СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 47.104.003

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Криворучко Олени Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Голова ради: Ковшун Наталія Едуардівна
Номер телефону: (067)3628235
E-mail: n.e.kovshun@nuwm.edu.ua

Дисертацію прийнято до захисту: 24 листопада 2020 року

Автор дисертації: Криворучко Олена Петрівна

Назва дисертації: "Інвестиційні засади модернізації транспортної системи країни"

Спеціальність: 051 "Економіка"

Науковий керівник: д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Національного університету водного господарства та природокористування Савіна Наталія Борисівна

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов'язково  підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи, де працює науковець, який написав зауваження на дисертацію. В електронному вигляді надсилаються відскановані зауваження на дисертацію.
Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:
- в друкованому вигляді - відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій (спеціалізована вчена рада - ДФ 47.104.003), каб. 122, вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028;
- в електронному вигляді - ozd@nuwm.edu.ua

Захист відбудеться 29 грудня о 14:00 за адресою: 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 11, ауд. 102 (1 корпус Національного університету водного господарства та природокористування, конференцзала).

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Касич А.О.

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Крикавського Є.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту дисертації Криворучко О.П.

Аудіозапис захисту дисертації Криворучко О.П.

Наказ про видачу диплома доктора філософії

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування