Image

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Новини Фестивалю науки-2023

Організатором Фестивалю науки в НУВГП є ректорат, директорати ННІ, науково-дослідна частина, Рада молодих ввчених, сектор наукової роботи студентів, центр інноваційної діяльності та трансферу технології, відділ кадрів

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ,
що буде проведений в рамках Фестивалю науки
 Національного університету водного господарства та природокористування
у 2023 році

№ з/п

Назва заходу

Дата, час проведення, формат (онлайн/офлайн)

Прізвище, ім’я, по батькові відповідального за проведення заходу

 Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

1

IIІ Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція

«Новітні тенденції розвитку міського будівництва та господарства».

26-27 квітня 2023 р.

 

Ткачук О.А.,

Кочкарьов Д.В.

2

Конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми теорії, історії і практики архітектури та містобудування" (Кафедра архітектури та середовищного дизайну)

01 травня 2023 р.

Михайлишин О.Л.,

Смолінська О.Е.

3

ХІІ науково-практичний онлайн семінар

«Структура, властивості та склад бетону»

на тему: «Бетони нового покоління

з використанням техногенної сировини»

23-24 травня 2023 р.

Дворкін Л.Й.,

Житковський В.В.

4

Науково-практичний семінар “Cучасні технології ремонтно-відновлювальних робіт  автомобільних доріг”. (кафедра автомобільних доріг, основ та фундаментів)

27-28 квітня 2023р.

 

 

Кузло  М.Т.

Павлюк А.П.

5

Он-лайн Науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти “Інноваційні методи і технології у водопостачанні та водовідведенні”

травень  2023 р.

Мартинов С.Ю.,

Ковальчук В.А.

6

Конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених інституту будівництва та архітектури. Секція «Архітектурні конструкції і геометричне моделювання».

травень  2023 р.

Пугачов Є.В.,

Кундрат Т.М.

7

Конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання теплогазопостачання, вентиляції, біотехнології та біоенергетики"

10-12 травня 2023 р.

Кізєєв М.Д,

Новицька О.С.,

 Грицина О.О.

8

Науково-виробничий семінар “Енергоефективні рішення будівель та інженерних мереж”

(Кафедра ТГВ та СТ)

10-12 травня 2023 р.

Кізєєв М.Д.,

Новицька О.С.

 Навчально-науковий інститут водного господарства та природокористування

9

Презентація монографіїМельничука В.Г.«Міденосні трапиВолині та суміжнихтериторій СхідноїЄвропи»

квітень 2023 р

 

Мельничук В.Г.

10

Науковий семінар«Геологічне вивчення

бурштиноносних надр іприроди Полісся: стан,задачі, перспективи»

травень  2023 р.

Мельничук В.Г.

11

Науковий семінар студентських науковихробіт

16 травня 2023 р.

Мельничук В.Г.

 Навчально-науковий механічний інститут

12

 IV Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція  «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем»

26-27 квітня 2023 р.

Кафедра  транспортних технологій і технічного сервісу

13

Студентська науково-практична конференція навчально-наукового механічного інституту

10-12 травня 2023 р.

у змішаному форматі

Навчально-науковий механічний інститут

14

Виставка науково-технічних досягнень працівників навчально-наукового механічного інституту НУВГП

10-12 травня 2023 р.

 

Навчально-науковий механічний інститут

 Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

15

Студентська науково-практична конференція навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

18-30 травня 2023 р.

дистанційно

Древецький В.В.

Грицюк П.М.

Турбал Ю.В.

Круліковський Б.Б

16

Проведення та участь викладацького складу та студентів у  ХVI Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2023)

23-24  травня 2023 р.

дистанційно

Древецький В.В.

17

Проведення творчого конкурсу з розробки тривимірного анімованого персонажа

19-25 травня 2023 р.

дистанційно

Бойчура М.В.

18

Конкурс-виставка наукових та творчих здобутків студентсько-викладацького складу кафедри обчислювальної техніки

22 травня 2023 р.

 

Круліковський Б.Б.

 Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

19

Екскурсія студентів до дослідницької лабораторії Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА

04 квітня 2023 р.

 

 

Статник І.І.

20

Відвідування відкритої лекції (вебінару) академіка НААН Булгакова В.М. «Сучасні вимоги до оформлення наукових публікацій для подання їх у наукові видання, які цитуються у міжнародних наукометричних базах даних»

05 квітня 2023 р.

 

 

Бєдункова О.О.

21

Круглий стіл студентів до Дня екологічних знань на тему «Поверхневі води: якість, безпека, чистота»

18 квітня 2023 р.

 

Бєдункова О.О.

22

Виставка науково-методичної літератури кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

квітень-травень

2023 р.

 

Мороз О.Т.

23

Щорічна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів кафедри екології, ТЗНС та ЛГ «Охорона та раціональне використання природних ресурсів України в контексті сталого розвитку»

04 травня 2023 р.

Ліхо О.А.,

Бєдункова О.О.

24

Міжкафедральна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, здобувачів освіти на тему “Поєднання професійних підходів агронома та агроінженера у вирішенні сучасних проблем агровиробництва”

12 травня 2023 р.

Володимирець В.О.

25

Конкурс на створення найкращої емблеми кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

упродовж квітня-травня 2023 р.

 

Колесник Т.М.

26

Екскурсія на підприємство агро-промислового комплексу Рівненської області

друга половина травня 2023 р.

Колесник Т.М.

27

Зустріч науково-педагогічного персоналу з агровиробниками технічних засобів для точного землеробства фірми Амазоне

12 квітня 2023 р.

 

Колесник Т.М.

28

Майстер-клас ознайомлення студентів спеціальності Агрономія з новинками технічних засобів для точного землеробства фірми Амазоне

01-09 травня 2023 р.

Колесник Т.М.

29

Вебінар - презентація грантового проєкту  Еразмус+ CBHE AFISHE - Розвиток освіти в галузі аквакультури та рибальства для Зеленого курсу у Вірменії та Україні: від освіти до екології.

1-10 травня 2023 р.

Гроховська Ю.Р., Кононцев С.В.

 

30

Круглий стіл із стейкхолдерами Управлінням державного агенстваміліорації та рибного господарства у Рівненській області. Обговорення на тему:  Аналіз і результат роботи Управління державного агенства рибного господарства в Рівненській області (Рівненській рибоохоронний патруль) в збереженні рибних ресурсів в басейнах правобережних приток річки Прип’ять.

 

17-20 квітня 2023 р.

 

Полтавченко Т.В.

31

Круглий стіл на тему: Відродження іхтіоекосистемрічково-озерної мережі території України в умовах трансформації річкових русел.

20-30 квітня 2023 р.

 

Гриб Й.В.

32

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туризм: наука, освіта, практика»

20 квітня 2023 р.

(онлайн)

 

Коротун С. І.,

Конарівська О.Б,

Скорина Т. М.

33

Наукові читання в рамках відвідування геодезичного пункту дуги Струве (Гурники) - науково-технічної пам’ятки ЮНЕСКО

 

30 квітня 2023 р.

 

Янчук О. Є.

34

Науково-практична конференція "Осадження металів з водних розчинів технологічних середовищ. Екологічні аспекти хімії" працівників кафедри хімії та фізики (секція хімія), ВСП Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП та студентів

18 травня 2023 р.

Мороз М.В.,

Яцков М.В.,

Мисіна О.І.

35

Науково-практична конференція: «Фізико-хімічні процеси та технології, напівпровідникове матеріалознавство та екологічна безпека», працівників кафедри хімії та фізики (секція фізика) та студентів.

19 травня 2023 р.

Мороз М.В.,

Гаєвський В.Р.

 Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

36

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії

і практики менеджменту

в контексті євроінтеграції»

25 травня 2023 р.

 

Скрипчук П.М.

37

IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики". Організатори - кафедра іноземних мов і кафедра журналістики та українознавства НУВГП

10 травня 2023 р.

 

Купчик Л.Є.,

Малевич Л.Д.

38

ІХ Наукова конференція "Сучасні проблеми україністики та журналістики"

24-25 травня 2023 р.

Малевич Л.Д.

39

ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар  «Водні ресурси: економіка і політика»

5 травня 2023 р.

Ковшун Н.Е.

40

Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців "Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи". Співорганізатор - кафедра журналістики та українознавства

 

 

19 травня 2023 р.

Малевич Л.Д.

41

Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція "Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть" (до 225-річчя видання "Енеїди" Івана Котляревського). Співорганізатор - кафедра журналістики та українознавства

25 квітня 2023 р.

Малевич Л.Д.

42

ІХ Міжнародна наукова конференція "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів". Співорганізатор - кафедра журналістики та українознавства

27 квітня 2023 р.

Малевич Л.Д.

43

Науково-практичний форум "Добре врядування. Розвиток місцевих демократій"

18-19 травня 2023 р.

Тихончук Л.Х.

44

“UrbanCreativityLab 2023”. Польові урбан-дослідження міста. Фото, опитування, спілкування з експертами і містянами. В рамках Тижня креативності та інноваційhttps://wciw.org/register/

квітень 2023 р.

Шинкарук А.Л.

45

Вебінари з фахівцями з публічних комунікацій. Дизайн-спринти для громади. Візит в одну з громад. Гра “Світ Громад”

травень  2023 р.

Шинкарук А.Л.

46

Лекція на виробництві на базі ТОВ" ОДЕК " УКРАЇНА. Тема 1."Особливості організації виробничої та маркетингово-логістичної діяльності деревообробного підприємства " (менеджер з маркетингу Ігор Кісільчук) Тема 2. "Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності підприємства ТОВ "ОДЕК" Україна" (начальник відділу маркетингу Степанов Віталій)

квітень 2023 р.

Толчанова З. О.

47

Науково-практичний семінар з питань актуальних регламентів господарювання в умовах воєнного стану

19 квітня 2023 р.

 

Левицька С.О.

48

Конкурс студентських рекламних проєктів в рамках роботи СНГ «Клуб маркетологів»

27 квітня – 11 травня 2023 р.

 

Оплачко І. О.

49

Науково-практичний семінар Використання інформаційно-комунікаційних технологій в підприємництві та обліку: Цифрова економіка 4.0".

05 квітня 2023 р

 

Кушнір Н.Б.,

Солодкий В.О.

50

Науково-практичний вебінар "Культурологічні дебати: сучасні реалії, проблеми та перспективи"

травень  2023 р.

Коберська Т.А.

51

Гостьова лекція завідувачки відділу соціокультурної діяльності Рівненської ОУНБ Ірини Усович для студентів спеціальності "Креативна та цифрова культура"

квітень 2023 р.

 

Коберська Т.А.

52

Гостьова лекція «Культура, туризм та релігійні організації Рівненщини» провела для студентів-культурологів начальник управління культури і туризму ОДА Любов Романюк

6 квітня 2023 р.

Наконечна О.П.

53

XVI Міжнародна науково-теоретична і навчально-прикладна конференція

"Лінгвіст-програміст"

із теми "Сучасні тенденції та напрями розвитку комп'ютерної лінгвістики", Вінниця. Співорганізатор - кафедра іноземних мов НУВГП

15 травня 2023 р.

Купчик Л.Є

54

Цикл науково-практичних семінарів «Артпедагогічні технології як засіб формування творчого самовираження майбутніх психологів»

6 квітня 2023 р.

 

Кочубей А.В.

55

Лекція на виробництві на базі Рівненського заводу високовольтної апаратури. Тема "Управління лояльністю клієнтів електротехнічних підприємств на засадах персоналізованого маркетингу" (Директор з продажу РЗВА Вячеслав Філатов)

квітень 2023 р.

Попко О. В.

56

Кейс-чемпіонат з маркетингу від Концерну "Хлібпром" в рамках Проєкту USAID “Економічна підтримка України”

квітень 2023 р.

Попко О. В., Оплачко І. О., Мартинюк О. В.

57

Науково-практичний семінар “Наукові інновації в новітній історії України (регіональний аспект)”

5 квітня 2023 р.

 

Шевчук Т.Є.

58

Гостьова он-лайн лекція: професора Гданського університету Ігора Галагіда, тема: “Анна Валентинович - співзасновниця незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» українка уродженка Рівненщини. Нагороджена Орденом Білого Орла. Загинула у Смоленській авіакатастрофі 10.04.2010 р.

5 квітня 2023 р

 

Шевчук Т.Є.

59

Гостьова лекція: А.М.Українець - етнографиня, краєзнавиця, завідувачка відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею, тема лекції: “Повсякденне життя рівнян з кінця 19

 - на початку20 ст.”

20 квітня 2023 р.

 

Шевчук Т.Є.,

Сокаль В.А.

60

Гостьова лекція з Людмилою Леоновою начальником відділу використання інформації та документів ДАРО, тема лекції: «Рівненська гімназія 1839-1921 рр.. З повсякденного життя учнів навчального закладу міста».

12 квітня 2023 р.

 

Шевчук Т.Є.

61

Науково-практичний вебінар "Культурологічні дебати: сучасні реалії, проблеми та перспективи"

травень  2023 р.

Наконечна О.П.

62

Семінар-практикум на тему "Рівні можливості" (презентація матеріалів дослідження доступу інвалідизованих осіб до освітнього простору) у рамках курсу "Гендерна психологія"

11 квітня 2023 р.

 

Ставицький О.О.

63

Практичний вебінар на тему "Психологічна експертиза в практичній діяльності психологічних служб"

12 квітня 2023р.

 

Ставицька О.Г.

64

Інтегрований науковий онлайн семінар "Відновлення жіночого здоров'я в післявоєнний період в Україні: психологічні професійні підходи".

18 квітня 2023р.

 

Смольська Л.М.

65

Науково-практичний семінар-майстер-клас наживо "Терапевтичні комбіновані практики в професійній творчості психолога"

27 квітня 2023р.

 

Смольська Л.М.

66

Науково-практичний семінар "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в підприємництві та обліку"

19 квітня 2023 р.

 

Кушнір Н.Б.,

Лесняк О.Ю.

 Навчально-науковий інститут права

67

Інтелектуальний брейн-ринг «Вирішуй юридично, а не силою» для здобувачів 3 та 4 курсів

12 квітня 2023 р.

 

Рогозіннікова К.С., Сахнюк В.В.

68

Круглий стіл та тренінг щодо запобігання та протидії проявам насильства

24 квітня 2023 р.

 

Гришко В.І.

69

Кафедральний міждисциплінарний семінар пам’яті проф. А. Ляша

19 травня 2023 р.онлайн

Благодир С.М.,

Благодир А.А.,

Вікторчук М.В.,

70

Практичний семінар “Минуле та сучасне Почаївського монастиря”

10 травня 2023 р.

Вовк Ю.Є. та запрошений гість - директор Рівненського обласного краєзнавчого музею

71

Модельне засідання в Рівненському Апеляційному суді. Тема - злочини проти основ національної безпеки, колаборація (ст. 111-1 КК України)

квітень, 2023 р. Рівненський Апеляційний суд

 

Якимчук М.Ю.

72

Наукові правові читання

11 травня 2023 р.

Сахнюк В.В.,

Матвійчук А.В.

73

Практичний семінар з сімейного права: Проблемні питання вирішення сімейних спорів. Запрошена адвокаткаЩербяк Ю.В.

07 квітня 2023 р.

 

Міщук І.В.

74

Вебінар "Життя після юрфаку або що потрібно знати юристу, щоб будувати успішну карєру".

21 квітня 2023 р.

 

Водоп’ян Т.В.

75

Практичний семінар: Зміни в судочинстві, пов'язані з воєнним станом в Україні. Семінар відбудеться  у Північно-західному апеляційному господарському суді 

04 квітня 2023 р.

 

Подвірна О.В.

76

Круглий стіл на тему: "Типові способи вчинення злочинів та особливості документування розкрадань у пріоритетних галузях економіки країни".

 

 

 

 

03 квітня 2023 р.

 

Градиська Ю.В.

 Навчально-науковий інститут охорони здоров’я

77

Міжнародна науково-практична конференція «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку».

29 березня 2023 р.

Григус І.М.,

Ногас А.О.

Ніколенко О.І.

78

Круглий стіл на тему: “Психоемоційна стабільність студентів під час війни”.

травень  2023р.

Шеіна М.,

Гамма Т.В.

79

Практичний семінар: “Науково-дослідна робота студента під час навчання”.

травень  2023р.

Ногас А.О., Гуцман С.В.

Рада молодих вчених

80

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів  «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки»

11-12 травня 2023 р.

Осадча О.О.

81

Конкурс «Кращий молодий науковець» (за результатами наукової діяльності в 2022 році)

травень 2023 р.

Осадча О.О.

Науково-дослідна частина

82

Подання кандидатур молодих науковців НУВГП на конкурсний відбір “Премія Голови РОДА  молодим вченим”

квітень

2023 р.

Науково-дослідна частина,

Герасімов Є.Г.

83

Участь в робочій групі по підготовці та Експертній комісії  заходу “Молодий вчений року”

квітень- травень

2023 р.

Куницький С.О. спільно з РМВ МОН України

84

Проведення вебінару  “Наукові школи НУВГП” науково-педагогічним працівникам НУВГП

06 квітня 2023 р.

Науково-дослідна частина,

Герасімов Є.Г.

Сектор студентської наукової роботи

85

Університетський конкурс студентських наукових робіт “Наука очима молоді”

01-20 травня 2023 р.

 

Мороз О.В.,

Сіва О.Є.

86

Конкурс “Кращий студент-науковець” (за результатами 2022 р.)

20 квітня  - 07 травня 2023 р.

 

СНРС спільно з Радою молодих вчених

СНРС, заступники з наукової роботи ННІ

87

Круглий стіл “Актуальні напрями студентської науки”

 

24 травня 2023 р.

СНРС спільно з Радою молодих вчених

СНРС, заступники з наукової роботи ННІ

Центр інноваційної діяльності та трансферу технологій

88

Університетський конкурс  студентських стартапів «COOL IDEA»

 

10 квітня – 11 травня 2023 р.

 

Чабан В.М.,

Центр аспірантури та докторантури

89

Семінар для аспірантів 2023 р. вступу  “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії”

26 квітня 2023 р.

Клюха О.О.

90

Семінар “Порядок присудження ступеня доктора філософії в Національному університеті водного господарства та природокористування”

04 травня 2023 р.

Зінкевич О.В.,

 

91

Семінар “Порядок позбавлення присудженого наукового ступеня та присвоєного вченого звання в Національному університеті водного господарства та природокористування”

11 травня 2023 р.

Зінкевич О.В.

 

Ім'я Прізвище Посада
Наталія Савіна проректорка з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Ольга Бєдункова заступниця директора з наукової роботи ННІАЗ
Любов Волк заступниця директора з наукової роботи ННІВГП
Євгеній Герасімов начальник науково-дослідної частини
Микола Голотюк заступник директора з наукової роботи ННМІ
Вікторія Гришко заступниця директора з наукової роботи ННІП
Олександр Грицина заступник директора з наукової роботи ННІБА
Оксана Зінкевич начальниця відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій
Людмила Корнійко завідувачка сектору наукової роботи студентів
Оксана Клюха завідувачка аспірантури
Сергій Куницький провідний науковий співробітник науково-дослідної частини
Андрій Кравчук начальник центру розвитку студентства
Олена Мороз провідна фахівчиня сектору наукової роботи студентів
Анжела Ногас заступниця директора з наукової роботи ННІОЗ
Ольга Осадча голова Ради молодих вчених університету
Ольга Пахаренко заступниця директора з наукової роботи ННІЕМ
Наталія Приходько старша викладачка кафедри водної інженерії та водних технологій
Оксана Прищепа заступниця директора з наукової роботи ННІАКОТ
Віталій Прокопець начальник відділу зв’язків з громадськістю
Дмитро Пуха начальник юридичного відділу
Віта Чабан начальниця центру інноваційної діяльності та трансферу технологій
Олександр Цаль начальник відділу кадрів

 

Фестиваль науки 2021

Фестиваль науки 2022

XІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» – знакова для ННІЕМ подія

 

Навчально-науковим інститутом економіки та менеджменту з ініціативи кафедри менеджменту в межах Фестивалю науки 12.05.2022 р. в комунікаторі «Hangouts Meet» було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції», що  актуалізується в умовах воєнного стану шляхом розгляду значної кількості питань, пов’язаних із жахливими подіями сьогодення.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: заступник Міністра з питань європейської інтеграції проф. Олексій Шкуратов, ректор НУВГП проф. Віктор Мошинський, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків проф. Наталія Савіна, директор ННІЕМ проф. Наталія Ковшун, президент Європейського інституту безперервної освіти доктор права Затко Йозеф (Словацька Республіка), професор кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської проф. Агнєшка Кістер (Республіка Польща) та ін. Закордонними спікерами, передусім, було висловлено слова підтримки Україні в такий складний час.

До пленарного засідання, яке розпочав завідувач кафедри менеджменту проф. Леонід Кожушко, долучилися представники різних закладів вищої освіти Польщі та України. Проведення конференції супроводжувалося роботою трьох академічних платформ (секцій), зокрема таких, як: «Сучасні тренди менеджменту, маркетингу та публічного управління в контексті євроінтеграції»; «Економічний розвиток країн, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах глобалізації»; «Актуальні проблеми обліку, контролю, аналізу та фінансів в умовах інформаційного суспільства». Загальна кількість учасників конференції перевищила 150 осіб.

На завершення усім доповідачам було анонсовано надсилання сертифікатів в найближчій перспективі та видання електронного збірника тез. Щиро дякуємо науковій спільноті та здобувачам вищої освіти за проявлений інтерес, участь у науковій дискусії під час роботи академічних платформ. Наука не може бути осторонь війни, інтелектуальна та інформаційна діяльність нині на часі, як ніколи. Беручи участь у заходах такого рівня, ми, безперечно, наближаємо нашу перемогу.

 

Заступник директора ННІЕМ з наукової діяльності проф. Ольга ПавелкоСемінар в рамках проведення фестивалю науки в ННІОЗ

 17 травня 2022р. об 14.30 год. в ННІ охорони здоров҆я відбувся семінар на тему: «Транспортна іммобілізація при пораненнях, надання першої медичної допомоги потерпілим під час ведення бойових дій» в рамках проведення Фестивалю науки в НУВГП.

У семінарі взяли участь: директор інституту д.мед.н., проф. Григус І.М., заступник директора з наукової та грантової роботи к.фіз.вих., доц. Ногас А.О., в.о. завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін к.б.н., доц. Гуцман С.В. та викладачі кафедри – к.мед.н., доц. Подоляка П.С., ст. викл. Андреєва О.Б., учасники  наукового гуртка – студенти 1 курсу, групи ФТЕ-11інт. та ФТЕ-11.

Студенти групи ФТЕ-11інт. Масло Владислав, Онищук Тарас, Шлеюк Ірина, Степанюк Марія та Яник Наталія (учасниця АТО) підготували презентацію за темою семінару, де розглядалися питання надання ПМД при кровотечах, переломах, пораненнях грудної клітки, при черепно-мозкових травмах та синдромі тривалого здавлення. Був продемонстрований відео-ролик щодо надання ПМД потерпілим під час ведення бойових дій. В обговоренні взяли участь проф. Григус І.М., доц. Подоляка П.С., ст. викл. Андреєва О.Б. та всі бажаючі. Зокрема, виступила учасниця АТО Яник Наталія, яка розповіла про власний досвід під час військової служби.               

Обговоривши основні питання семінару дійшли висновку, що варто запам'ятати найважливіше правило будь-якої допомоги – це збереження власного життя! Висвітлений матеріал як мінімум допоможе засвоїти основи домедичної допомоги та тактичної медицини, а як максимум – врятувати чиєсь життя!

 
                                                                                                    доц. Ногас А.О.    Науково-практичний семінар
«Наукові проекти молодих вчених» 

11 травня 2022 року відбувся науково-практичний семінар за участі аспірантів спеціальності 081-Право "Наукові проекти молодих вчених" .

Розпочався захід з вітальних слів Савіної Наталії Борисівни, докторки економічних наук, професорки, проректорки з наукової роботи та міжнародних зв'язків та Цимбалюка Валерія Івановича, кандидата юридичних наук, професора, директора Навчально-наукового інституту права, які наголосили на важливості розвитку науки в такий нелегкий для України час та побажали аспірантам успіхів у науково-дослідній роботі. 

Про особливості навчання та акредитації в умовах воєнного стану розповіла присутнім Клюха Оксана Олександрівна, кандидатка технічних наук, доцентка, завідувачка аспірантури та докторантури.

Друга частина заходу була у вигляді презентацій доповідей учасників. І відбувалася за такою програмою:

1. Зінкевич Оксана Володимирівна, кандидатка економічних наук, доцентка, начальниця відділу підготовки здобувачів наукових ступенів організації захисту дисертацій.

Тема доповіді: «Про Порядок присудження наукового ступеня доктора філософії  в НУВГП».

 2. Яковчук Ярослав Володимирович, голова Сарненської районної ради, аспірант ІІ року навчання спеціальності 081-Право.

Тема доповіді: «Діяльність органів місцевої влади під час воєнного стану в Україні»

(науковий керівник: к.ю.н., доц. Міщук І.В.)

 3. Коновейчук Христина Богданівна, староста Марковецького старостинського округу Івано-Франківської області, аспірантка ІІІ року навчання спеціальності 081-Право.

Тема доповіді: «Формування економічної спроможності об’єднаних територіальних громад» (науковий керівник: д.ю.н., проф. Кафарський В.І.).

 4. Сахнюк Віта Володимирівна, старша викладачка кафедри спеціальних юридичних дисциплін Навчально-наукового інституту права, аспірантка ІІІ року навчання спеціальності 081-Право.

Тема доповіді: «Європейські стандарти адміністративно-правового забезпечення права на безоплатну правову допомогу та національне законодавство»

(науковий керівник: к.ю.н., доц. Міщук І.В.)

 5. Бурченко Юлія Василівна, викладачка з правознавства Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та управління, аспірантка ІІ року навчання спеціальності 081-Право.

Тема доповіді: «Зарубіжний досвід щодо адміністративної відповідальності за порушення  правил карантину: порівняльний аспект з Україною».

(науковий керівник: к.ю.н., доц. Міщук І.В.)

 6. Гладун Сергій Олегович, помічник судді Нетішинського міського суду, аспірант ІІ року навчання спеціальності 081-Право.

Тема доповіді: «Сучасні проблеми дослідження цивільно-правового захисту порушених прав в земельних правовідносинах»

(науковий керівник: к.ю.н., доц. Водоп’ян Т.В.)

 7. Сивицький Владислав Сергійович, головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Управління державного екологічного нагляду (контролю) природних ресурсів та промислового забруднення Рівненської області, аспірант ІІ року навчання спеціальності 081-Право.

Тема доповіді: «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами» (науковий керівник: к.ю.н. Швець О.М.)

Завершився захід підведенням підсумків, участь у якому взяли наукові керівники аспірантів, викладачі та здобувачі ННІ права.

Вікторія ГРИШКО, кандидатка педагогічних наук,

доцентка кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності,

модератор заходу  

Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми розвитку сучасного права:
українські реалії та зарубіжний досвід»

Захід відбувся у ННІ права 20 травня 2022 року не передодні Дня науки.

Відкрили конференцію та звернулись до присутніх з вітальними словами Віктор Мошинський – доктор сільськогосподарських наук, професор, ректор НУВГП; Наталія Савіна  –докторка економічних наук, професорка, проректорка з наукової роботи та міжнародних зв'язків НУВГП; Валерій Цимбалюк – кандидат юридичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту права НУВГП.

Друга частина заходу відбулася у вигляді доповідей учасників, а саме:

Адам Каспшик, доктор правових наук, завідувач кафедрою адміністрації та охорони довкілля, декан факультету адміністрації та суспільних наук Гуманітарно-природничого університету в Сандомирі, Республіка Польща. Тема доповіді: Система позитивного права:  структура та розвиток.

Альдона Доманська, докторка габілітована, професорка, завідувачка кафедри порівняльного конституційного права Лодзького університету, Республіка Польща. Тема доповідіСтан війни і воєнний стан в польському конституційному ладі.

Євгенія Дуліба, докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри конституційного права та галузевих дисциплін навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне. Тема доповіді: Сучасні актуальні проблеми міграції українців

Александра Балинська, юристка в Peter Law Group, Каліфорнія, США. Тема доповідіШлях до юридичної професії в США

Володимир Кафарський, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне. Тема доповіді: Дух законів і права культура сучасного українського і російського суспільства.

Андрій Матвійчук, доктор філософських наук, професор, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне. Тема доповіді: Всесвітня декларація інформаційних прав суспільства: від концепту до практичного застосування.

Андрій Ляш, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності Навчально-наукового інституту права Національного водного господарства та природокористування, м. Рівне. Тема доповідіКорупційна, організована та професійна злочинність : питання співвідношення

Іван Панкевич, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне. Тема доповіді: Конституційні гарантії свободи пересування, вільного вибору місця проживання, права вільно залишати територію України: особливості реалізації в умовах воєнного стану.

Євгенія Булат, докторка юридичних наук, професорка, старша наукова співробітниця Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України. Тема доповіді: Деякі напрями подальшого розвитку правової охорони інтелектуальної власності в контексті оновлення чинного цивільного законодавства

Анджей Татара, адвокат адвокатського об'єднання «Сак, Татара, Туньскі та партнери», викладач кафедри адміністративного та фінансового права Інституту правових наук Зеленогурського університету, Республіка Польща. Тема доповідіКонституційне регулювання фінансового права України у контексті.

Після закінчення доповідей відбулася наукова дискусія та обговорення проблемних питань.

Вікторія ГРИШКО, к.пед.н.,

доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності


Науковий семінар кафедри вищої математики

У рамках відзначення днів науки в НУВГП 16 травня 2022 р. кафедрою вищої математики було проведено науковий семінар. У роботі семінару взяли участь викладачі кафедри та заступниця директора ННІАКОТ з наукової роботи, доцентка, к.фіз.-мат. наук Прищепа Оксана Володимирівна.

Всього було заслухано дев’ять  доповідей, у яких розглядалися важливі питання, пов’язані з  диференціальними рівняннями, функціональним аналізом, математичним аналізом, математичним моделюванням, алгеброю та геометрією й методикою викладання математики.

Особливої уваги заслуговують доповіді член-кореспондента НАН України, доктора фіз.-мат. наук, професора Слюсарчука Василя Юхимовича "Коливання поверхні Землі, спричинені її обертанням, рухом навколо Сонця та скінченною швидкістю гравітації" та доктора пед.н., кандидата фіз.-мат. н., професора, завідувача кафедри Тадеєва Петра Олександровича "Інваріантні образи векторних полів у n-вимірному афінному просторі".

Щорічна науково-практична конференція кафедри хімії та фізики

Традиційно у травні місяці до Дня науки кафедра хімії та фізики проводить щорічну науково-практичну конференцію викладачів та студентів за підсумками 2021-2022 н.р.

До участі в конференції були залучені також науково-педагогічні працівники та студенти Рівненського фахового технічного коледжу НУВГП. Зважаючи на широку тематику наукових досліджень, доповіді конференції оголошувались впродовж двох днів.

Тематика конференції першого дня проходила під назвою "Комплексне очищення металовмісних середовищ та переробка промислових відходів". Впродовж засідання були заслухані виступи, що стосувались розробки способів зменшення витрати хімічних реагентів в системах очищення ферумовмісних стічних вод від операцій травлення; вивчення протолітичної рівноваги як фактору стійкості сироваткових білків; складення узагальнених балансів матеріальних потоків за компонентами стічних вод гальванічного виробництва; застосування нафтових бурових вод для виробництва мікродобрив бору.

Тематика другого дня засідань мала назву «Фізико-хімічні процеси та технології, напівпровідникове матеріалознавство та екологічна безпека». Доповідачі представили результати досліджень щодо основних методів термічного аналізу напівпровідників та синтезу нанокристалів оксиду цинку та гідроцинкіту електролітичним методом. Також заслухали доповіді з екологічної безпеки по проблемам впливу ефективності роботи оборотних систем охолодження ТЕС на величину викидів вуглекислого газу та моніторингу радонової проблеми у м.Рівне у 2021-2022 рр. На конференції також було представлено результати досліджень оцінки механічної енергії штучних супутників Землі та залежності теплопровідності повітря від його вологості.

За результатами оголошених виступів прийнято рішення кафедри про рекомендацію публікації отриманих результатів в наукових виданнях, в т.ч. вісниках НУВГП.

Колектив кафедри хімії та фізикиНауково-практична онлайн-конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів ННМІ “Сучасні технології у машинобудуванні та транспорті”

У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки – День науки, встановлений Указом Президента від 14.02.1997 № 145/97. Цьогоріч він припав на 21 травня.

Уже традиційно в університеті щорічно у травні триває Фестиваль науки. 17 травня 2022 р. у рамках щорічного Фестивалю науки НУВГП 2022 відбулася науково-практична онлайн-конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів навчально-наукового механічного інституту “Сучасні технології у машинобудуванні та транспорті”, у якій взяли участь 60 учасників. Викладачі та студенти представили цікаві та ґрунтовні доповіді що відображали основні наукові результати усіх кафедр навчально-наукового механічного інституту.

Дякуємо всім учасникам конференції за активну роботу, бажаємо натхнення та подальших творчих успіхів.

                                                                                               Колектив ННМІ

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туризм:
наука, освіта, практика»

З нагоди 10-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування 20 квітня 2023 року відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туризм: наука, освіта, практика». Мета конференції - інтегрування наукового потенціалу дослідників у туристичній сфері та споріднених наук задля моделювання векторів повоєнного відновлення вітчизняного туризму.
У роботі конференції взяли участь понад 60 учасників з України, а також науковці університетів Литви, Польщі, Болгарії.
Розпочала роботу конференції проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків НУВГП, професор, д.е.н. Савіна Наталія Борисівна.
В обговоренні проблем сфери туризму та гостинності взяли участь українські та зарубіжні доповідачі:
- професорка Прищепа Алла Миколаївна, д.с.-г.н., директор Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою,
- професор Руденко Леонід Григорович, д.геогр.н., академік НАН України почесний директор Інституту географії НАНУ,
- професор Іван Іосифович Кірвель, д.г.н., Поморський університет Республіки Польща, м. Слупськ,
- професор Кузишин Андрій Васильович, д.геогр.н., декан географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,
- професор Ільїн Леонід Володимирович, д. геогр. н., завідувач кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету,
- професор Джинджоян Володимир Вергарович, д. е. н., завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет",
- професор Калько Андрій Дмитрович, д.геогр.н., кафедра туризму та готельно-ресторанної справи НУВГП,
- професор Мартинюк Віталій Олексійович, к.геогр.н., кафедра екології, географії та туризму РДГУ,
- доцент Романів Андрій Степанович, к.геогр.н., декан факультету географії, історії та туризму МЕГУ,
- доцентка Яроменко Оксана Володимирівна, к.геогр.н., завідувачка кафедри географії і туризму МЕГУ,
- Головко Оксана Вікторівна, к.с.-г.н., завідувачка науково-дослідного сектору національного природного парку «Дермансько-Острозький».
Під час роботи конференції свої доповіді презентували студенти спеціальності "Туризм" Марина Бардаш, Валерія Седлярова, Світлана Маруха, Анна Швед, Роман Болотюк.

Підсумки конференції оголосив завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи НУВГП, к.г.н., доцент Коротун Сергій Ігорович.

Велика вдячність усім доповідачам та учасникам за участь в конференції.

Разом наближаємо перемогу!
Разом до відбудови українського туризму!

доцентка кафедри туризму та
готельно-ресторанної справи, к.е.н.,
Оксана Конарівська


Щорічна науково-практична конференція кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

У рамках відзначення Фестивалю науки НУВГП, на кафедрі екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства 4 квітня 2023 р. відбулась науково-практична конференція «Охорона та раціональне використання природних ресурсів України в контексті сталого розвитку».

Означена подія стала вже традиційною та щороку об’єднує студентів, аспірантів і науково-педагогічний персонал кафедри екології. Мета конференції – представлення та обговорення фундаментальних і прикладних екологічних питань в аспекті вирішення завдань сталого розвитку, зокрема моніторингу та оцінювання стану природних ресурсів та об’єктів навколишнього середовища, екологічних параметрів техноеко- та урбоекосистем, діагностики, оцінки та управління екологічними ризиками, екологічного моделювання, освіти і виховання. Головою конференції виступив завідувач кафедри екології, ТЗНС та ЛГ, д.с.-г.н., професор Микола Клименко; модераторм –  к.с.-г.н., професор кафедри екології, ТЗНС та ЛГ Олена Ліхо; секретарем – д.б.н., професор Ольга Бєдункова.

З привітальним словом до учасників конференції, що відбувалась у змішаному форматі, звернулась директор ННІАЗ, д.с.-г.н., професор Алла Прищепа, яка зауважила про цінність наявних наукових традицій кафедри, яка впродовж тридцятирічного періоду реалізує підготовку професійних та наукових кадрів у галузі екології та технологій захисту навколишнього середовища.

Цікавими та інформативними були виступи учасників конференції, доповіді яких цього року висвітлювали екологічні проблеми та шляхи їх вирішення як на локальному і регіональному, так і на глобальному рівнях. Результати наукових розробок аспірантів кафедри викликали підвищену увагу аудиторії, адже розкривали тематику екотехнологічних процесів стратегічного енергетичного об’єкту нашої області, а також висвітлювали зміни природних екосистем у межах Волинського Полісся. Студенти, що прийняли участь у конференції мали змогу представити свої наукові доробки, серед яких були і результати кількарічних наукових спостережень, і первинні результати досліджень. Всі студенти доповідачі отримали справжню експертну оцінку від науково-педагогічного персоналу кафедри, що без сумніву, стане цінним для них досвідом та сприятиме продовженню наукової роботи. Представили для аудиторії свої наукові результати і викладачі кафедри. Присутні учасники – студенти першого та четвертого курсів спеціальностей 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовища мали чудову нагоду розширити своє уявлення про наукові напрямки досліджень своїх колег і викладачів та розширити уявлення про коло екологічних проблем, із якими має справу фахівець у галузі охорони довкілля та раціонального природокористування.

При підведенні підсумків і завершенні роботи конференції, організаторами було прийнято рішення про рекомендацію до публікації представлених у доповідях матеріалів у наукових виданнях нашого університету. Також, як зауважив головуючий конференції професор Микола Клименко, оскільки проблеми навколишнього середовища та сталий розвиток суспільства передбачають неспинне докладання зусиль, наукові дослідження, представлені на конференції мають знайти своє практичне втілення через продовження, розширення та прогресуючий розвиток.

Фото на сторінці кафедри в Фейсбук.
Ольга Бєдункова,

професор кафедри екології, ТЗНС та ЛГ

 
Семінар на тему: «Порядок присудження ступеня доктора філософії в НУВГП»

Центром аспірантури та докторантури з ініціативи відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій в рамках Фестивалю науки 04.05.2023 р. об 11.00 год. було проведено семінар на тему: «Порядок присудження ступеня доктора філософії в НУВГП».

У семінарі взяли участь: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д.е.н., професор Савіна Н.Б., директор Центру аспірантури та докторантури, к.т.н., доцент Пінчук О.Л., начальник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій, к.е.н., доцент Зінкевич О.В., завідувач аспірантури, к.е.н., доцент Клюха О.О., провідний науковий співробітник науково-дослідної частини, к.т.н., старший дослідник Куницький С.О., здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти першого року навчання за різними спеціальностями.

Захід було розпочато з вітання від ректора НУВГП, д.с.-г.н., професора Мошинського В.С.

У мотиваційному виступі Савіна Н.Б. зауважила, що семінар проводиться в межах Фестивалю науки НУВГП-2023. Також відзначила, що ступінь PhD відкриває шлях до кар'єрного зростання як у науковій сфері, так і в різних галузях національної економіки, там, де є потреба в інноваційних та креативних підходах.

Зінкевич О.В. розповіла учасникам семінару про вимоги до здобувача наукового ступеня доктора філософії, етапи процедури атестації та функціональні обов’язки відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій.

За результатами зустрічі учасники обмінялися думками, отримали відповіді на питання та рекомендації щодо подальшої роботи.

 Семінар «Порядок позбавлення присудженого наукового ступеня та присвоєного вченого звання в Національному університеті водного господарства та природокористування»

Центром аспірантури та докторантури з ініціативи відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій в рамках Фестивалю науки 11.05.2023 р. об 11.00 год. було проведено семінар на тему: «Порядок позбавлення присудженого наукового ступеня та присвоєного вченого звання в Національному університеті водного господарства та природокористування».

У семінарі взяли участь: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д.е.н., професор Савіна Н.Б., директор Центру аспірантури та докторантури, к.т.н., доцент Пінчук О.Л., начальник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій, к.е.н., доцент Зінкевич О.В., завідувач аспірантури, к.е.н., доцент Клюха О.О., провідний науковий співробітник науково-дослідної частини, к.т.н., старший дослідник Куницький С.О., здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти третього та четвертого року навчання за різними спеціальностями.

Пінчук О.Л. привітав учасників семінару та висловив сподівання, що отримана інформація допоможе уникнути можливих проблемних ситуацій у майбутньому.

Зінкевич О.В. розповіла учасникам семінару про причини порушення процедури скасування присудженого разовою спеціалізованою вченою радою ступеня доктора філософії: підстави для скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії, суб’єкти скасування такого рішення, процедуру розгляду повідомлення про порушення процедури захисту дисертації та встановлення факту академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

Семінар відбувся в атмосфері взаєморозуміння та взаємної поваги.


Студенські стартапи Cool Idea

11 травня в читальній залі Наукової бібліотеки НУВГП відбувся фінал університетського конкурсу студентських стартапів Cool Idea, що проходив в рамках Фестивалю науки.

На конкурс було подано 8 проєктів в номінації «Кращий суспільний стартап» та 6 проєктів в номінації «Кращий технологічний стартап» від ННМІ, ННІБА, ННІОЗ, ННІАКОТ, ННІЕМ, ННІАЗ та ННІП.

Наталія Савіна, проректорка з наукової роботи та міжнародних зв’язків, очолила конкурсну експертну комісію у складі:

 • Віта Чабан, начальниця Центру інноваційної діяльності та трансферу технологій НУВГП;
 • Микола Ярощук, Президент Рівненської торгово-промислової палати;
 • Олександр Нестеров, керівник ГО «Центр інтеграції», підприємець.

Переможцями конкурсу в номінації «Кращий суспільний стартап» стали команди:

 • Safeskill - Диплом І ступеня. Керівник – Шолота Вікторія (ФТЕ-31).
 • Only Book - Диплом ІІ ступеня. Керівник – Яхнюк Анастасія (ТЗ-41).
 • Travel UKRAINE - Диплом ІІ ступеня. Керівник – Дмитренко Олександра (ЕКО-21).
 • Цифровий юрист - Диплом ІІІ ступеня. Керівник – Блошкіна Ольга (ПР-21).
 • Union - Диплом ІІІ ступеня. Керівник – Зламан Роман (АТ-41).

Переможцями конкурсу в номінації «Кращий суспільний стартап» стали команди:

 • ForRest - Диплом І ступеня. Керівник – Удодік Софія (ФТЕ-31).
 • Чисте життя - Диплом ІІ ступеня. Керівник – Кичан Анна (П-11).
 • Radiance Wear - Диплом ІІ ступеня. Керівник – Лопатіна Діана (КІ-
 • 21).
 • Body - Диплом ІІІ ступеня. Керівник – Хамуйло Анна (М-11).
 • Easy Cook - Диплом ІІІ ступеня. Керівник – Шиманський Артем (БІО-31).

Не менш актуальними, перспективними та цікавими стали проєкти, представлені командами:

 • Механічний Садівник. Керівник – Віскунець Владислав (АІм-51);
 • Керівник – Вєльгус Ернеста (П-11);
 • Ейфорія. Керівник – Прилепа Людмила (П-11);
 • GiFiMe. Керівник – Мельничук Олена (ЕКО-21інт).

Вітаємо всіх учасників та переможців! Бажаємо миру, успішної реалізації ідей, мрій, планів і задумів!!!


Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки».

У рамках проведення Фестивалю науки 11-12 травня 2023 року Радою молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування за підтримки Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки».

До участі у конференції були запрошені здобувачі вищої освіти та молоді вчені України і зарубіжжя з метою обміну досвідом, популяризації науки та розвитку культури інновацій серед молоді.

Онлайн-засідання конференції відкрила зі вступним словом проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, професор Савіна Наталія. З вітанням учасників конференції також виступила голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, професор Ващук Олеся.

Учасниками онлайн-зустрічі були представники вітчизняних та закордонних закладів вищої освіти: Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Празького університету економіки та бізнесу,  Брістольського університету, Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України,  Херсонського державного аграрно-економічного університету, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Національного університету «Острозька академія», Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та інші.

Враховуючи міждисциплінарний характер конференції, тематика доповідей була досить різноплановою. Виступи учасників стосувалися актуальних питань функціонування освіти, науки і суспільства у сучасних складних соціально-економічних умовах. Детально з програмою онлайн-засідання конференції можна ознайомитися у додатку.

За результатами конференції буде сформовано збірник матеріалів, до якого увійдуть понад 200 тез від близько 320 учасників.

Організаційний комітет щиро дякує усім учасникам за участь та висловлює сподівання на подальшу плідну співпрацю!

Програма заходу за посиланням:https://nuwm.edu.ua/university/news/problemy-ta-perspektyvy-rozvytku-suchasnoi-nauky 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування