Гідроінформатика

Hydroinformatics

Гідроінформатика (Hydroinformatics) забезпечує управління водними ресурсами – однієї з головних проблем нашого часу. Загальна мета гідроінформатики - уникнути ризиків при загрозі повені, водопостачання, іригації, очищення стічних вод, або, принаймні, звести ці ризики до мінімуму.

Гідроінформатика виникла як одна з європейських ініціатив, і поступово гідро-комп'ютерні науки переростають в напрямок, що визначає хід моделювання та управління в цих областях.

Основна мета освітньої програми "гідроінформатика" є підготовка майбутніх кваліфікованих інженерів і вчених як осіб, які приймають рішення в області моделювання і управління в проектах, пов'язаних з водними технологіями та охороною довкілля.

Де можуть працювати випускники?

Магістри – гідроінформатики зможуть вирішувати задачі гідравліки, гідрології та інженерної екології для поліпшення управління водними ресурсами з використанням імітаційного моделювання та інформаційних технологій. Студенти познайомляться з моделями, що застосовуються для водогосподарських систем, навчаться працювати з системами підтримки прийняття рішень, інтегрувати їх у водогосподарську галузь, а також набудуть уміння з надання експертних консультацій для менеджерів і користувачів із застосування сучасних інструментів у водній інженерії.

Наші випускники можуть і повинні виступати в якості експертів в місцевих, регіональних і міжнародних органах та державних установах (зокрема, у Держводагентстві), а також в приватних компаніях.

Що входить до даної освітньої програми?

Програма навчанняорганізована з взаємно взаємно доповнюючих освітніх компонентів (ОК), в т.ч. навчальних дисциплін. Вона починається з введення, засвоєння загальних знань і умінь з ОК

 • Д1 - Іноземна мова професійного спілкування - 3 кредити ECTS;
 • Д2 - Методологія наукових досліджень - 3 кредити ECTS.

а також фокусується на набутті знань та розуміння основ і застосування концепцій, методів та інструментів гідротехніки, будівництва та управління:

 • Д4 Кошторисна справа та фінансування будівництва - 3 кредити ECTS;
 • Д5 Спеціальні гідротехнічні споруди - 5 кредитів ECTS;
 • Д6 Управління та планування будівництва - 5 кредитів ECTS;
 • Д7 Проектування водогосподарських та природоохоронних систем - 7  кредитів ECTS;

І головне - вивчаються спеціальні навчальні дисципліни з гідроінформатики, що призначені для набуття професійних компетентностей з управління водними ресурсами в містах і річкових басейнах, системи прийняття рішень у водній інженерії: 

Обов’язкові компоненти ОП

 • Д3 Моделювання водних явищ і процесів - 6 кредитів ECTS;
 • Д8 Інтегроване управління водними ресурсами - 5 кредитів ECTS.

Вибіркові фахові ОК:

 • Д13 - 1) Гідроінформаційні системи
           2) Інформаційно-вимірювальні системи
           3) Експлуатація і моніторинг водних об`єктів  - 7 кредитів ECTS;
  Д14 - 1) Надійність водогосподарських систем (на основі гідроінформатики)
           2) Облік водних ресурсів на ВГС
           3) Технологія поливів                                    - 6 кредитів ECTS;
  Д15 - 1) Експлуатаційна гідрометрія
           2) Реконструкція водогосподарських систем
           3) Організація, технологія ремонтно-експлуатаційних робіт - 4 кредити ECTS.

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування