Наукова діяльність

Наукові заходи та публікації

Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

Наукова платформа OpenScienceLaboratory запрошує науковців університету взяти участь у XI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,…

Міжнародна наукова конференція  «Science and Global Studies» (Прага, Чехія)
Міжнародна наукова конференція «Science and Global Studies» (Прага, Чехія)

Видавничий дім «Інтернаука» запрошує вчених, молодих науковців і провідних фахівців в галузі економіки, права, державного управління, педагогіки, психології та суміжних дисциплін взяти…

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності»
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності»

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого спільно з Інститутом підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України запрошує здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського…

Міжнародна конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» + навчально-демонстраційна сесія
Міжнародна конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» + навчально-демонстраційна сесія

Міністерство освіти і науки України спільно з зарубіжними закладами вищої освіти за підтримки журналу «Психологія сьогодні», Центру розвитку дитини і сім’ї…

Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку»
Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку»

Національна металургійна академія  запрошує аспірантів, магістрів, молодих вчених взяти у ІІ Всеукраїнській конференції «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку», яка…

Науково-практична конференція «Проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті концепції «освіта впродовж життя»
Науково-практична конференція «Проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті концепції «освіта впродовж життя»

Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує науково-педагогічних працівників  взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Проектування…

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття»

Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук запрошує правознавців, юристів-практиків, науковців, аспірантів та магістрів взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній…