Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (PhD)

Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies (PhD)

  • освітньо-наукова програма для підготовки здобувачів освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
  • Ступінь вищої освіти: доктор філософії
  • Освітня кваліфікація доктор філософії з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
  • Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
  • Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
  • Об’єкти вивчення та професійної діяльності ОНП: структура, процеси і технології створення, функціонування та дослідження гідротехнічних, водогосподарсько-меліоративних природничо-техногенних систем та комплексів.
  • Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ставити та розв’язувати комплексні задачі в професійній та дослідницько-інноваційній діяльності, здійснювати власні наукові дослідження процесів та об’єктів гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.
  • Теоретичний зміст предметної області: науково-технічні та технологічні проблеми водогосподарського комплексу, пов’язані з конструюванням, проєктуванням, експлуатацією, дослідженням природничо-техногенних систем та комплексів.
  • Методи, методики та технології: методи збору, обробки та інтерпретації інформації; методики інженерних розрахунків та наукового прогнозування, теоретичних (математичне, комп’ютерне моделювання) та експериментальних (польових, лабораторних) досліджень; технології будівництва, експлуатації і реконструкції об’єктів професійної діяльності.
  • Інструменти та обладнання: прилади, обладнання, устаткування та програмне забезпечення необхідне для

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування