СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

В університеті відкрито 6 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:

Д 47.104.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями:

-    06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки);

-    05.23.04 – водопостачання, каналізація;

-    05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія.

Голова ради: Рябенко Олександр Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин.

Вчений секретар: Сунічук Сергій Васильович, к.т.н., доцент, кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин.

 Д 47.104.03 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями:

-    08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

-    08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

-    08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Голова ради:  Савіна Наталія Борисівна, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків.

Вчений секретар: Кушнір Ніна Борисівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу (телефон 067-709-61-31).

К 47.104.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю:

-   03.00.16 – екологія;

-    06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.

Голова ради: Клименко Микола Олександрович, д.с-г.н., професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства.

Вчений секретар: Прищепа Алла Миколаївна, к.с-г.н., доцент, професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства (тел. 050-435-12-58).

Д 47.104.06 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями:

-    05.23.01 – будівельні кконструкції, будівлі та споруди;

-    05.23.04 – водопостачання, каналізація.

Голова ради: Бабич Євген Михайлович, д.т.н., професор, зав. кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд.

Вчений секретар: Караван Віктор Васильович, к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд.

К 47.104.08  по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю:

-    13.00. 04 – теорія і методика професійної освіти.

Голова ради: Козяр Микола Миколайович, д.пед.н., професор.

Вчений секретар: Якубовська Світлана Святославівна к.пед.н., доцент (тел. 067-729-46-17).            

Д 47.104.09  по захисту докторських дисертацій за спеціальністю:

-    01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Голова ради: Заяць Василь Михайлович, д.т.н., професор.

Вчений секретар: Мічута Ольга Романівна, к.т.н., доцент (тел. 097-798-95-83).

 Спеціалізовані вчені ради утворюються Міністерством освіти і науки України у вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, у інших установах, які проводять наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій включаються вчені, які мають науковий ступінь доктора наук.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських дисертацій також можуть бути включені вчені, які мають науковий ступінь кандидата наук.

Порядок створення і діяльності спеціалізованих вчених рад визначається Положенням про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування