ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ В МАГІСТРАТУРУ 
Image
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

 На виконання вимог до зарахування вступник повинен подати до приймальної комісії НУВГП:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) - при вступі за денною формою здобуття освіти;
 • копію облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та їх електронну версію;
 • інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством.

Копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія. Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа, облікової картки платника податків не підлягають засвідченню.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в НУВГП між НУВГП та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому деталізовані права та обов’язки сторін.

Під час виконання вимог до зарахування на денну форму здобуття освіти вступник підписує правила військового обліку в НУВГП та пред’являє актуальні оригінали військово-облікових документів (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці) з відміткою (тобто штампом) у військо-обліковому документі про перебування на військовому обліку.

Максимальні обсяги державного замовлення 2024 року

Спеціальність

денна

заочна

2024

2024

011 Освітні, педагогічні науки

0

0

014.03 Середня освіта (Історія)

5

5

051 Економіка

5

0

053 Психологія

5

0

061 Журналістика

5

0

071 Облік і оподаткування 

9

0

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

5

0

073 Менеджмент 

9

0

075 Маркетинг

7

0

076 Підприємництво та торгівля

6

0

081 Право

5

0

122 Комп'ютерні науки

18

0

123 Комп'ютерна інженерія

7 0

126 Інформаційні системи і технології

5 0

242 Туризм і рекреація

5

0

281 Публічне управління та адміністрування

5

0

292 Міжнародні економічні відносини

5

0

Фіксовані обсяги державного замовлення 2024 року будуть оприлюднені після отримання їх від державного замовника. В таблиці приведені данні 2023 року

Спеціальність

денна

заочна

2023

2023

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

0

0

017 Фізична культура і спорт

3

1

101 Екологія

8

0

103 Науки про Землю 

2

0

113 Прикладна математика 

7

0

133 Галузеве машинобудування 

10

0

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

5

144 Теплоенергетика

5

1

145 Відновлювальні джерела та гідроенергетика 

2

0

162 Біотехнології та біоінженерія

0

0

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

21

3

183 Технології захисту навколишнього середовища

4

1

184 Гірництво

9 15

191 Архітектура та містобудування 

6 0

192 Будівництво та цивільна інженерія

35

5

193 Геодезія та землеустрій 

20

0

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

6

0

201 Агрономія 

6

0

205 Лісове господарство  

9

4

207 Водні біоресурси та аквакультура 

2

0

208 Агроінженерія 

10

0

227 Терапія та реабілітація

5

0

263 Цивільна безпека 

2 0

274 Автомобільний транспорт 

13 2

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

6

0

262 Правоохоронна діяльність

0

0

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Сьогодні діяльність інституту здійснюється за такими напрямками:
 • надання послуг з отримання другої вищої освіти;
 • підвищення кваліфікації фахівців за широким спектром спеціальностей та напрямків;
 • організація і проведення різноманітних навчальних курсів, семінарів за замовленнями підприємств та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності;
 • сертифікація персоналу галузі землевпорядкування та геодезії.
Серед принципово нових завдань, які стоять сьогодні перед інститутом післядипломної освіти є насамперед робота щодо підготовки кадрів до внутрішньої сертифікації, більш глибоке проникнення на міжнародні ринки освітянських послуг, нарощування та оновлення матеріально-технічної та навчально-науково-методичної бази, пошук і впровадження нових, сучасних і більш гнучких форм співпраці з потенційними замовниками, в тому числі проведення виїзних семінарів та курсів на місцях, реалізація програм заочно-дистанційного навчання.
Спеціально для потреб різних галузей народного господарства постійно діють курси підвищення кваліфікації. Навчальні програми курсів щороку оновлюються у відповідності до розвитку науки, техніки і технологій. Це дозволяє здійснювати професійне навчання фахівців галузей на найвищому науково-теоретичному рівні.
В інституті післядипломної освіти при НУВГП можна здобути другу вищу освіту за всіма базовими спеціальностями Університету.
Претендент на здобуття другої вищої освіти повинен мати освітній ступінь «Бакалавр» або «Магістр» чи освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст".
Форма здобуття освіти – заочна. Термін навчання 1 рік 4 місяці.
Зарахування здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань, які передбачені Правилами прийому, та розгляду мотиваційних листів.
 

Програми фахових іспитів

Мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму чи спеціальність університету та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. У разі необхідності до мотиваційного листа може бути додано матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію (грамоти, сертифікати, тощо).
 

У мотиваційному листі вступник повинен подати таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • номер спеціальності, номер галузі та назву спеціальності (освітньої програми);
 • мету вступу на обрану спеціальність чи освітню програму;
 • чому вибрано саме Національний університет водного господарства та природокористування;
 • дотичні до майбутньої спеціальності знання та навички;
 • здобутки та проекти, у яких брав участь - як шкільні, так і позашкільні, отримані стипендії, гранти або заохочувальні премії, міжнародний досвід, кваліфікації, тощо (якщо є);
 • соціальні навички, якщо вони важливі для обраної спеціальності;
 • висновки.

Рекомендації до написання мотиваційного листа:

 • не потрібно складати мотиваційний лист одним великим (універсальним) списком досягнень та навичок;
 • заборонено вживання сленгу та нецензурних слів;
 • уникайте шаблонних фраз та мовних помилок;
 • не зловживати цитатами, використовувати їх лише у випадках, коли без цитати втрачається контекст розповіді;
 • не перебільшуйте своїх досягнень (дані можуть бути перевірені);
 • акцентуйте свою увагу більше на майбутніх планах, а не лише на попередніх здобутках;
 • рекомендований обсяг мотиваційного листа – 200 - 500 слів.

Оцінювання мотиваційного листа:

 • наявність мотиваційного листа є обов’язковою складовою при поданні заяви для вступу на навчання для усіх вступників;
 • розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією (відповідно до поданих вище вимог та рекомендацій) без присвоєння їм конкурсних балів;
 • мотиваційні листи вступників будуть рейтингуватись на основі інформації викладеної вступником згідно з чинними рекомендаціями;
 • до університету можливо вступити за результатами розгляду лише мотиваційного листа на спеціальності передбачені Правилами прийому;
 • при рівності балів та пріоритетностей заяв, визначальним є результат оцінювання мотиваційного листа.

ПРИМІТКА.
Лист адресований голові париймальної комісії, ректору університету Мошинському Віктору Степановичу


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Для переключення денна/заочна форми користуйся стрілками < >

Пільгові категорії 2024
 
 1. Складають співбесіду з іноземної мови в НУВГП замість ЄВІ та фаховий іспит замість ЄФВВ:
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким за рішенням приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірена підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);
 • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа);
 • вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) при вступі на спеціальності де не передбачено складання ЄФВВ.

 

 1. Претендують на переведення в обов'язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію:
 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
 • діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти (для вступу на основі ПЗСО або НРК5).

 

 1. Претендують на переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:
 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
 • діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року.
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які переселилися з неї до 01 січня 2024 року.
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2024 року;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Порядок поселення вступників, студентів і аспірантів у гуртожитки Національного університету водного господарства та природокористування1. Студентські гуртожитки Національного університету водного господарства та природокористування призначені для проживання іногородніх вступників, студентів та аспірантів на період вступу і навчання.
2. Поселення здійснюється на місця у гуртожитки закріплені за відповідними інститутами. 
3. Списки студентів на проживання в гуртожитку формуються дирекціями інститутів відповідно до кількості місць для поселення, погоджуються з органами студентського самоврядування та директором студентського містечка.
4. Відповідальним за організацію поселення є директор студентського містечка та заступники директорів з виховної роботи навчально-наукових інститутів.
5. Поселення відбувається:
5.1 Вступників – за скеруванням Приймальної комісії у відповідні гуртожитки інститутів. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу (на період проведення вступних іспитів), надання місць у гуртожитку гарантовано. Для бронювання місць в гуртожитку під час вступу можна звернутися за тел. (0362) 633-222 
5.2 Студентів і аспірантів – згідно наказів дирекцій відповідних інститутів.
6. Поселення студентів зарахованих на навчання здійснюється відповідно до поданих заяв у дирекції інститутів.

Гуртожитки університету:

Гуртожиток Адреса
№1 вул. В. Чорновола, 51 Попельницька Галина Миколаївна
№2 вул. В. Чорновола, 53 Шарабура Людмила Миколаївна
№3 вул. М. Карнаухова, 62 Черній Світлана Іванівна
№4 вул. М. Карнаухова, 60 Попельницька Галина Миколаївна
№5 вул. Волинська, 24 Попельницька Галина Миколаївна
№6 вул. В. Чорновола, 55 Чемакіна Ольга Василівна
№7 вул. Студентська, 6 Захарчук Тамара Ярославівна
№8 вул. Студентська, 8 Якимів Ярослава Степанівна
 
До студентського містечка НУВГП входить 8 гуртожитків розрахованих на 3669 місць, в яких проживає більше 3000 чоловік, з них більше 2500 студентів. Наряду зі студентами з України, в гуртожитках проживають студенти, які є громадянами інших країн.
Гуртожитки закріплені за Навчально-науковими інститутами університету, які діють на правах самовпорядкування:
Студентське містечко має зручне місце розташування неподалік від центра міста. Має зручну транспорту розв’язку, яка включає маршрути тролейбусів та маршрутних таксі.
На території студентського містечка функціонує паспортний стіл, знаходяться спортивні майданчики, кафе, їдальня, перукарня.
В гуртожитках для студентів є кімнати для занять та відпочинку, спортивні кімнати з відповідним обладнанням, кафе, бібліотеки, душові кімнати та кімнати гігієни.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування