Наукові здобутки кафедри фізичної терапії, ерготерапії

Не дивлячись на важкі часи, в яких завершується цей навчальний рік, кафедра фізичної терапії, ерготерапії продовжує лідирувати в багатьох сферах діяльності.

Означимо основні наукові здобутки кафедри.

Наш журнал «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини» (https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/about головний редактор – д.мед.н., проф. Ігор Григус), видання якого індексується наукометричною базою Google Scholar, став фаховим за двома спеціальностями: 017 Фізична культура і спорт та 227 Фізична терапія, ерготерапія (категорія «Б»).

27-29 жовтня 2021 року в Лодзі (Польща) директор ННІОЗ Ігор Григус, д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Наталія Нестерчук та старший викладач Олександр Ніколенко брали участь у роботі XIV Європейського економічного форуму.

10-11 листопада 2021 року в НУВГП було проведено Міжнародну наукову конференцію «Міжнародні дні фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури та спорту». Особливістю конференції в умовах пандемії COVID-19 була організація заходу у змішаній формі з використанням новітніх інтернет-технологій.  Нам також вдалося в карантинний час прийняти гостей-науковців з Польщі. Великим досягненням та гордістю стало те, що з поміж найкращих 42 статей, поданих на конференцію та опублікованих у журналі (спецвипуску до нашої конференції), включеному до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, авторами та співавторами 16 статей є науково-педагогічні працівники ННІОЗ. Ще 21 статтю учасників конференції опубліковано в нашому фаховому виданні. Статистичні показники науково-дослідної роботи кафедри вказують на позитивну тенденцію розвитку та ефективність роботи.

У період з 24.11.2021 р. по 12.12.2021 р. в рамках академічної мобільності викладачів, професор Ігор Григус, як запрошений професор, проводив лекції (60 год) польською мовою в аудиторіях Гуманістично-природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща).

14 грудня 2021 року директор навчально-наукового інституту охорони здоров’я, д.мед.н., професор Ігор Григус брав участь у якості офіційного опонента в роботі разової спеціалізованої вченої ради ДФ 32.051.017 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, м. Луцьк.

25 січня 2022 року професор Ігор Григус брав участь у якості офіційного опонента в засіданнях двох разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, м. Київ.

Професор Ігор Григус і професор Наталія Нестерчук у березні цього року провели відкриті лекції в Академії фізичного виховання та спорту ім. Є. Снядецкего (м. Гданськ, Польща).

За результатами досліджень, що виконані на кафедрі під керівництвом д.мед.н., професора Ігоря Григуса, публікуються посібники, монографії, статті та тези. Зокрема Ігор Григус опублікував за цей рік 20 статей у наукометричних базах Scopus і Web of Science (всього ним на сьогоднішній день опубліковано в цих базах 56 статей), ще 3 зараз на рецензуванні, 10 статей у фахових журналах, 3 монографії. Він є членом наукової ради чотирьох закордонних наукових видань, зокрема наукового журналу «Sport and Tourism Central European Journal», який включено до наукометричної бази Scopus та рецензентом наукового журналу «International Journal of Human Movement and Sports Sciences», що індексується в наукометричній базі Scopus (Horizon Research Publishing, USA).

За підсумками цьогорічного конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій у природничому напрямі перше місце здобув д.мед.н., професор, директор навчально-наукового інституту охорони здоров’я –  Ігор Григус за навчальний посібник «Фізична реабілітація в пульмонології».

Науково-педагогічними працівниками кафедри за цей рік опубліковано 7 статей в наукометричній базі Scopus та 1 – у Web of Science, 18 – у фахових виданнях України, 7 статей зі студентами-магістрами (з них 2 – у фахових виданнях та 5 – у монографіях).

На днях вийшов у світ навчальний посібник «Основи фізичної терапії» (видавництво Олді+), авторами якого є Ігор Григус та к.фіз.вих., доцент Ольга Нагорна.

Науково-педагогічні працівники кафедри пройшли цього року успішне стажування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Наталія НЕСТЕРЧУК,
кафедри фізичної терапії, ерготерапії


Читайте нас також у соціальних мережах:

Схожі новини за тематикою

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування