положення про науково-дослыдну лабораторію робототехніки та керування