Методологія проведення наукових досліджень у водогосподарській галузі (PhD 194)

Modern aspects of scientific specialty: Methodology of scientific research in hydraulic engineering

ОК8, 1.2. Дисципліни, що формують фахові компетентності

Метою навчальної дисципліни “ Сучасні аспекти наукової спеціальності: Методологія проведення наукових досліджень в гідротехніці ” є ознайомлення аспірантів спеціальності “ Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ” з наукою, як сферою людської діяльності. Це сприятиме оволодінню аспірантами методологією наукового пошуку, вивченню сучасних методів і засобів наукових досліджень та прийомів організації науково-дослідних робіт у тому числі і в сфері меліорації і водного господарства. Вивчення дисципліни “Сучасні аспекти наукової спеціальності: Методологія проведення наукових досліджень в гідротехніці” дасть змогу розширити загальний науковий світогляд та ерудицію аспірантів, краще засвоювати на старших курсах ряд спеціальних дисциплін. Після проходження даного курсу аспіранти повинні знати: - поняття про науку та наукознавство; - класифікацію методів і видів наукових досліджень; - організацію і методику виконання спеціальних і супутніх спостережень у польових дослідах на меліорованих землях; - стадії та етапи наукових досліджень. уміти: - складати програми і схеми дослідів; - здійснювати статистичну обробку експериментальних даних та оформлювати документацію результатів наукових досліджень.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування