СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЛЯ МАГІСТРА

КОД

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

011

Освітні, педагогічні науки

Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю

017

Фізична культура і спорт

Фітнес та рекреація

Фізкультурно-спортивна реабілітація

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

Соціальний менеджмент та інформаційна культура

051

Економіка

Бізнес-аналітика

Управління персоналом та економіка праці (Освітньо-наукова програма)

Управління персоналом та економіка праці (Освітньо-професійна програма)

053

Психологія

Психологія

071

Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування

Аудит та податковий консалтинг

072

Фінанси, банківська справа,страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент 

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління проектами

Управління фінансово-економічною безпекою

075

Маркетинг 

Маркетинг

076

Підприємництво та торгівля

Економіка підприємства

081

Право 

Право

101

Екологія 

Екологія

103

Науки про Землю 

Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні

113

Прикладна математика 

Прикладна математика

122

Комп’ютерні науки

Прикладна інформатика

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

126

Інформаційні системи і технології

Інформаційні технології в бізнесі

133

Галузеве машинобудування 

Інжиніринг машин та обладнання

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Теплоенергетика 

Теплоенергетика

145

Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика

Гідроенергетика

174

Автоматизація,комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація,комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

183

Технології захисту навколишнього середовища 

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво 

Гірництво

191

Архітектура та містобудування 

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія 

Промислове і цивільне будівництво

Міське будівництво та господарство

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Автомобільні дороги і аеродроми

Теплогазопостачання і вентиляція

Водопостачання та водовідведення

Мости і транспортні тунелі

Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем

193

Геодезія та землеустрій 

Землеустрій та кадастр

Геоінформаційні системи і технології

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво

Водна інженерія та водні технології

201

Агрономія 

Агрохімія і ґрунтознавство (ОПП)

Агрохімія і ґрунтознавство (ОНП)

205

Лісове господарство

Лісове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура 

Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

208

Агроінженерія

Агроінженерія

227.01

Терапія та реабілітація (Фізична терапія)

Фізична терапія, ерготерапія

242

Туризм і рекреація

Туризм і рекреація

262

Праовохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

263

Цивільна безпека

Охорона праці

274

Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

281

Публічне управління та адміністрування 

Державна служба

Місцеве самоврядування

292

Міжнародні економічні відносини 

Міжнародні економічні відносини

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування