Структурні підрозділи

 

Моніторинг результатів поточного та підсумкового семестрового контролів
Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за І семестр 2017-2018 н.р.

Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за І семестр 2018-2019 н.р.

Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за І семестр 2019-2020 н.р.

Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

Перевірка кваліфікаційних робіт студентів на ознаки плагіату
Аналіз перевірки бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату 2016-2017 н.р.

Аналіз перевірки магістерських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату 2017-2018 н.р.

Аналіз перевірки бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату 2017-2018 н.р.

Аналіз перевірки магістерських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату 2018-2019 н.р.

Аналіз перевірки бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату 2018-2019 н.р.

Аналіз перевірки магістерських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату 2019-2020 н.р.

Аналіз перевірки бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату (за даними системи Moodle) 2019-2020 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти
Результати анкетування студентів стосовно забезпечення якості освіти в НУВГП

Результати анкетування випускників-магістрів 2018-2019 н.р.

Результати анкетування випускників-бакалаврів 2018-2019 н.р.

Результати опитування студентів-магістрів денної форми навчання стосовно оптимізації розкладу занять в НУВГП за І семестр 2019-2020 н.р.

Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання та навчання за І семестр 2019-2020 н.р.

Результати анкетування випускників-магістрів 2019-2020 н.р.

Результати опитування студентів стосовно нової системи оцінювання знань

Результати онлайн опитування студентів стосовно ефективності та доцільності проведення практичної підготовки в НУВГП впродовж січня-лютого 2020 року

Результати онлайн опитування студентів про переваги та недоліки дуальної форми здобуття освіти.

Результати анонімного опитування студентів ННІ права щодо дистанційного навчання

Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти стосовно організації дистанційного навчання в НУВГП

Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти першого курсу освітнього рівня «бакалавр» стосовно організації освітнього процесу в НУВГП

Порівняльний аналіз результатів опитувань здобувачів вищої освіти НУВГП бакалаврського рівня вищої освіти першого та четвертого курсів стосовно мотивації вступу в університет та якості навчання під час карантину

Результати опитування студентів стосовно якості підготовки з іноземної мови для ЗНО. Засідання ради директорів 02.06.2020

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості навчання та викладання за окремими навчальними дисциплінами за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

Результати опитування випускників-бакалаврів 2020 року щодо якості освітніх програм

Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу за 2019-2020 н.р.

Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості ліквідації академічної заборгованості за рахунок повторного вивчення навчальної дисципліни

Результати опитування науково-педагогічних працівників
Результати анкетування координаторів забезпечення якості освіти

Результати анонімного онлайн опитування науково-педагогічних працівників стосовно дистанційної форми навчання в НУВГП (5-13травня 2020 року)

Результати анонімного онлайн опитування науково-педагогічних працівників стосовно запровадження силабусів в НУВГП (20-29 жовтня 2020 року)

Моніторинг навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін у 2018-2019 н.р.