СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 47.104.010

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кроль Віти Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Голова ради: Ковшун Наталія Едуардівна
Номер телефону: (067)3628235
E-mail: n.e.kovshun@nuwm.edu.ua

Дисертацію прийнято до захисту: 17 грудня 2021 року

Автор дисертації: Кроль Віта Вікторівна

Назва дисертації: "Розвиток соціального капіталу як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств"

Спеціальність: 051 "Економіка"

Науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування Міщук Галина Юріївна

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов'язково підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи, де працює науковець, який написав зауваження на дисертацію. В електронному вигляді надсилаються відскановані зауваження на дисертацію.
Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:
- в друкованому вигляді - відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій (спеціалізована вчена рада - ДФ 47.104.010), каб. 122, вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028;
- в електронному вигляді - ozd@nuwm.edu.ua

Захист відбудеться 30 грудня 2021 року о 12:00 за адресою: 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 11, ауд. 102 (1 корпус Національного університету водного господарства та природокористування, конференцзала)

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування