuwm.edu.ua

Василець Святослав Володимирович

д.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

s.vasylets@nuwm.edu.ua

Васильчук Олександр Юрійович

к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин (Навчально-науковий механічний інститут)

 o.y.vasylchuk@nuwm.edu.ua
Вашай Юлія Володимирівнакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

Гомон Петро Святославович

к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд (Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури)

 p.s.homon@nuwm.edu.ua
Гришко Вікторія Іванівна

к.пед.н., доцент, завідувач кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності (Навчально-науковий інститут права)

v.i.grichko@nuwm.edu.ua

Довбенко Володимир Сергійович

к.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури)

v.s.dovbenko@nuwm.edu.ua

Жуковська Наталія Анатоліївна

к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

n.a.zhukovska@nuwm.edu.ua

Іванчук Наталія Віталіївна

к.т.н., старший викладач кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

n.v.medvid@nuwm.edu.ua

Кожушко Олена Дмитрівнааспірант кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)ol.d.kozhushko@nuwm.edu.ua

Корнійчук Володимир Іванович

к.т.н., асистент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки (Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування)и

v.i.korniichuk@nuwm.edu.ua

Мартинюк Оксана Володимирівна

к.е.н., доцент кафедри маркетингу (Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту)

o.v.martynjuk@nuwm.edu.ua

Оксенюк Роман Русланович

асистент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин (Навчально-науковий механічний інститут)

r.r.okseniuk@nuwm.edu.ua

Оплачко Ірина Олександрівна

асистент кафедри маркетингу (Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту)

i.o.oplachko@nuwm.edu.ua

Пасічнюк Василь Борисович

старший викладач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін (Навчально-науковий інститут права)

v.b.pasichniuk@nuwm.edu.ua

Пахаренко Ольга Володимирівна

к.е.н., доцент кафедри менеджменту (Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту)

o.v.paharenko@nuwm.edu.ua

Подвірна Олена Владиславівна

старший викладач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін (Навчально-науковий інститут права)

o.v.podvirna@nuwm.edu.ua

Поплавський Дмитро Михайлович

асистент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин (Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування)

d.m.poplavskiy@nuwm.edu.ua

Садовнік Василь Петрович

асистент кафедри правових природоохоронних дисциплін (Навчально-науковий інститут права)

v.p.sadovnik@nuwm.edu.ua

 Сахнюк Віта Володимирівна старший викладач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін (Навчально-науковий інститут права) v.v.sakhniuk@nuwm.edu.ua

Семенюк Василь Володимирович

старший викладач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин (Навчально-науковий механічний інститут)

v.v.semeniuk@nuwm.edu.ua

Сидор Андрій Іванович

к.т.н., старший викладач кафедри обчислювальної техніки (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

a.i.sydor@nuwm.edu.ua

Стадник Олександр Святославович

к.т.н., старший викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства (Навчально-науковий механічний інститут)

o.s.stadnyk@nuwm.edu.ua

Стрілець Олег Романович

доцент, к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства (Навчально-науковий механічний інститут)

o.r.strilets@nuwm.edu.ua

Янчук Олександр Євгеновичк.т.н., доцент, доцент кафедри геодезії та картографії (Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою)