Гідротехнічне будівництво

EP "Hydraulic construction" of the second (master's) level of higher education.

Стандарт вищої освіти містить вимоги до освітніх програм підготовки магістрів за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології стосовно:

  • обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
  • рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою програмою, та результатів їх навчання;
  • переліку обов’язкових компетентностей випускника;
  • нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання;
  • форм атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм;

Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування