Для бакалавра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
14 Електрична інженерія144 Теплоенергетика Теплоенергетика Костюк Олександр Павлович

ОПП 2016

Стандарт вищої освіти України 2020

 14 Електрична інженерія 145 Гідроенергетика ГідроенергетикаСунічук Сергій Васильович

 ОПП 2016

 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 145 "Гідроенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2019
 14 Електрична інженерія 145 Гідроенергетика Гідроенергетика Сунічук Сергій Васильович  ОПП 2019

 

Для магістра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
14 «Електрична інженерія» 

 144 «Теплоенергетика» 

Кваліфікація:

2149.2 інженер-дослідник. 

 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»

другого рівня вищої освіти

 Рябенко О. А. - керівник

Костюк О. П.

Середа В. В.

 ОПП 2017

 Стандарт вищої освіти України 2020

14 Електрична інженерія 

 145 Гідроенергетика 

Кваліфікація:

2143.3 інженер-енергетик. 

 «ГІДРОЕНЕРГЕТИКА»

другого рівня вищої освіти 

 Рябенко О. А. - керівник

Філіпович Ю. Ю. 

Сунічук С. В.

 ОПП 2020

Стандарт вищої освіти України 2019

 Відповідальні за внесення інформації Рябенко Олександр Антонович Костюк Олександр ПавловичФіліпович Юрій Юрійович       

Зміни від 01.03.2021 р. Мосійчук Н.І.

Навчальні плани (БАКАЛАВР)
2016 за ОП "Гідроенергетика" на основі ПЗСО (денна)

2016 за ОП "Гідроенергетика" на основі ПЗСО (заочна)

2019 за ОП "Гідроенергетика" на основі ПЗСО (денна)

2019 за ОП "Гідроенергетика" на основі ПЗСО (заочна)

2019 за ОП "Гідроенергетика" на основі ОКР "молодший спеціаліст" (денна)

2019 за ОП "Гідроенергетика" на основі ОКР "молодший спеціаліст" (заочна)