СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 47.104.001

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ярути Яни Валентинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради 

Голова ради: Рябенко Олександр Антонович
Номер телефону: (066)993-57-58
E-mail: o.a.riabenko@nuwm.edu.ua

Дисертацію прийнято до захисту: 19 серпня 2020 року

Автор дисертації: Ярута Яна Валентинівна 

Назва дисертації: «Удосконалення міських систем дощового водовідведення з врахуванням регулювання дощового стоку»

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Науковий керівник: д.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства Національного університету водного господарства та природокористування Ткачук Олександр Андрійович

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов'язково  підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи, де працює науковець, який написав зауваження на дисертацію. В електронному вигляді надсилаються відскановані зауваження на дисертацію.
Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:
- в друкованому вигляді - відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій (спеціалізована вчена рада - ДФ 47.104.001), каб. 122, вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028;
- в електронному вигляді - ozd@nuwm.edu.ua

 

Захист відбудеться 24 вересня о 11:00 за адресою: 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 11, ауд. 103 (1 корпус Національного університету водного господарства та природокористування, конференцзала).

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Відгук офіційного опонента д.т.н., доцента Карагяура А.С.

Відгук офіційного опонента к.т.н., доцента Жука В.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту десертації Ярути Я.В.

Аудіозапис захисту десертації Ярути Я.В. 

Наказ про видачу диплома доктора філософії

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування