Особливості функціонування водних об’єктів та комплексів в умовах змін клімату (PhD 194)

Modern aspects of scientific specialty: Methodology of scientific research in hydraulic engineering

ОК8, 2 семестр, 1.2. Дисципліни, що формують фахові компетентності 

Дисципліна «Сучасні аспекти наукової спеціальності: Особливості функціонування водних об’єктів та комплексів в умовах змін клімату» завершує підготовку інженера-дослідника зі спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Мета курсу - формування сучасного спеціаліста на основі поглибленого вивчення теоретичних основ і отримання практичних навиків у розробці водогосподарсько-меліоративних проектів з урахуванням змін клімату. Основними задачами курсу є наступні: вивчення організації і технології виконання проектних робіт з використанням автоматизованого проектування; оволодіння практичними навиками використання ПЕОМ при водобалансових та гідравлічних розрахунках осушувальних та зрошувальних систем; ознайомлення з особливістю проектування гідромеліоративних систем з елементами автоматизованого проектування на багатоваріантній основі з урахуванням змін клімату. За результатами вивчення дисципліни спеціаліст повинен знати: - вплив змін клімату на водогосподарсько-меліоративні об’єкти; - типи гідромеліоративних систем, їх конструкції та призначення; - методику інженерних розрахунків елементів систем з використанням автоматизованого проектування; - етапи проектування та структура автоматизованого проектування; - принципи проектування систем різних типів і конструкцій на основі оптимізаційних розрахунків; - методику економічного та екологічного обґрунтування прийнятих проектних рішень; вміти: - обґрунтовувати тип гідромеліоративної системи в конкретних природних умовах з використанням автоматизованого проектування у змінних кліматичних умовах; - розраховувати основні параметри гідромеліоративної системи та її елементів засобами програмного забезпечення САПР; - запроектувати на плані технічно досконалу та екологічно надійну гідромеліоративну систему.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування