СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К47.104.06

Ім'я Прізвище Посада, науковий ступінь, спеціальність

Євгеній Бабич (голова)

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою промислового та цивільного будівництва та інженерних споруд, доктор технічних наук, 05.23.01

Леонід Дворкін (заступник голови)

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою технології будівельних виробів і матеріалознавства, доктор технічних наук, 05.23.05

Олег Бордюженко (секретар)

Національний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства, кандидат технічних наук, 05.23.05

Вадим Житковський

Національний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства, кандидат технічних наук, 05.23.05

Святослав Гомон

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри промислового та цивільного будівництва та інженерних споруд, кандидат технічних наук, 05.23.01

Сергій Гузій

Київський національний університет будівництва і архітектури, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, 05.23.05

Микола Кузло

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри Автомобільних доріг, основ та фундаментів, доктор технічних наук, 05.23.05

Леонід Шейніч

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, завідувач відділу технології виготовлення залізобетонних конструкцій, доктор технічних наук, 05.23.05

Олександр Журавський

Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій, кандидат технічних наук, 05.23.01

Григорій Масюк

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри промислового та цивільного будівництва та інженерних споруд, кандидат технічних наук, 05.23.01

Юрій Науменко

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, доктор технічних наук, 05.23.05

Ігор Яковенко

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, професор кафедри будівництва, доктор технічних наук, 05.23.01

Євген Пугачов

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри основ архітектурного проектування, конструювання і графіки, доктор технічних наук, 05.23.01

Володимир Романюк

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри промислового та цивільного будівництва та інженерних споруд, кандидат технічних наук, 05.23.01

Дмитро Кочкарьов

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри міського будівництва та господарства, доктор технічних наук, 05.23.01

Наказом МОН України № 946 від 22.07.2020 спеціалізованій вченій раді К 47.104.06 було надано право на період до 15 травня 2021 р. проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальностями:
05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди;
05.23.05 - будівельні матеріали та вироби.

Список захищених дисертацій

2014 р.:

Марчук Віталій Вікторович - «Ефективні бетони та розчини на основі золовмісних композиційних цементів з добавками поліфункціональних модифікаторів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Науковий керівник – д.т.н., професор Дворкін Л.Й.

Алексієвець Іван Іванович - "Несуча здатність, деформативність та тріщиностійкість позацентрово стиснутих залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень",  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – к.т.н., професор Масюк Г.Х.

Йорг Петер Ревінкель - «Напружено-деформований стан рамно-фермової системи накриття трибун стадіонів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – д.т.н., професор Бабич Є.М.

2015 р.:

Довбенко Володимир Сергійович - «Напружено-деформований стан залізобетонних згинальних елементів, підсилених полімерною композицією», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – д.т.н., професор Бабич Є.М.

Бліхарський Ярослав Зіновійович - «Міцність та деформативність позацентрово стиснутих залізобетонних конструкцій, підсилених карбоновою стрічкою при дії навантаження», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – к.т.н., доцент Хміль Р.Є.

Василенко Вадим Борисович - «Напружено-деформований стан перфорованих прогонів Z-подібного профілю в умовах косого згину», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, кандидат технічних наук, доцент Романюк В.В.

Фаренюк Єгор Геннадійович - «Тепловий режим світлопрозорих огороджувальних конструкцій сучасних багатоповерхових будівель», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – завідувач лабораторії моніторингута системних досліджень будівельних конструкцій ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", д.т.н., професор Калюх Ю.І.

2016 р.:

Степасюк Юрій Олександрович - «Ефективні бетони та розчини на малоклінкерному шлакопортландцементі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Науковий керівник – д.т.н., професор Дворкін Л.Й.

Сасовський Тарас Анатолійович - "Напружено-деформований стан балок із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень",  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – к.т.н., доцент Гомон С.С.

2017 р.:

Приймаченко Артем Сергійович - «Високоміцні сульфатостійкі бетони, модифіковані алюмосилікатними добавками», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Науковий керівник – д.т.н., професор Шейніч Л.О.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування