РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Раду молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування створено з метою об’єднання наукової молоді, захисту її інтересів, розвитку її творчої активності, насамперед, у професійній діяльності. Рада молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування є громадським органом при університеті. Вона представляє інтереси молодих вчених, які працюють чи навчаються в університеті.

Стратегічними цілями діяльності Ради молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування є:

  • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;
  • стимулювання і сприяння науково-дослідній діяльності студентів, аспірантів, молодих учених, їхньому професійному зростанню;
  • утвердження ідей наукової молоді з різноманітних аспектів професійної діяльності;
  • популяризація науково-технічних знань, науково-технічної творчості серед студентства та учнівської молоді на регіональному та державному рівні в цілому;
  • участь в організації та розвитку міжуніверситетського і міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених.
Ім'я, Прізвище Посада Email

Ольга Осадча

Голова Ради, д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту (Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту) o.o.osadcha@nuwm.edu.ua

Сергій Куницький

Заступник голови Ради, кандидат технічних наук,  старший науковий співробітник науково-дослідної частини

s.o.kunytskiy@nuwm.edu.ua

Наталія Приходько

Вчена секретарка Ради,к.т.н.,  к.т.н., старший викладач кафедри водної інженерії та водних технологій (Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування)

n.v.prihodko@nuwm.edu.ua

Михайло Бойчура

Асистент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

m.v.boichura@nuwm.edu.ua

Святослав Василець

д.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

s.vasylets@nuwm.edu.ua

Олександр Васильчук

к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин (Навчально-науковий механічний інститут)

 o.y.vasylchuk@nuwm.edu.ua
Юлія Вашай к.т.н., доцентка кафедри економічної теорії

Петро Гомон

к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд (Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури)

 p.s.homon@nuwm.edu.ua
Вікторія Гришко

к.пед.н., доцентка, завідувачка кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності (Навчально-науковий інститут права)

v.i.grichko@nuwm.edu.ua

Володимир Довбенко

к.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури)

v.s.dovbenko@nuwm.edu.ua

Наталія Жуковська

к.т.н., доцентка кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

n.a.zhukovska@nuwm.edu.ua

Наталія Іванчук

к.т.н., старша викладачка кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

n.v.medvid@nuwm.edu.ua

Олена Кожушко Аспірантка кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки) ol.d.kozhushko@nuwm.edu.ua

Володимир Корнійчук

к.т.н., асистент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки (Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування)и

v.i.korniichuk@nuwm.edu.ua

Оксана Мартинюк

к.е.н., доцентка кафедри маркетингу (Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту)

o.v.martynjuk@nuwm.edu.ua

Роман Оксенюк

Асистент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин (Навчально-науковий механічний інститут)

r.r.okseniuk@nuwm.edu.ua

Ірина Оплачко

Асистентка кафедри маркетингу (Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту)

i.o.oplachko@nuwm.edu.ua

Василь Пасічнюк

Старший викладач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін (Навчально-науковий інститут права)

v.b.pasichniuk@nuwm.edu.ua

Ольга Пахаренко

к.е.н., доцентка кафедри менеджменту (Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту)

o.v.paharenko@nuwm.edu.ua

Олена Подвірна

Старша викладачка кафедри конституційного права та галузевих дисциплін (Навчально-науковий інститут права)

o.v.podvirna@nuwm.edu.ua

Дмитро Поплавський

Асистент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин (Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування)

d.m.poplavskiy@nuwm.edu.ua

Василь Садовнік

Асистент кафедри правових природоохоронних дисциплін (Навчально-науковий інститут права)

v.p.sadovnik@nuwm.edu.ua

Віта Сахнюк Старший викладач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін (Навчально-науковий інститут права)  v.v.sakhniuk@nuwm.edu.ua

Василь Семенюк

Старший викладач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин (Навчально-науковий механічний інститут)

v.v.semeniuk@nuwm.edu.ua

Андрій Сидор

к.т.н., старший викладач кафедри обчислювальної техніки (Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)

a.i.sydor@nuwm.edu.ua

Олександр Стадник

к.т.н., старший викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства (Навчально-науковий механічний інститут)

o.s.stadnyk@nuwm.edu.ua

Олег Стрілець

Доцент, к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства (Навчально-науковий механічний інститут)

o.r.strilets@nuwm.edu.ua

Олександр Янчук к.т.н., доцент, доцент кафедри геодезії та картографії (Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою)

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування