ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ
Для створення та реалізації механізмів підтримки та супроводу здобувачів вищої освіти в НУВГП СВЗЯВО передбачає виконання таких завдань:

- забезпечення можливості додаткового навчання, сприяння академічній мобільності, підтримка іноземних студентів тощо;
- надання організаційної та консультативної підтримки з метою реалізації здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії;
- інформування здобувачів вищої освіти про можливості міжнародного обміну, можливості отримання стипендій чи проходження стажування та інші можливості;
- підтримка студентів у працевлаштуванні та сприяння кар’єрному старту;
- можливість для всебічного фізичного та особистісного розвитку здобувачів вищої освіти;
- достатнє та якісне забезпечення фізичних ресурсів (бібліотека, навчальне устаткування, іт-інфраструктура);
- постійне інформування здобувачів вищої освіти про наявні ресурси, відповідні послуги;
- можливість доступу здобувачів вищої освіти доступ до новітніх, у тому числі, англомовних публікацій, відповідних до змісту програми.

Студенти НУВГП є повноцінними учасниками освітнього процесу та мають право доповнювати основну свою спеціальність окремими навчальними дисциплінами для підвищення своєї ерудиції шляхом вільного вибору навчальних дисциплін через навчальну платформу MOODLE (http://exam.nuwm.edu.ua/course/index.php?categoryid=58).

Організація програм академічної мобільності для студентів та викладачів відповідно до укладених угод про співробітництво між Університетом та зарубіжними партнерами здійснюється Центром міжнародного співробітництва та освіти НУВГП (http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/crismv/dijaljnistj). Задля співпраці, пошуку ідей та механізмів локальних змін, з метою глобального розвитку системи вищої освіти в Україні, студентство НУВГП має можливість поїхати в один з дев’яти кращих університетів України за програмою «Плацкарт» (http://nuwm.edu.ua/university/ads/nov201902281648).

Здобувачі вищої освіти НУВГП мають свою корпоративну пошту, доступ до електронного розкладу занять (http://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi), а також мають можливість у будь-який час переглядати свої оцінки у журналі успішності студента (http://desk.nuwm.edu.ua/).

Наукова бібліотека НУВГП забезпечує доступність документів, інформації, знань для ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності на основі повного задоволення інформаційних потреб студентів на базі новітніх інформаційних технологій (http://lib.nuwm.edu.ua/). На сайті бібліотеки здобувачі вищої освіти мають можливість користуватися електронним каталогом і покажчиком періодичних видань, переглядати нові надходження та віртуальні виставки. Детальну інформацію про університет студенти можуть знайти не лише на офіційному сайті НУВГП, а й електронному додатку до Вікіпедії – Вікіситеті (http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php). Задля накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства створено цифровий репозиторій (http://ep3.nuwm.edu.ua/information.html).

З метою ефективного працевлаштування випускників НУВГП, забезпечення прямих контактів роботодавців зі студентами і випускниками відділом працевлаштування та профорієнтації створена «Школа пошуку роботи» (http://nd.nuwm.edu.ua/), де можна дізнатися правила оформлення резюме, розмістити своє резюме та переглянути вакансії.

Для вирішення технічних проблем, які пов’язані з інтерактивними ресурсами університету, студенти можуть звертатися в Єдиний Сервіс Надання Інформаційних Послуг (http://help.nuwm.edu.ua/). Helpdesk (Служба технічної підтримки, техпідтримка, Technical support, Service desk) – сервісна структура, яка розділяє проблеми користувачів за напрямами та типами. Важлива функціональна складова ITIL (бібліотеки інфраструктури інформаційних технологій), що дозволяє виявити проблемні ділянки інфраструктури ІТ, оцінити ефективність роботи підрозділу ІТ.

Популярним серед здобувачів вищої освіти університету є мобільний додаток «Мій НУВГП». Розклад у інформаційно-навігаційному додатку оновлюється автоматично, а також зберігається на пристрої і доступний без інтернету. У додатку студенти можуть знайти детальну інформацію про заняття, розташування, викладача та швидко занотовувати завдання. В особистому кабінеті студента доступна уся інформація про його поточну успішність, семестрові бали та статистику оцінок, його анкетні дані.

Студенти НУВГП мають можливість відвідувати мовні курси, займатися у Школі журналістики, брати участь у музичних фестивалях, конкурсах краси та займатися волонтерством.

В університеті регулярно проводиться моніторинг рівня задоволеності студентів різними механізмами підтримки, які забезпечує заклад вищої освіти.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування