СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 47.104.004

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Джадан Ірини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Голова ради: Ковшун Наталія Едуардівна
Номер телефону: (067)3628235
E-mail: n.e.kovshun@nuwm.edu.ua

Дисертацію прийнято до захисту: 20 квітня 2021 року

Автор дисертації: Джадан Ірина Миколаївна

Назва дисертації: "Маркетингове забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки держави"

Спеціальність: 051 "Економіка"

Науковий керівник: д.е.н., професор, проректор з міжнародної та наукової діяльності Міжнародного університету фінансів Іляш Ольга Ігорівна

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов'язково  підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи, де працює науковець, який написав зауваження на дисертацію. В електронному вигляді надсилаються відскановані зауваження на дисертацію.
Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:
- в друкованому вигляді - відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій (спеціалізована вчена рада - ДФ 47.104.004), каб. 122, вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028;
- в електронному вигляді - ozd@nuwm.edu.ua

Захист відбудеться 18 травня о 11:00 за адресою: 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 11, ауд. 102 (1 корпус Національного університету водного господарства та природокористування, конференцзала).

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Хаустової В.Є.

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Гальцової О.Л.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту дисертації Джадан І.М.

Аудіозапис захисту дисертації Джадан І. М.

Наказ про видачу диплома доктора філософії

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування