Новини науково-методичної ради

Чергове засідання науково-методичної  ради університету в онлайн-форматі на платформі Google-meet під головуванням проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Валерія Сороки відбулось 8 червня поточного року.

На розгляд членів ради було винесено п’ять питань. Першим питанням, що заслухали члени науково-методичної ради, була інформація  директорів ННІ або їх заступників щодо виконання рішення НМР НУВГП № 5 від 20.10.2021 року: Про виконання планів  електронних видань  навчально-методичної літератури НУВГП за 2021-2022 н.р.  Нагадаємо, що на тому засіданні НМР було прийнято наступне рішення: – передати повноваження НМР університету щодо затвердження Планів електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП у відповідні науково-методичні ради з якості навчально-наукових інститутів (НМРЯ ННІ); – щороку на останньому засіданні НМР університету у червні зобов’язати НМРЯ ННІ звітуватись про виконання планів електронних видань за попередній навчальний рік. Голова науково-методичної ради Валерій Сорока наголосив на важливості та необхідності  упорядкування вищезгаданого питання.  Заслухавши інформацію доповідачів, мультимедійну доповідь Тамари Костюкової, заступника завідувача навчально-методичного відділу, щодо моніторингу  виконання планів електронних видань навчально-науковими інститутами у відсотковому значенні навчально-методичним відділом, а також обговоривши вищезазначене питання, члени науково-методичної ради одностайно схвалили наступне рішення:

  • науково-методичним радам з якості навчально-наукових інститутів формувати та затверджувати плани електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП;
  • розміщувати плани на сторінках ННІ;
  • щороку на першому засіданні НМР університету директорам ННІ звітуватися про виконання вищезгаданих планів за минулий навчальний рік.

Другим було розглянуто питання щодо Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти  і  Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП. Заслухавши інформаційну доповідь Віктора Корбутяка, начальника відділу якості освіти університету, члени  науково-методичної ради після дискусії  одностайно схвалили   наступне рішення:

  1. Визнати необхідність об’єднання Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП і Положення про запобігання плагіату у випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в один документ.
  2. У новому документі врахувати: – останні зміни в нормативно-правовому регулюванні виявлення та запобігання академічного плагіату; – аналітичні матеріали (методичні рекомендації, результати дзеркального опитування НПП та здобувачів, аналітичні звіти за результатами опитування та ін.), отримані від  участі НУВГП у дворічному  проєкті «Ініціативи академічної доброчесності» від Американських Рад;– особливості випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти залежно від галузі знань/спеціальності/освітньої програми; – організаційні зміни в НУВГП.
  3. Створити робочу групу щодо розробки нового Положення.
  4. Робочій групі розробити проєкт нового Положення та представити на погодження і затвердження продовж першого семестру 2022-2023 н.р.

Далі виступив Валерій Сорока, голова науково-методичної ради університету, з питанням щодо обов’язкового  розміщення  усіх випускових робіт студентів (і бакалаврських, і магістерських) у цифровому репозиторії НУВГП. Це питання було запропоновано Олегом Лагоднюком, колишнім головою науково-методичної ради.  Після тривалої дискусії, члени науково-методичної ради майже одноголосно ухвалили наступне рішення: вивчити питання та розглянути  на засіданні науково-методичної ради в наступному навчальному році.

Потім було розглянуто питання щодо надання рекомендації науково-методичної ради вченій раді рукописам навчальних посібників викладачів університету щодо отримання грифа Вченої ради НУВГП «Рекомендовано Вченою радою НУВГП»:

  • Експлуатаційні властивості транспортних засобів». Автори: І.О. Хітров, М.Є. Кристопчук, В.М. Никончук;
  • Використання відновлюваних джерел енергії». Автори: Г.Г. Герасимов, Є.Г. Герасімов.

Заслухавши та обговоривши інформаційну доповідь Тамари Костюкової, заступника завідувача навчально-методичного відділу, члени науково-методичної ради одностайно рекомендували Вченій раді надати гриф «Рекомендовано Вченою радою НУВГП»  рукописам вищезгаданих навчальних посібників.

Ще члени науково-методичної ради одноголосно затвердили одне найменування силабусу та одне найменування методичних вказівок, а також  рекомендували передати їх Науковій бібліотеці для розміщення в репозиторії університету для використання в навчальному процесі.

Нагадуємо, що про рішення науково-методичної ради щодо зазначених питань та попередніх засідань можна дізнатися  за посиланням https://nuwm.edu.ua/university/naukovo-metodichna-rada/ukhvali-ta-rishennja.

 

Тамара КОСТЮКОВА,
вчений секретар науково-методичної ради


Читайте нас також у соціальних мережах:

Схожі новини за тематикою

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування