Підведено підсумки конкурсу наукових і навчальних видань

Згідно з Тимчасовим положенням про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій 15 червня завершився четвертий етап конкурсу. На засіданні конкурсної комісії було підведено підсумки щодо кращого видання наукової і навчальної літератури університету за 2021-2022 н.р. та надано пропозиції щодо проведення конкурсу в наступному році.

У зв’язку з обставинами сьогодення, рішенням комісії конкурс вже другий рік поспіль проводиться дистанційно. Його проведення є важливим, оскільки  він стимулює роботу науково-педагогічних працівників; підвищує їх професійну майстерність та якість навчальних, методичних і наукових праць, що відповідають вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців сучасного рівня, а також мотивує професорсько-викладацький склад до активної видавничої діяльності.

Згідно з наказом ректора університету конкурс проводиться окремо за технічним, природничим, економічним та гуманітарним напрямами за чотирма номінаціями: «Краща монографія»; «Кращий навчальний посібник», «Кращий підручник» та «Краще електронне видання».

У Конкурсі 2022 взяла участь 31 особа, в т.ч. 7 осіб з інших навчальних закладів України та Ізраїлю. На розгляд конкурсної комісії було надано 19 примірників наукових і навчальних видань від 4 навчально-наукових інститутів та 6 кафедр університету. Зокрема, у номінації «Краща монографія» – 3 монографії технічного напряму та 1 – природничого; у номінації «Кращий навчальний посібник» – 13 книг: 7 видань технічного напряму та 1 комплект з 3-х навчальних посібників і 3 видання – природничого; у номінації «Кращий підручник» – 2 книги: 1 книга технічного напряму та 1 книга природничого.

За результатами голосування, в якому, окрім членів конкурсної комісії, взяли участь науково-педагогічні працівники університету та здобувачі вищої освіти, та правилами проведення конкурсу було визначено переможців за номінаціями «Краща монографія» та «Кращий навчальний посібник».

У номінації «Краща монографія» перше місце отримала англомовна праця «Metakaolin and Fly Ash as Mineral Admixtures for Concrete» колективу авторів: Дворкіна Леоніда Йосиповича, д.т.н., професора, завідувача кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства; Житковського Вадима Володимировича, к.т.н., доцента кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства; Лушнікової Наталії Валеріївни, к.т.н., доцента кафедри архітектури та середовищного дизайну; Рибакова Юрія, професора Арієльського університету, Ізраїль (75,5 б.).

У номінації «Кращий навчальний посібник» за технічним напрямом перше місце отримав навчальний посібник «Нарисна геометрія (базовий курс)» колективу авторів: Крівцова Валерія Володимировича, к.т.н., доцента кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства; Козяра Миколи Миколайовича, д.пед.н., професора, завідувача кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства (91,0 б.). За природничим напрямом у цій номінації перше місце отримав навчальний посібник «Фізична реабілітація в пульмонології» Григуса Ігоря Михайловича, д.мед.н., професора, директора навчально-наукового інституту охорони здоров’я (100,8 б.). Це найвищий бал членів конкурсної комісії, що надає право, за рішенням конкурсної комісії, відповідно до Тимчасового положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій, розмістити на Дошці пошани фото автора книги.

Книги-переможці експонуватимуться в читальному залі Наукової бібліотеки університету.

Автори-переможці отримують дипломи і право впродовж п’яти років друкувати наступні свої видання за кошти університету у редакційно-видавничому відділі, згідно з внеском автора у видання, яке перемогло в конкурсі (наказ від 20.06.2022 № 290 «Про підсумки конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій за 2021-2022 н.р.»).

За даними навчально-методичного відділу в 2020 р. кількість переможців, що видали свої рукописи, становила 45 осіб, на друк видань яких було використано 74 499,00 грн; у 2021 р. – 47 765,50 грн. За роки існування конкурсу з 2015 року в ньому взяли участь 603 науково-педагогічні працівники, 409 учасників конкурсу стали переможцями, 104 – скористалися правом друку своїх видань за кошти університету.

Актуальним залишається перегляд конкурсу, його удосконалення з метою надання ще більших можливостей для науково-педагогічних працівників. Відповідно членами конкурсної комісії були надані пропозиції щодо покращання проведення конкурсу, зокрема, в 2022-2023 н.р. ввести нову номінацію «Краща сторінка навчальної дисципліни на платформі Мооdle», що розширює горизонти до вдосконалення нашої педагогічної майстерності.

Галина ТУРОВСЬКА,
конкурсна комісія


Читайте нас також у соціальних мережах:

Схожі новини за тематикою

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування