Наукова діяльність

Наукові заходи та публікації

Колективна монографія «Міжнародні економічні відносини та національна економічна діяльність: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку»
Колективна монографія «Міжнародні економічні відносини та національна економічна діяльність: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку»

Центр фінансово-економічних наукових досліджень з метою сприяння оприлюднення результатів наукових досліджень запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів взяти участь у написанні колективної…

Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях»
Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях»

Кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком Одеського національного політехнічного університету запрошує науково-педагогічних працівників, докторантів, молодих науковців та…

Всеукраїнська інтернет-конференція молодих вчених "Сучасна молодь у світі інформаційних технологій"
Всеукраїнська інтернет-конференція молодих вчених "Сучасна молодь у світі інформаційних технологій"

Херсонський державний аграрно-економічний університет запрошує молодих науковців взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти…

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» запрошує до участі у ІV Міжнародній науково-практичній…

Міжнародна наукова спеціалізована конференція «Теорія мистецтва та концепція збереження культурної спадщини, сучасні напрями дизайну та архітектури»
Міжнародна наукова спеціалізована конференція «Теорія мистецтва та концепція збереження культурної спадщини, сучасні напрями дизайну та архітектури»

ГО «Міжнародний центр наукових досліджень» запрошує науково-педагогічних працівників, молодих вчених взяти участь у I Міжнародній науковій спеціалізованій конференції «Теорія…

Міжнародний форум EFBM’2021 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ.  Зміни. Адаптація. Нова економіка»
Міжнародний форум EFBM’2021 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ. Зміни. Адаптація. Нова економіка»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка запрошує науковців, викладачів, аспірантів взяти участь у роботі Міжнародного форуму EFBM’2021 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС.…

Всеукраїнська наукова конфереція молодих вчених "Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів"
Всеукраїнська наукова конфереція молодих вчених "Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів"

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи запрошує молодих науковців взяти участь у XX Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів…

Колективна монографія "Етапи становлення та розвитку економіки Незалежної України"
Колективна монографія "Етапи становлення та розвитку економіки Незалежної України"

Черкаське відділення Академії економічних наук України запрошує науковців долучитися до написання колективної монографії «ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ  НЕЗАЛЕЖНОЇ…

Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Еколоґія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти»
Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Еколоґія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти»

Маріупольський державний університет запрошує молодих науковців взяти участь у у роботі V Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції студентів, аспірантів та молодих учених…