СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЛЯ БАКАЛАВРА

КОД

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

011

Освітні, педагогічні науки

Соціально-виховна робота з дітьми і молоддю

014.03

Середня освіта (історія)

Середня освіта (Історія)

015.39

Професійна освіта (цифрові технології)

Цифрові технології дистанційної освіти

017

Фізична культура і спорт

Фізкультурно-спортивна реабілітація

Фізична культура і спорт

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Управління інформаційними комунікаціями

034

Культурологія

 

Креативна та цифрова культура

051

Економіка 

Бізнес-аналітика

Управління персоналом та економіка праці

053

Психологія

Психологія

061

Журналістика

Журналістика

071

Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент 

Менеджмент

075

Маркетинг 

Маркетинг

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081

Право 

Право

101

Екологія 

Екологія

103

Науки про Землю 

Геологія

Гідрологія

106

Географія

Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами

113

Прикладна математика 

Прикладна математика

121

Інженерія програмного забезпечення

Інтернет речей

122

Комп’ютерні науки

Комп'ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія 

Комп'ютерна інженерія

125

Кібербезпека та захист інформації

Інформаційна безпека

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи і технології

131

Прикладна механіка

Верстати та технології механічної обробки матеріалів

133

Галузеве машинобудування 

Створення та експлуатація машин і обладнання 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Теплоенергетика 

Теплоенергетика

145

Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика

Гідроенергетика

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

162

Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика

183

Технології захисту навколишнього середовища 

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво 

Гірництво

191

Архітектура та містобудування 

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій 

Геодезія та землеустрій

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

201

Агрономія 

Агрономія

207

Водні біоресурси та аквакультура 

Водні біоресурси та аквакультура

208

Агроінженерія

Агроінженерія

227

Терапія та реабілітація

Фізична терапія, ерготерапія

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм і рекреація

Туризм і рекреація

263

Цивільна безпека 

Охорона праці

274

Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

281

Публічне управління та адміністрування 

Публічне управління та адміністрування

292

Міжнародні економічні відносини 

Міжнародний бізнес

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування