ПАТЕНТНА БАЗА

Заслужені винахідники України

 1. Гаращенко В’ячеслав Іванович
 2. Гіроль Микола Миколайович
 3. Дворкін Леонід Йосипович
 4. Солодкий Олександр Дмитрович
 5. Стрілець Володимир Миколайович
 6. Яцков Микола Васильович

Отримані університетом наукові гіпотези-відкриття

 • Свойство месторождений углеводородов. Приоритет 6.07.99. совместно с РГГУ, институтом славяноведения .Черней Э.И., Постоловский Р.М., Кравец С.В., Маланчук З.Р., Черней О.Э.

 • Закономерность количественного распределения минералов в техногенных золото- и алмазосодержащих россыпях. Приоритет 26.10.2001. Черней Э.И., Гоциридзе В.В., Кулемина А.А., Ус Б.П., Постоловский Р.М., Кравец С.В., Маланчук З.Р., Черней О.Э., Сокил А.М., Кожаев А.И..

 • Закономерная связь между понятиями территория государственная и государственная граница. Приоритет 18.06.2002. Черней Э.И., Тимошенко И.И., Лустюк Н.Г., Маланчук З.Р., Черней О.Э., Калько А.Д., Кравец Л.Б., Загоровская И.З.

 • О многоярусном разрушении массива горных пород. Приоритет 16.06.1998. Кравец С.В., Ткачук В.Ф., Романовский А.Л., Черней Э.И., Кравец Л.Б., Кожушко Л.Ф., Поташник С.И., Хлапук Н.Н., Маланчук Ж.В., Холоденко В.С.

 • Закономірність розподілення феро-, діа- та парамагнітних дисперсних часток в об’ємі багатофазних текучих середовищ під багатофакторним впливом на систему. Гурин В.А., Гіроль М.М., Яцков М.В., Гаращенко В.І., Гіроль А.М, Бернацький М.В., Лозін А.А.

Отримані університетом патенти

2016
 1. ВОДОПРОВІДНА МЕРЕЖА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ № патента: 103966 Водопровідна мережа транспортування та кондиціювання води, що включає кільцеві і тупикові ділянки заповнені водою з вмістом залишку хлору, яка відрізняється тим, що тупикові ділянки в місцях їх підключення до кільцевих ділянок обладнано ультразвуковими випромінювачами. Автори: Гіроль Микола Миколайович; Ковальські Даріуш; Озонек Януш; Собчук Генріх; Лагуд Гжегож
 2. ПІДКОПУЮЧИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ № патента: 103967 Підкопуючий робочий орган картоплезбиральної машини, що включає в себе ріжучу кромку, увігнуті боковини та площину, по якій бульбоносна маса рухається до транспортера, який відрізняється тим, що поверхня площини, по якій бульбоносна маса рухається до транспортера, має хвилясту форму, в увігнутих боковинах виконано отвори, де закріплені осі, в яких розташовано валики з ворсом. Автори: Налобіна Олена Олександрівна; Шимко Андрій Володимирович
 3. ГІДРОАВТОМАТИЧНА УСТАНОВКА ПІДГОТОВКИ ВОДИ ФІЛЬТРУВАННЯМ З ВЕРХНІМ ІМПУЛЬСНИМ БАЧКОМ № патента: 103968 Гідроавтоматична установка підготовки води фільтруванням з верхнім імпульсним бачком, що складається з корпуса фільтра, завантаженого плаваючим фільтраційним матеріалом, який утримується решіткою, промивного бака, розподільчої системи, трубопроводів для подачі вихідної води та відводу фільтрату, регулятора швидкості фільтрування, промивного сифона з повітряною трубкою, з'єднаного безпосередньо з регулятором швидкості, гідравлічного затвору, який відрізняється тим, що на регуляторі швидкості фільтрування встановлено верхній імпульсний бачок, з розміщеним в ньому сифоном. Автори: Орлов Валерій Олегович; Яцунов Сергій Олександрович; Мартинов Сергій Юрійович; Шукало Євгеній Леонідович
 4. ВОДОПРОВІДНА МЕРЕЖА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ № патента: 103970 Водопровідна мережа транспортування та кондиціювання води, що містить кільцеві і тупикові ділянки, заповнені водою з вмістом залишку хлору, яка відрізняється тим, що трубопроводи тупикових відгалужень зі сторони їх приєднання до кільцевих ділянок обладнано кавітатором і насосною установкою, сисний патрубок якої приєднано до трубопроводу тупикового відгалуження після кавітатора за напрямом руху води, а напірний - перед кавітатором. Автори: Гіроль Микола Миколайович; Ковальські Даріуш; Озонек Януш; Собчук Генріх; Лагуд Гжегож
 5. ГІДРОАВТОМАТИЧНА УСТАНОВКА ПІДГОТОВКИ ВОДИ ФІЛЬТРУВАННЯМ ЗІ ЗМІННОЮ ПЛОЩЕЮ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ПОВІТРОВІДДІЛЮВАЧА № патента: 103971 Гідроавтоматична установка підготовка води фільтруванням зі змінною площею поперечного перерізу повітровідділювача, що складається з корпуса фільтра, завантаженого плаваючим фільтраційним завантаженням, який утримується решіткою, промивного бака, розподільної системи, трубопроводів для подачі вихідної води та відводу фільтрату, повітровідділювача, промивного сифона з повітряною трубкою, з'єднаного безпосередньо з повітровідділювачем, та гідравлічного затвора, яка відрізняється тим, що повітровідділювач виконаний зі змінною площею поперечного перерізу. Автори: Орлов Валерій Олегович; Яцунов Сергій Олександрович; Шукало Євгеній Леонідович
 6. КАРТА-ЧЕК РИСОВОЇ СИСТЕМИ З ЗАКРИТОЮ ДРЕНОЮ-КОЛЕКТОРОМ № патента: 104000 Карта-чек рисової системи з закритою дреною-колектором, яка складається з розподільного каналу, зрошувача-скиду односторонньої чи двосторонньої дії, дренажно-скидної мережі, яка відрізняється тим, що між суміжними зрошувачами-скидами влаштована закрита дрена-колектор, яка приєднана до головного скиду за допомогою регулюючої споруди. Автори: Рокочинський Анатолій Миколайович; Турченюк Василь Олександрович; Кропивко Сергій Максимович; Мендусь Сергій Петрович
 7. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ШЛАМУ З ПОВЕРХНІ КОЛОВИХ В ПЛАНІ ФЛОТАТОРІВ № патента: 104026 Пристрій для збирання флотаційного шламу з поверхні колових в плані флотаторів, що містить скребок і занурені в шлам перегородки, який відрізняється тим, що в шламі перегородки розташовані взаємоперпендикулярно, у вигляді решітки, а скребок встановлено з можливістю обертання по її поверхні. Автори: Щербаков Володимир Миколайович; Филипчук Леонід Вікторович
 8. ФЛОТАТОР № патента: 104027 Флотатор, що містить корпус і набір нахилених перетинок, які утворюють тонкошарові камери очищення, системи подачі води на очищення і відбору очищеної води та вловленого осаду, обладнання для збирання флотаційного шламу, який відрізняється тим, що нахилені перетинки в зонах очищення води і накопичення шламу виконані гвинтоподібними, такими, що обертаються навколо повздовжньої осі флотатора з різною швидкістю. Автори: Щербаков Володимир Миколайович; Проценко Сергій Борисович
 9. СИТО № патента: 104028 Сито, що має горизонтальні осі обертання, проціджуюче полотно з окремих секцій, закріплених на тягових цепах, і вузол регенерації полотна, яке відрізняється тим, що проціджуюче полотно виконано у вигляді перфорованих пластин, закріплених на протилежних ланках паралельних тягових цепів. Автори: Щербаков Володимир Миколайович; Проценко Сергій Борисович
 10. БАГАТОСЕКЦІЙНИЙ ФІЛЬТР № патента: 105225 Багатосекційний фільтр, що містить робочий орган у вигляді сітчастого конуса, промивний пристрій і брудовідвідний тракт, який відрізняється тим, що з метою підвищення брудопропускної здатності фільтра і зниження його енергоємності робочий орган виконано у вигляді декількох сітчастих конусів з різними розмірами чарунок, а брудовідвідний тракт утворений двома концентричними циліндрами, причому внутрішній циліндр є брудовідвідним трактом фільтра, а зовнішній - трактом його живлення. Автор: Солодкий Олександр Дмитрович
 11. ЕЛЕКТРОДІАЛІЗАТОР ПЛОСКИЙ № патента: 106302 Плоский електродіалізатор, який складається із двох затиснених рам, з якими межують електродні пластини, а між ними розміщено почергово та відділено одна від одної рамками катіонні та аніонні мембрани, який відрізняється тим, що електродні пластини виконано із хімічно стійкого матеріалу, наприклад пластмаси, яка з обох боків покрита електропровідною карбоновою тканиною. Автори: Гурин Василь Арсентійович; Калмиков Олександр Леонідович; Онищенко Петро Сергійовича
 12. АКТИВІЗАТОР ВОДИ № патента: 106303 1. Активізатор води у формі піраміди з підсилюючим активізатором у вигляді спіралі, який відрізняється тим, що підсилювач активізації виконано у вигляді провідника з рухомою рідиною (наприклад водою), розміщеного на упорах на гранях піраміди ярусами, а у межах граней виконаний у формі кілець. 2. Активізатор води за п. 1, який відрізняється тим, що кожне кільце провідника утворює вузол. Автори: Гурин Василь Арсентійович; Євреєнко Юрій Павловича
 13. РЕГУЛЯТОР РІВНЯ ВОДИ В КАНАЛІ № патента: 106304 Регулятор рівня води в каналі в складі з'єднаних між собою стояка, коліна і відвідної труби, який відрізняється тим, що відвідна труба розміщена в трубі переїзду із можливістю повороту та оснащена в щілині між трубами ущільненням, а стояк обладнаний пристроєм для повороту. Автор: Гурин Василь Арсентійович
 14. СПОСІБ ОТРИМАННЯ СУХОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ СУМІШІ № патента: 107122 Спосіб отримання сухої будівельної суміші, що включає двостадійне змішування цементу, піску, наповнювача і пластифікуючої добавки, який відрізняється тим, що на першій стадії змішують наповнювач з пластифікуючою і водоутримуючою добавками, на другій - модифікований наповнювач змішують з цементом і піском, як наповнювач використовують борошно, що вловлюється, як пил, при подрібненні на щебінь гранітних порід, і має наступний склад, мас. %: портландцемент 20…25 кварцовий пісок 35…50 гранітне борошно 30…40 суперпластифікатор 0,10…0,12 водоутримуюча добавка 0,05…0,01. Автори: Дворкін Леонід Йосипович; Бордюженко Олег Михайлович; Стрихарчук Сергій Сергійови
 15. КОНУСНИЙ ТРУБОПРОВІДНИЙ ФІЛЬТР № патента: 107256 Конусний трубопровідний фільтр, що містить робочий орган у вигляді сітчастого конусного полотна, промивний пристрій і брудовідвід, який відрізняється тим, що промивний пристрій виконаний у формі обертової трапецієвидної пластини, яка має гвинтоподібну форму і розміщена всередині сітчастого конусного полотна. Автори: Солодкий Олександр Дмитрович; Солодкий Владислав Олександрович
 16. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ № патента: 107264 Пристрій для вібраційної обробки деталей, що включає робочу камеру, шарнірно зв'язану з поворотною рамою, встановленою на основі на шарнірних опорах, та віброзбуджувач, причому вісь шарнірів робочої камери орієнтована під кутом до осі шарнірів поворотної рами, який відрізняється тим, що робоча камера та поворотна рама оснащені індивідуальними віброзбуджувачами, які складаються з постійних магнітів та електромагнітів. Автори: Серілко Леонід Степанович; Пікула Микола Веніамінович; Стадник Олександр Святославович; Кондратюк Олександр Михайлович; Серілко Дмитро Леонідович
 17. СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗМИВУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПРИ СВЕРДЛОВИННОМУ ГІДРОВИДОБУТКУ № патента: 107522 Спосіб керування процесом розмиву корисних копалин при свердловинному гідровидобутку, що включає визначення відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини, який відрізняється тим, що величину відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини визначають за силою реакції робочої струмини на гідромоніторну насадку, та, відповідно до її значення, створюють швидкість витікання струмини з насадки, яка забезпечує оптимальну силу удару струмини для руйнування корисної копалини. Автори: Христюк Андрій Олексійович; Маланчук Євгеній Зіновійович
 18. СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ № патента: 107979 Стенд для дослідження пристроїв зміни швидкості, який містить раму з встановленими на ній двигуном і редуктором, на вихідному валу редуктора встановлений маховик з досліджуваним фрикційним зчепленням, ведений диск якого з'єднаний з валом, на кінці якого змонтовано двоплечий важіль з вантажами на кінцях, який відрізняється тим, що на рамі встановлені двигун і пристрій зміни швидкості за допомогою зубчастого диференціала з замкнутою гідросистемою, вал двигуна та ведучий вал пристрою зміни швидкості з'єднані між собою муфтою, а вихідний вал пристрою зміни швидкості взаємодіє з навантажувальним гальмівним пристроєм у вигляді гальмівного шківа, встановленого на його вихідному валу, важеля з колодкою, яка взаємодіє через тертя з гальмівним шківом, важіль одним кінцем закріплений на рамі, а другий опирається на пружину і взаємодіє з профільним кулачком, встановленим на другому двигуні. Автори: Стрілець Олег Романович; Малащенко Володимир Олександрович; Стрілець Володимир Миколайович
 19. ТОРЦЕВЕ УЩІЛЬНЕННЯ № патента: 107980 Торцеве ущільнення, що містить обертове і необертове кільця тертя, на торцевій поверхні обертового кільця виконана кільцева канавка, з'єднана осьовими каналами з радіальними отворами, які виходять в ущільнену порожнину, яке відрізняється тим, що на торці обертового кільця виконані канавки у вигляді спіралі Ферма, які мають напрямок утворення, протилежний напрямку обертання кільця, та вихід на його зовнішню поверхню. Автори: Стрілець Володимир Миколайович; Марчук Микола Михайлович; Похильчук Ігор Олександрович; Стрілець Олег Романович
 20. МУФТА ЗАПОБІЖНА ПРУЖНА № патента: 107981 Муфта запобіжна пружна, що містить внутрішню і зовнішню півмуфти та пружний елемент у вигляді зіркоподібної пружини, встановленої у заглибини півмуфт, яка відрізняється тим, що заглибини на внутрішній поверхні зовнішньої півмуфти виконані симетрично відносно радіальної осі симетрії виступів, глибше - з радіусами, рівними радіусам вершин виступів, а мілкіше - з радіусами, більшими радіусів заокруглень виступів зіркоподібної пружини. Автори: Стрілець Олег Романович; Федорук Віктор Анатолійович; Стрілець Володимир Миколайович; Лисанець Олександр Васильович
 21. ПРИСТРІЙ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЗМІНАМИ ШВИДКОСТІ № патента: 108239 Пристрій для керування змінами швидкості, який містить корпус, в якому розміщений зубчастий диференціал з замкнутою гідросистемою, який відрізняється тим, що зубчастий диференціал виконаний дворядним, сателіт якого складається з двох паралельних зубчастих коліс Автори: Стрілець Олег Романович; Малащенко Володимир Олександрович; Стрілець Володимир Миколайович
 22. ТРУБОПРОВІДНИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ № патента: 108242 Трубопровідний фільтрувальний пристрій, що містить робочий орган у вигляді сітчастого конусного полотна, промивний пристрій і брудовідвідний тракт, який відрізняється тим, що промивний пристрій виконаний у вигляді обертових гвинтоподібних пластин, розміщених зовні робочого органа, а брудовідвід складається з горизонтальної і вертикальної частин, причому горизонтальна частина концентрична до корпусу конструкції, а вертикальна - перпендикулярна до нього. Автори: Солодкий Олександр Дмитрович; Солодкий Владислав Олександрович
 23. МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗДІЛЕННЯ № патента: 108273 Магнітний сепаратор вертикального розділення, що складається з корпусу, стрічкового транспортера продукту, магнітної системи з плоских постійних магнітів, який відрізняється тим, що магнітною системою є стрижень з однополярно розташованими магнітами, навколо якого розміщений обертовий немагнітний шнек та керований шибер розділення продукту Автори: Шатний Сергій В'ячеславович; Круліковський Борис Борисович
 24. ГІДРОАЕРОДИНАМІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ № патента: 108274 Гідроаеродинамічний пристрій вимірювання кількості теплової енергії, що складається з корпусу, напірного крила та чутливого елемента, який відрізняється тим, що напірне крило та додатковий аеродинамічний конус відповідно розташовані на вході та виході пристрою і відцентровані із можливістю повздовжнього руху за напрямком потоку теплоносія, а для зменшення інерційності та турбулентності потоку відповідно розміщені динамічний стабілізатор та фільтр потоку. Автор: Шатний Сергій В'ячеславович
 25. СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ № патента: 108298 Стенд для дослідження пристроїв зміни швидкості, який містить раму з встановленими на ній двигуном і редуктором, на вихідному валу редуктора встановлений маховик з досліджуваним фрикційним зчепленням, ведений диск якого з'єднаний з валом, на кінці якого змонтовано двоплечий важіль з вантажами на кінцях, який відрізняється тим, що на рамі встановлені двигун і пристрій зміни швидкості за допомогою зубчастого диференціала з замкнутою гідросистемою, вал двигуна та ведучий вал пристрою зміни швидкості з'єднані між собою муфтою, а вихідний вал пристрою зміни швидкості взаємодіє з навантажувальним гальмівним пристроєм у вигляді гальмівного шківа, встановленого на його вихідному валу, важеля з колодкою, яка взаємодіє через тертя з гальмівним шківом, важіль одним кінцем закріплений на рамі, а над другим кінцем важеля встановлено копровий пристрій у вигляді двох вертикальних направляючих, з'єднаних на висоті поперечиною з встановленим на ній важільним зачепом, каретки з падаючим вантажем, вертикально рухомої вздовж вертикальних направляючих, причому каретка з падаючим вантажем на висоті утримується важільним зачепом. Автори: Стрілець Олег Романович; Малащенко Володимир Олександрович; Стрілець Володимир Миколайович
 26. КАРТА-ЧЕК РИСОВОЇ СИСТЕМИ З ЗАКРИТОЮ ДРЕНОЮ-КОЛЕКТОРОМ І ЛОВЧОЮ ДРЕНОЮ № патента: 108567 Карта-чек рисової системи з закритою дреною-колектором і ловчою дреною, яка складається з розподільчого каналу, зрошувача-скиду односторонньої чи двосторонньої дії, дренажно-скидної мережі, закритої дрени-колектора, яка відрізняється тим, що до закритої дрени-колектора приєднана ловча дрена, яка розташована вздовж розподільчого зрошувального каналу поперек руху ґрунтового фільтраційного потоку. Автори: Рокочинський Анатолій Миколайович; Турченюк Василь Олександрович; Приходько Наталія Володимирівна; Мендусь Петро Ілліч; Сапсай Григорій Іванович
 27. ТОРЦЕВЕ УЩІЛЬНЕННЯ № патента: 108629 Торцеве ущільнення, що містить обертове і необертове кільця тертя, на торцевій поверхні обертового кільця виконана кільцева канавка, з'єднана осьовими каналами з радіальними отворами, які виходять в ущільнену порожнину, яке відрізняється тим, що на торці обертового кільця виконані канавки у вигляді спіралі Ферма, які мають напрямок утворення, протилежний напрямку обертання кільця, початок канавок глухий від внутрішньої поверхні обертового кільця та вихід на його зовнішню поверхню, яка виконана фігурною з окремих поверхонь, утворених ззовні дугами змінного радіуса, які беруть початок від виходу назовні попередньої канавки, до виходу назовні наступної канавки, збільшуючись у радіусі з різким зменшенням на виході назовні наступної канавки, а число таких поверхонь рівне числу виходів канавок назовні. Автори: Стрілець Олег Романович; Похильчук Ігор Олександрович; Марчук Микола Михайлович; Стрілець Володимир Миколайович
 28. ТОРЦЕВЕ УЩІЛЬНЕННЯ № патента: 108700 Торцеве ущільнення, що містить обертове і необертове кільця тертя, на торцевій поверхні обертового кільця виконана канавка, яке відрізняється тим, що на торці обертового кільця виконана канавка у вигляді спіралі Архімеда, яка має напрямок утворення, протилежний напрямку обертання кільця, початок канавки глухий від внутрішньої поверхні обертового кільця з відкритим виходом на його зовнішню поверхню, причому канавка утворена щонайменше одним витком спіралі Архімеда. Автори: Стрілець Олег Романович; Похильчук Ігор Олександрович; Стрілець Володимир Миколайович; Козяр Микола Миколайович; Мазур Станіслав Васильович
 29. КОМПЛЕКСНА ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНУ № патента: 109413 Комплексна добавка для бетонних сумішей, що містить суперпластифікатор нафталін формальдегідного типу С-3 і лігносульфанат технічний (ЛСТ), яка відрізняється тим, що вона додатково містить суперпластифікатор полікарбоксилатного типу при такому співвідношенні компонентів, мас. %: суперпластифікатор полікарбоксилатного типу (Melflux 2651f) 30-40 суперпластифікатор нафталін формальдегідного типу (С-3) 30-35 пластифікатор лігносульфанат технічний (ЛСТ) 25-35. Автори: Дворкін Леонід Йосипович; Житковський Вадим Володимирович; Скрипник Микола Михайлович
 30. УСТАНОВКА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДЯНИХ ХВИЛЬ У ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ № патента: 109418 Установка для перетворення енергії поверхневих водяних хвиль у електричну енергію, яка складається із шарнірно з'єднаних плаваючих тіл, силового перетворювача (поршневого насоса), важелів, шарнірів та якірного пристрою, яка відрізняється тим, що співвісно із важелем і шарнірно із ним зв'язана установлена вертикальна штанга, яка зв'язана зі штоком гірлянди високонапірних поршневих насосів, а також встановлено напірний бак-акумулятор, з'єднаний трубопроводом із турбіною, а верхній б'єф напірного бака-акумулятора оснащено повітронепроникною діафрагмою. Автори: Лісовенко Євген Прокопович ; Філіпович Юрій Юрійович 31. ІНЕРЦІЙНИЙ КОНВЕЄР № патента: 111199 Інерційний конвеєр, який складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі, і приводу зворотно-поступального руху жолоба, який відрізняється тим, що жолоб встановлений з можливістю здійснювати як зворотно-поступальний рух, так і рух в напрямку, який перпендикулярний до осі конвеєра в горизонтальній площині. Автори: Рогатинський Роман Михайлович; Серілко Леонід Степанович; Серілко Дмитро Леонідович; Козачук Роман Іванович
 31. ГВИНТОВИЙ КОНВЕЄР № патента: 111200 Гвинтовий конвеєр, який містить корпус з розміщеними в ньому основним і додатковим гвинтами, які мають різні за напрямком навивки і обертаються в різні боки, причому додатковий гвинт виконаний пустотілим з вікнами, між якими розміщені лопаті, а між основним і додатковим гвинтами розміщений додатковий елемент, який складається з пустотілого циліндра, зовні якого розміщені дві гвинтові лопаті, які утворюють два гвинтові канали, один з яких служить для транспортування сипкого матеріалу із забірного бункера до внутрішньої частини додаткового гвинта, а другий - для транспортування матеріалу із лопаті додаткового гвинта на лопать основного, який відрізняється тим, що кожух додаткового елемента встановлений з можливістю здійснювати коливальні рухи паралельно осі вала гвинта. Автори: Рогатинський Роман Михайлович; Серілко Леонід Степанович; Серілко Дмитро Леонідович; Захарчук Олег Ігорович
 32. ІНЕРЦІЙНИЙ КОНВЕЄР ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ № патента: 111201 Інерційний конвеєр для транспортування сипких матеріалів, який складається із жолоба, встановленого з можливістю здійснювати зворотно-поступальний рух по нерухомій основі, і приводу зворотно-поступального руху жолоба, який відрізняється тим, що між жолобом і основою встановлена додаткова рама, яка дозволяє жолобу здійснювати як повздовжні коливання вздовж осі конвеєра, так і крутильні коливання навколо осі симетрії жолоба. Автори: Рогатинський Роман Михайлович; Серілко Леонід Степанович; Серілко Дмитро Леонідович
 33. БАГАТОСТУПЕНЕВИЙ КОНУСНИЙ ТРУБОПРОВІДНИЙ ФІЛЬТР-СЕПАРАТОР № патента: 111202 Багатоступеневий конусний трубопровідний фільтр-сепаратор, що містить робочий орган у вигляді декількох сітчастих конусів, промивний пристрій і брудовідвідний тракт, який відрізняється тим, що суміжні елементи робочого органу утворюють камери проміжного фільтрату, обладнані спеціальними патрубками для відбору і контролю цього фільтрату. Автори: Солодкий Олександр Дмитрович; Солодкий Владислав Олександрович 34. КОНУСНИЙ ТРУБОПРОВІДНИЙ ПРИСТРІЙ № патента: 111382 Конусний трубопровідний пристрій, що містить робочий орган у вигляді двох сітчастих конусів, промивний струменевий пристрій і брудовідвідний тракт, який відрізняється тим, що два обертові сітчасті конуси повернені у взаємно-протилежні сторони і зближені малими основами, між якими розміщена привідна турбіна. Автори: Солодкий Олександр Дмитрович; Васильчук Олексій Сергійович
 34. ВІДВАЛ ЗМІННОГО МОДУЛЯ САМОХІДНОГО ШАСІ № патента: 111419 Відвал змінного модуля самохідного шасі, який має відвал, що виконується з двох частин, керованих гідроциліндрами, який відрізняється тим, що частини відвалу шарнірно з'єднані з рамою відвалу, що при включенні гідроциліндрів забезпечує зміну кута встановлення складових частин відвалу, а зверху на рамі встановлена шарнірно закріплена трикутноподібна накладка, що закриває порожнину, яка утворюється в результаті руху частин відвалу. Автори: Завальський Василь Вікторович; Налобіна Олена Олександрівна
 35. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ № патента: 111461 Обладнання для боротьби з бур'янами, яке включає базову машину, ріжучий апарат сегментного типу, підбирач конвеєрного типу, раму та пристрій контактного нанесення, зв'язаний з дозуючим насосом і резервуаром з розчином гербіциду, пристрій контактного нанесення встановлений безпосередньо під підбирачем на мінімальній відстані від ріжучого апарата, причому ріжучий апарат встановлений під кутом до горизонтальної площини. Автори: Бундза Олег Зіновійович; Нікітін Валерій Георгійович
 36. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ УКОСІВ ДАМБ № патента: 111462 Пристрій для захисту укосів дамб, що складається з порогу і прямокутних ребер, який відрізняється тим, що поріг приєднано до плит покриття за допомогою петель і кілець, а пристрій встановлено до лінії основи укосу під потрібним кутом. Автори: Живиця Володимир Антонович; Щодро Олексій Євгенович; Рокочинський Анатолій Миколайович; Шинкарук Любомир Антонович
 37. ТРУБОПРОВІДНИЙ ФІЛЬТР № патента: 111463 Трубопровідний фільтр, що містить робочий орган у вигляді двох сітчастих конусів, струменевий промивний пристрій і брудовідвідний тракт, який відрізняється тим, що два сітчасті конуси повернені у взаємопротилежні сторони і зближені великими основами, між якими розміщена приводна турбіна. Автори: Солодкий Олександр Дмитрович; Солодкий Владислав Олександрович (UA ); Васильчук Олексій Сергійович
 38. УСТАНОВКА ДЛЯ НАСИЧЕННЯ ВОДИ ОКИСНЮВАЧЕМ № патента: 111660 Установка для насичення води окиснювачем, яка виконана в вигляді розбризкувачів, розташованих над поверхнею зернистого матеріалу аератора, відрізняється тим, що в аераторі під нижньою межею плаваючого зернистого шару розташовано диспергатор озону. Автори: Гіроль Микола Миколайович; Ковальські Даріуш; Собчук Генріх; Гіроль Андрій Миколайович; Лагуд Гжегож; Сухораб Збігнєв
 39. СПОСІБ ОТРИМАННЯ БЕТОНУ ДИСПЕРСНО-АРМОВАНОГО ОРІЄНТОВАНОЮ СТАЛЬНОЮ ФІБРОЮ № патента: 111661 Спосіб виготовлення бетону дисперсно-армованого стальною фіброю, що включає дозування та змішування портландцементу, заповнювачів, суперпластифікатора, води, змішування отриманої бетонної суміші із стальною фіброю та подальше її ущільнення на магнітному вібромайданчику для забезпечення покращеного орієнтування стальної фібри, який відрізняється тим, що вводять стальну хвилясту фібру довжиною 30-60 мм, а як суперпластифікатор використовують ефір співполімеру карбонових кислот, який сприяє рівномірному розподіленню та орієнтуванню фібри, відповідно при такому вмісті компонентів в перерахунку на масу цементу, % цемент 20 - 24 вода 0,08 - 0,11 суперпластифікатор 0,2 - 1,2 дрібний заповнювач 18 - 25 крупний заповнювач 50 - 54 фібра 1 - 3. Автори: Дворкін Леонід Йосипович; Бабич Євген Михайлович; Бордюженко Олег Михайлович; Житковський Вадим Володимирович; Ковальчук Тарас Володимирович
 40. ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА № патента: 111735 Дренажно-модульна система, що складається з паралельних, розташованих на різних глибинах, дрен і колекторів, яка відрізняється тим, що колектори розташовані на глибині укладання глибокого колектора, а підключені до них дрени встановлені з максимально-допустимим похилом. Автори: Ткачук Руслан Миколайович; Ткачук Микола Микитови
 41. ФІЛЬТР-МАТРИЦЯ ДЛЯ МАГНІТНОГО ОЧИЩЕННЯ № патента: 111881 Фільтр-матриця для магнітного очищення рідких середовищ, що виконана у вигляді гранул, одна частина з яких виготовлена з феромагнітного матеріалу, а друга частина - з антиферомагнітного матеріалу, яка відрізняється тим, що фільтр-матриця містить додатково гранули спученого полістиролу. Автори: Гаращенко В'ячеслав Іванович; Гаращенко Олексій В'ячеславович
 42. СПОСІБ ПРОМИВАННЯ ЗАСОЛЕНИХ ЗЕМЕЛЬ РИСОВИХ СИСТЕМ № патента: 112204 Спосіб промивання засолених земель рисових систем, який включає створення шару води на поверхні рисового поля з відкритою зрошувальною та дренажно-скидною мережею, який відрізняється тим, що на картах-чеках влаштовують додаткову внутрішньокартову закриту матеріальну дрену вздовж наявних відкритих зрошувального і осушувального каналів та здійснюють агромеліоративний обробіток рисових полів шляхом глибокого розпушення ґрунту. Автори: Рокочинський Анатолій Миколайович; Турченюк Василь Олександрович; Мендусь Сергій Петрович; Приходько Наталія Володимирівна; Філіпчук Богдан Андрійович
 43. СИСТЕМА КАНАЛІЗАЦІЇ № патента: 112380 Система каналізації, що виконана у вигляді вертикального стояка, по висоті обладнаного фасонними частинами з приєднаними до них санітарними приладами, та відвідного колектора, яка відрізняється тим, що всередині вертикального стояка вздовж його осі розташована газообмінна труба з відкритими вхідним і вихідним торцями, причому верхній кінець газообмінної труби розташовано над підключенням до стояка найвище розташованого санітарного приладу, а нижній - нижче підключення до стояка найнижче розташованого санітарного приладу. Автори: Гіроль Микола Миколайович; Ковальські Даріуш; Собчук Генріх; Гіроль Андрій Миколайович; Гіроль Анна Миколаївна; Лагуд Гжегож; Сухорабо Збігнєв
 44. СИСТЕМА КАНАЛІЗАЦІЇ № патента: 112380 Система каналізації, що виконана у вигляді вертикального стояка, по висоті обладнаного фасонними частинами з приєднаними до них санітарними приладами, та відвідного колектора, яка відрізняється тим, що всередині вертикального стояка вздовж його осі розташована газообмінна труба з відкритими вхідним і вихідним торцями, причому верхній кінець газообмінної труби розташовано над підключенням до стояка найвище розташованого санітарного приладу, а нижній - нижче підключення до стояка найнижче розташованого санітарного приладу. Автори: Гіроль Микола Миколайович; Ковальські Даріуш; Собчук Генріх; Гіроль Андрій Миколайович; Гіроль Анна Миколаївна; Лагуд Гжегож; Сухорабо Збігнєв
 45. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК № патента: 112382 Енергоефективний будинок, що складається з будівлі, теплового насоса, системи вентиляції, системи внутрішньої каналізації, який відрізняється тим, що випарник теплового насосу підключено до колектору вентиляційного скиду відпрацьованого теплого повітря і колектору відведення із енергоефективного будинку "сірих" стоків господарсько-побутової каналізації, а конденсатор - до припливного колектору свіжого повітря. Автори: Гіроль Микола Миколайович; Ковальські Даріуш; Собчук Генріх; Гіроль Андрій Миколайович; Гіроль Анна Миколаївна; Лагуд Гжегож; Сухораб Збігнєв
 46. СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КАНАВКИ НА ТОРЦІ ОБЕРТОВОГО КІЛЬЦЯ ТЕРТЯ ТОРЦЕВОГО УЩІЛЬНЕННЯ № патента: 112500 Спосіб виготовлення канавки на торці обертового кільця тертя торцевого ущільнення, який відрізняється тим, що засобами комп'ютерного моделювання на аркуші будують спіраль Архімеда, далі на отриману спіраль накладаються торця обертового кільця тертя, і виділяється частина спіралі Архімеда, причому так, щоб на торці кільця тертя, було один і більше витків спіралі Архімеда, далі на основі виділених витків спіралі Архімеда виготовляють канавку. Автори: Стрілець Олег Романович; Стрілець Володимир Миколайович; Козяр Микола Миколайович; Похильчук Ігор Олександрович; Мазур Станіслав Васильович
 47. ДРЕНАЖНО-ЕКРАННО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА З СУМІЖНИМИ ДРЕНАМИ № патента: 112501 Дренажно-екранно-модульна система, що складається з екрана і дрен, яка відрізняється тим, що глибока дрена розташована поруч з екраном, мілка є суміжною до глибокої дрени і влаштована паралельно глибокій дрені і екрану з мінімально-допустимою глибиною від поверхні землі, а суміжні глибока і мілка дрени гідравлічно зв'язані між собою. Автори: Ткачук Руслан Миколайович; Ткачук Микола Микитович
 48. ВАЛ КАРДАННОЇ ПЕРЕДАЧІ № патента: 112527 Вал карданної передачі, який складається з двох частин, з'єднаних між собою, який відрізняється тим, що дві частини вала з'єднані між собою профільним з'єднанням, для цього труба виконана профільною з поперечним перерізом у вигляді рівностороннього трикутника з підковоподібними вершинами, винесеними назовні та з плавним переходом на грані рівностороннього трикутника, а на другій частині вала виконані лиски під грані згаданого рівностороннього трикутника. Автори: Стрілець Олег Романович; Козяр Микола Миколайович (UA ); Стрілець Володимир Миколайович
 49. СПОСІБ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ В ВОДОПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ № патента: 112539 Спосіб кондиціювання води в водопровідній мережі, який включає знезаражування питної води в об'ємі напірних трубопроводів водопровідної мережі, який відрізняється тим, що процес кондиціювання здійснюють шляхом насичення водопровідної води озоном в трубопроводах водопровідної мережі в умовах високого тиску. Автори: Гіроль Микола Миколайович; Ковальські Даріуш; Собчук Генріх; Гіроль Андрій Миколайович; Гіроль Анна Миколаївна; Лагуд Гжегож; Сухораб Збігнєв
 50. ВАЛ КАРДАННОЇ ПЕРЕДАЧІ № патента: 112548 Вал карданної передачі, який складається з двох частин, з'єднаних між собою, який відрізняється тим, що дві частини вала з'єднані між собою профільним з'єднанням, для цього труба виконана профільною з поперечним перерізом у вигляді квадрата з підковоподібними вершинами, винесеними назовні та з плавним переходом на грані квадрата, а на другій частині вала виконані лиски під грані згаданого квадрата. Автори: Стрілець Олег Романович; Стрілець Володимир Миколайович; Брошук Юрій Миколайович
 51. НАПІРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ № патента: 112564 Напірна установка для знезалізнення води, що містить компресор, ресивер, витратні баки та насоси-дозатори для зберігання та дозування розчинів коагулянту та гіпохлориту натрію, напірний фільтр із пінополістирольним завантаженням та регулюючі колони промивки та відводу фільтрату, промивний насос, яка відрізняється тим, що перед напірним фільтром розміщена напірна колона сатуратора-дегазатора, в верхній частині якої розташовані патрубки для подачі та відведення обробленої води та вантуз для випуску надлишкового повітря, а до нижньої частини підведено патрубок стислого повітря, із дрібнобульбашковим аератором та патрубок розчину коагулянту, причому аератор розташовано над трубкою введення коагулянту, який подається до нижньої частини висхідної трубки-змішувача, вздовж якої розміщені блоки постійних магнітів. Автори: Квартенко Олександр Миколайович; Плетюк Оксана Василівна
 52. КОМПЛЕКСНА ДОБАВКА-АКТИВІЗАТОР ТВЕРДІННЯ ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ № патента: 112565 Комплексна добавка-активізатор твердіння шлакопортландцементу, що містить як фторвміщуючу добавку флюорит натрію, яка відрізняється тим, що додатково містить комплексну добавку у вигляді суміші кремнійфториду натрію (Na2SiF6) та гідроксиду кальцію (Са(ОН)2) при наступному вмісті компонентів, % від маси в'яжучого: кремнійфторид натрію (Na2SiF6) 1…2 гідроксид кальцію (Са(ОН)2) 1,5…3. Автори: Дворкін Леонід Йосипович; Степасюк Юрій Олександрович
 53. АКТИВІЗАТОР ВОДИ ПРОТОЧНИЙ № патента: 112580 Активізатор води проточний, що виконаний у формі піраміди із спіральним підсилювачем провідника з рухомою водою на її гранях, який відрізняється тим, що провідник з водою у межах грані виконано у формі джгута, що складається із декількох провідників, які закручено у спіраль. Автори: Гурин Василь Арсентійович; Євреєнко Юрій Павлович
 54. ГІДРОАВТОМАТИЧНА УСТАНОВКА ПІДГОТОВКИ ВОДИ ФІЛЬТРУВАННЯМ ЗІ ЗМІННОЮ ПЛОЩЕЮ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ПОВІТРОВІДДІЛЮВАЧА № патента: 112607 Гідроавтоматична установка підготовки води фільтруванням зі змінною площею поперечного перерізу повітровідділювача, що містить корпус фільтра, завантажений плаваючим фільтраційним завантаженням, який утримують решіткою, промивний бак, розподільну систему, трубопроводи для подачі вихідної води та відводу фільтрату, повітровідділювач, промивний сифон з повітряною трубкою, з'єднаний безпосередньо з повітровідділювачем, та гідравлічний затвор, яка відрізняється тим, що у повітровідділювач вставлено змінний стержень, що змінює площу поперечного перерізу з можливістю при різних режимах фільтрування змінювати глибину розташування звуження і його перерізу. Автори: Орлов Валерій Олегович; Шевчук Павло Олександрович
 55. ВАЛ КАРДАННОЇ ПЕРЕДАЧІ № патента: 112685 Вал карданної передачі, що складається з двох частин, з'єднаних між собою, який відрізняється тим, що одна частина карданного вала виконана у вигляді шарнірної вилки з циліндричною профільною втулкою-трубою з порожнистими виступами, наприклад, підковоподібного профілю, розміщеними вісесиметрично на її поверхні, у яку вставлена профільна втулка трикутного або чотирикутного, або шестикутного, або іншого раціонального перерізів з подібними підковоподібними виступами на ребрах, винесеними назовні ребер та з переходом на грані трикутного або квадратного, або шестикутного, або іншого раціонального перерізів, і цими підковоподібними виступами з'єднана з циліндричною профільною втулкою-трубою, крім того, від осьового зміщення профільна втулка-труба і профільна втулка з'єднані, наприклад, гвинтами. Автори: Стрілець Олег Романович; Стрілець Володимир Миколайович; Сенніков Олександр Сергійович; Бондарук Андрій Андрійович
 56. СПОСІБ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН № патента: 113122 Спосіб біологічного очищення стічних вод від поверхнево-активних речовин, що включає послідовну обробку стічних вод, які пройшли очищення в секції біофлокулятора-флотатора, що містить зону змішування і зону розділення, з наступною обробкою стічних вод в аеротенках з аеробним біологічним очищенням, далі у секції вторинного відстоювання з гравітаційним відокремленням очищеної води від мулової суміші, з поверненням частини надлишкового активного мулу після секції вторинного відстоювання до біофлокулятора-флотатора, флотаційний шлам із зони розділення спрямовують на мулові майданчики, який відрізняється тим, що флотаційний шлам із зони розділення попередньо спрямовують у аноксидну секцію обробки флотаційного шламу, згодом продукти аноксидної обробки флотаційного шламу направляють в аеробну зону секції аеротенка, а очищення стічних вод ведуть послідовно в аноксидній, в яку надходить стічна вода після флокулятора-флотатора, і аеробній зонах секції аеротенка із рециркуляцією мулової суміші від аеробної до аноксидної секції аеротенка, а зворотний активний мул після секції вторинного відстоювання подають в аноксидну зону секції аеротенка. Автори: Россінський Володимир Миколайович; Саблій Лариса Андріївна; Жукова Вероніка Сергіївна; Россінський Роман Миколайович

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування