СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 47.104.005

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рісного Олега Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Голова ради: Міщук Галина Юріївна
Номер телефону: (097)3880803
E-mail: h.y.mischuk@nuwm.edu.ua

Дисертацію прийнято до захисту: 07 травня 2021 року

Автор дисертації: Рісний Олег Петрович

Назва дисертації: "Системні пріоритети регулювання ринку праці України в умовах євроінтеграції"

Спеціальність: 051 "Економіка"

Науковий керівник: д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Грішнова Олена Антонівна

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов'язково  підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи, де працює науковець, який написав зауваження на дисертацію. В електронному вигляді надсилаються відскановані зауваження на дисертацію.
Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:
- в друкованому вигляді - відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій (спеціалізована вчена рада - ДФ 47.104.005), каб. 122, вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028;
- в електронному вигляді - ozd@nuwm.edu.ua

Захист відбудеться 08 червня 2021 року о 12:00 за адресою: 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 11, ауд. 102 (1 корпус Національного університету водного господарства та природокористування, конференцзала).

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Ільїч Л.М.

Відгук офіційного опонента к.е.н., доцента Степури Т.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту дисертації Рісного О.П.

Аудіозапис захисту дисертації Рісного О.П.

Наказ про видачу диплома доктора філософії

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування