АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Правила вступу до аспірантури та докторантури

В університеті відкрита докторантура за 6 спеціальностями та аспірантура за 27 спеціальностями. Діють 5 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій за 9 спеціальностями.

На сьогоднішній день аспірантура – основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в Україні. Аспірантура відкривається у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, де є відповідна експериментальна база та кваліфіковані наукові кадри (доктори наук). Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна); за державним замовленням та за контрактом (платна форма навчання).
Під час навчання аспіранти повинні оволодіти методами наукового дослідження, скласти кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності, за якою готується кандидатська дисертація. Після закінчення терміну навчання аспіранти мають подати дисертаційну роботу у спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій. Зараховані до аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням отримують державну стипендію.

В Україні є два наукових ступеня: кандидат наук та доктор наук. В Європі і взагалі у більшості країн світу найвищим науковим ступенем є Ph.D. (іноді: PhD чи DPhil). Цей ступінь присуджується університетами після екзамену та захисту дисертації. Ступінь Ph.D приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук. Мірою кваліфікаційної роботи здобувача є докторська дисертація.

Незважаючи на назву, ступінь не має ніякого практичного відношення до філософії, окрім історичного, його отримують дослідники всіх наукових галузей: доктор філософії в літературі або доктор філософії у фізиці, доктор філософії в медицині.Це зумовлено традиціями, започаткованими ще у середньовічних університетах, стандартна структура яких зазвичай передбачала наявність факультетів філософії, юриспруденції, теології та медицини.

В даний час, у рамках Болонського процесу уніфікації освітніх систем, розглядається можливість як збереження поточної двоступеневої системи (кандидат/доктор), так і перехід на одноступеневу модель.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2021 Національний університет водного господарства та природокористування