ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

Вчена рада Національного університету водного господарства та природокористування  є колегіальним органом управління університету.
У своїй діяльності вчена рада університету керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, Статутом університету.
Вчена рада утворюється строком на п’ять років, її склад затверджується наказом ректора НУВГП протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Організаційною формою роботи вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.
В університеті можуть бути утворені вчені ради навчально-наукових інститутів, повноваження яких визначаються вченою радою університету відповідно до статуту. Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам навчально-наукових інститутів.
 
Завдання Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
2) розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту НУВГП, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету, звіт про діяльність відокремлених структурних підрозділів;
4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки випускників університету та її подальшого вдосконалення;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень в головному управлінні Державної казначейської служби України в Рівненській області, або у банківських установах;
6) ухвалює за поданням ректора рішення щодо утворення та ліквідації структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів навчально-наукових інститутів, інститутів, деканів, завідувачів кафедр і професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій та коледжів;
8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
9) ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
Ім'я, Прізвище Посада
Віктор Мошинський

Ректор університету

Валерій Сорока

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Наталія Савіна

Проректорка з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Андрій Подлевський

Проректор з науково-педагогічної роботи, розвитку та комунікацій

Олександр Дмитренко

Проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи

Алла Прищепа

Директорка навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою

Наталія Ковшун

Директорка навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Руслан Макаренко

Директор навчально-наукового інституту будівництва та архітектури

Зіновій Маланчук

Директор Інституту післядипломної освіти

Микола Марчук

Директор навчально-наукового механічного інституту

Петро Мартинюк

Директор навчально-наукового інституту кібернетики, інформаційних технологій та інженерії

Андрій Сафоник

В.о. директора навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства

Валерій Цимбалюк

Директор навчально-наукового інституту права

Ігор Григус

Директор навчально-наукового інституту охорони здоров’я

Андрій Алексєйчук

Директор ВСП "Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП"

Валентина Антонюк

Директор ВСП "Рівненський автотранспортного фаховий коледж НУВГП"

Петро Белюшко

Директор ВСП "Березнівський лісотехнічний фаховий коледж НУВГП"

Віктор Дем’янюк

Директор ВСП "Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП"

Микола Яцков

Директор ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП"

Ігор Фізик

Директор Надслучанського інституту НУВГП

Алла Крива

Директорка Наукової бібліотеки

Зоя Сасюк

Учена секретарка

Ярослав Зубик

Голова профспілки

Володимир Шлапак

Голова профспілки студентів

Марія Матвієнко

Головна бухгалтерка

Володимир Древецький

Професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп`ютерно-інтегрованих технологій

Микола Хлапук

Професор, професор кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки

Ніна Кушнір

Професорка, завідувач кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу

Галина Міщук

Професорка, завідувач кафедри трудових ресурсів та підприємництва

Ольга Наконечна

Професорка кафедри філософії та культурології

Марія Тадеєва

Професорка кафедри іноземних мов

Євгеній Бабич

Професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

Леонід Дворкін

Професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства

Віктор Филипчук

Професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності

Ольга Михайлишин

Професорка, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну

Віктор Мельничук

Професор, професор кафедри геології та гідрології

Олександр Рябенко

Професор, завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин

Наталія Нестерчук

Професорка, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії

Микола Клименко

Професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

Ольга Осадча

Професорка, професор кафедри обліку і аудиту

Петро Тадеєв

Професор, завідувач кафедри вищої математики

Валерій Корнієнко

Професор, завідувач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин

Інна Міщук

Завідувачка кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Богдан Зубрицький

Завідувач кафедри фізичного виховання

Сергій Коротун

Завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Анатолій Ліщинський

Завідувач кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики

Петро Грицюк

Завідувач кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики

Любомир Шинкарук

Доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки

Михайло Кристопчук

Доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу

Анатолій Нечидюк

Доцент кафедри будівельних, дорожніх та меліоративних машин

Вікторія Гришко

Доцентка кафедри правоохоронної діяльності та спеціальних юридичних дисциплін

Ігор Статник

Доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

Іванна Кудря

В.о. голови студентського парламенту

Світлана Борисюк

 Студентка ННІЕМ

Анжеліка Арабаджи

 Студентка ННМІ

Кароліна Каграманян

Студентка ННІКІТІ

Дар'я Прус

Студентка ННІКІТІ

Іванна Задорожна

Студентка ННІЕМ

Катерина Скібчик

Студентка ННІАЕВГ

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування