СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д47.104.01

Ім'я Прізвище Посада, науковий ступінь, спеціальність

Олександр Рябенко (голова)

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, доктор технічних наук, 05.23.16

Олександр Ткачук (заступник голови)

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри міського будівництва та господарства, доктор технічних наук, 05.23.04

 Сергій Сунічук  (секретар)

Національний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, кандидат технічних наук, 05.23.16

 Анатолій Власюк

 Національний університет «Острозька академія», завідувач кафедри, доктор технічних наук, 05.23.16

Микола Гіроль 

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, доктор технічних наук, 05.23.04

Василь Гурин

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри гідроінформатики, доктор технічних наук, 06.01.02

Андрій  Карагяур

Харківський національний університет будівництва та архітектури, професор кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доктор технічних наук, 05.23.04

Віктор Ковальчук

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи, доктор технічних наук, 05.23.04

Леонід Кожушко

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри менеджменту, доктор технічних наук, 06.01.02

Петро Мартинюк

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри прикладної математики, доктор технічних наук, 05.23.16

Вадим Поляков

Інститут гідромеханіки НАН України, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, 05.23.16

Анатолій Рокочинський

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри природооблаштування та гідромеліорацій, доктор технічних наук, 06.01.02

Михайло Ромащенко

Інститут водних проблем і меліорації НААН України, директор, доктор технічних наук, 06.01.02

Василь Сташук

Державний інститут управління та економіки водних ресурсів Держводагенства України, завідувач кафедри, доктор технічних наук, 06.01.02

Микола Ткачук

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри вводогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем, доктор технічних наук, 06.01.02

Юрій Турбал

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри прикладної математики, доктор технічних наук, 05.23.16

Віктор Филипчук

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук, 05.23.16

Микола Хлапук

Національний університет водного господарства та природокористування, директор ННІ водного господарства та природооблаштування, доктор технічних наук, 05.23.16

Володимир Чернюк

Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри, доктор технічних наук, 05.23.16

Наказом МОН України від 24.05.2018 року № 527 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 31.12.2020 року проводити захист дисертацій. 

Наказом МОН України від 16.05.2016 року № 515 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15.05.2018 року проводити захист дисертацій. 

Наказом ВАК України від 25 січня 2013 року № 54 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 25 січня 2016 року проводити захист дисертацій.

Наказом ВАК України від 20 листопада 2009 року № 763 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 11 листопада 2012 року проводити захист дисертацій.

Наказом ВАК України від 20 січня 2006 року № 21 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 19 січня 2009 року проводити захист дисертацій.

Наказом ВАК України від 12 квітня 2002 року № 165 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 10 квітня 2005 року проводити захист дисертацій.

Наказом ВАК України від 16 лютого 2000 року № 77 спеціалізованій вченій раді надано правона період до 9 лютого 2002 року проводити захист дисертацій.
Наказом ВАК України від 3 березня 1998 року № 146 спеціалізованій вченій раді було надано право на період до 19 лютого 2000 року проводити захист дисертацій.
 • Засідання спецради 17 грудня 2021 р. (75) 16-11-2021

  17 грудня 2021 р. (початок о 12:00) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Волка Павла Павловича на тему «Науково-практичні засади системної оптимізації різнорідних параметрів дренажних систем» за...

  Детальніше...

 • Засідання спецради 21 вересня 2021 (64) 20-08-2021

  21 вересня 2021 р. (початок о 14:00) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Герасімова Євгенія Генріховича на тему «Науково-практичні засади підвищення енергоефективності закритих зрошувальних систем»...

  Детальніше...

 • Засідання спецради 14 травня 2021 р. (32) 14-04-2021

  14 травня 2021 р. (початок об 11:00) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Панасенко Анни Володимирівни на тему «Удосконалення методів розрахунку пропуску паводкових вод через середньонапірні...

  Детальніше...

 • Засідання спецради 29 квітня 2021 р. (36) 29-03-2021

  29 квітня 2021 р. (початок о 11:00) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Поплавського Дмитра Михайловича на тему «Удосконалення методів розрахунку параметрів кноїдальних хвиль з врахуванням...

  Детальніше...

 • Засідання спецради 5 грудня 2019 р. (34) 05-11-2020

  5 грудня 2019 р. (початок о 11:00) в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, вул. Соборна, 11, корпус №1, конференц-зала) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01.

  Детальніше...

 • Витяг з наказу МОН України (27) 28-05-2018

  Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 № 527

  Детальніше...

 • Витяг з наказу МОН України (34) 20-05-2016

  Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515

  Детальніше...

Список захищених дисертацій

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

2015 - 2018

1. Гуменюк Іванна Романівна

Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

2. Нахаєва Ярина Михайлівна

Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання методичної термінології.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

3. Шепель Марина Євгенівна

Педагогічні умови адаптації майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності.
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

4. Липчанко-Ковачик Оксана Василівна

Підготовка майбутніх бакалаврів-філологів до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності.
Національний університет водного господарства та природокористування.

5. Кончович Катерина Тиберіївна

Формування готовності майбутніх вчителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій.
Мукачівський державний університет

6. Боднарук Ірина Ігорівна

Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу.
Хмельницький національний університет

7. Савіцька Вікторія Василівна

Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу.
Хмельницький національний університет

8. Гришко Вікторія Іванівна

Формування базових компетентностей майбутніх правознавців у процесі фахової підготовки.
Національний університет водного господарства та природокористування.

9. Головня Вячеслав Дмитрович

Розвиток конструкторсько-технологічних здібностей студентів у процесі навчання комп’ютерного конструювання та моделювання у вищих технічних навчальних закладах.
Житомирський державний технологічний університет

10. Скварок Марія Юріївна

Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій.
Університет імені Івана Франка

11. Потапчук Ольга Ігорівна

Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

12. Шевчук Тамара Євгенівна

Педагогічні умови гуманітарної підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії у вищих технічних навчальних закладах.
Національний університет водного господарства та природокористування

13. Зубик Людмила Володимирівна

Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін.
Національний університет водного господарства та природокористування

14. Безсмолий Євгеній Борисович

Підготовка майбутніх магістрів з правознавства до викладацької діяльності.
Міжрегіональна академія управління персоналом

15. Волошенко Марина Олександрівна

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки.
Одеський національний політехнічний університет

16. Трухан Марія Андріївна

Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності з розв’язання професійних конфліктів у закладах освіти.
Хмельницький національний університет

17. Бодруг Наталія Анатоліївна

Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інтерактивних технологій.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

18. Соколюк Олена В’ячеславівна

Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

19. Божик Микола Володимирович

Підготовка майбутніх учителів до розвитку культури здоров’я учнів загальноосвітньої школи.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

20. Сидорчук Наталія Леонідівна

Педагогічні умови формування рефлексивної культури майбутнів інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки
Рівненський державний гуманітарний університет

21. Колодійчук Юлія Вікторівна

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я
Одеський національний політехнічний університет

22. Михасюк Катерина Володимирівна

 Формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів у процесі навчально-виробничої практики в коледжах економічного профілю
Національний університет водного господарства та природокористування

23. Стешенко Богдан Володимирович

Формування організаційної культури майбутніх учителів технологій
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

24. Літвінчук Альона Теофанівна

Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
Національний університет водного господарства і природокористування

25. Ткаченко Світлана Володимирівна

Формування етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі навчання
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

26. Ратинська Інна Олександрівна

Формування професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації в процесі підготовки в коледжах
Національний університет водного господарства і природокористування

27. Борейчук Анна Вікторівна

Формування освітніх компетентностей майбутніх юристів у процесі професійної підготовки
Національний університет водного господарства і природокористування.

28. Ящук Сергій Петрович

Педагогічні умови формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників
Національний університет біоресурсів та природокористування України

Розмір: 1.24 МБ
Стат. : 55
Розмір: 1.56 МБ
Стат. : 23
Розмір: 8.34 МБ
Стат. : 21
Розмір: 6.71 МБ
Стат. : 19
Розмір: 778.99 КБ
Стат. : 26
Розмір: 7.98 МБ
Стат. : 58
Розмір: 5.75 МБ
Стат. : 18
Розмір: 620.99 КБ
Стат. : 48
Розмір: 2.94 МБ
Стат. : 33
Розмір: 3.40 МБ
Стат. : 52
Розмір: 834.23 КБ
Стат. : 23
Розмір: 7.96 МБ
Стат. : 18
Розмір: 3.08 МБ
Стат. : 24
Розмір: 19.33 МБ
Стат. : 188

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування