ННІ БА

Кафедра мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки

Адреса:  м. Рівне, вул. В. Чорновола, 49а, навчальний корпус №6, каб. 682

  9-27

  kaf-ombm@nuwm.edu.ua

 
Назва дисципліниПрізвище, ім'я, по батькові викладачаРобоча
програма
Методичні вказівкиОпис дисциплін

Опір матеріалів:

- спец. 133 "Галузеве машинобудування"

- спец. 133 "Галузеве машинобудування" (інтегр.)

- спец. 145 "Гідроенергетика"

- спец. 274 "Автомобільний транспорт"

- 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (інтегр.)

- 192 "Будівництво та цивільна інженерія"


Тинчук Сергій Олександрович
 


Гуртовий Олексій Григорович
 


Тинчук Сергій Олександрович


Гуртовий Олексій Григорович
 


Гуртовий Олексій Григорович
 


Андрушков В'ячеслав Іванович      


      


      


      


      


      
 Опір матеріалів та будівельна механіка

Андрушков В'ячеслав Іванович

      

 Будівельна механіка

Трач Володимир Мирославович

 Будівельна механіка (спецкурс):

- спец. "Мости і транспортні тунелі"

- спец. "Промислове та цивільне будівництво"

- спец. "Промислове та цивільне будівництво" (інтегр.)

- спец. "Автомобільні дороги та аеродроми"


Трач Володимир Мирославович


Трач Володимир Мирославович

 
Трач Володимир Мирославович

 
Подворний Андрій Володимирович 


  


 Технічна механіка 2

Тинчук Сергій Олександрович

 

       

 

 Основи теорії споруд

Тинчук Сергій Олександрович

      

Опір матеріалів (спецкурс), теорія пружності, пластичності та повзучості

Подворний Андрій Володимирович

   

Опір матеріалів (спецкурс), основи теорії пружності і пластичності

 Подворний Андрій Володимирович

   

Інформатика та комп'ютерна техніка

- 191 "Архітектура та містобудування" 

- 192 "Будівництво та цивільна інженерія" 

- 263 "Цивільна безпека" 

- 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Кундрат Микола Михайлович

Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів

Трач Володимир Мирославович

 

 

Експлуатація і реконструкція мостових споруд (спецкурс)

Андрушков В'ячеслав Іванович

 

Експлуатація і реконструкція мостових споруд 

Андрушков В'ячеслав Іванович

 

Сучасні комп'ютерні технології 

Кундрат Микола Михайлович

  

 

 

Основи надійності мостових споруд

Трач Володимир Мирославович

н/з

 

Машинна графіка і комп'ютерні технології в будівництві транспортних споруд 

Хоружий Микола Миколайович

Будівництво мостів і труб 

Гуртовий Олексій Григорович

 

 

Будівництво мостів (спецкурс)

Гуртовий Олексій Григорович

 н/з

 

Варіаційні методи в розрахунках мостових конструкцій 

Гуртовий Олексій Григорович

 н/з

Варіаційні методи в розрахунках будівельних конструкцій

Гуртовий Олексій Григорович

н/з

Проектування мостів і труб

Подворний Андрій Володимирович

   

Проектування мостів і труб (спецкурс)

Подворний Андрій Володимирович

Організація будівництва транспортних споруд (спецкурс)

Тинчук Сергій Олександрович

 

Планування та управління будівництвом транспортних споруд

Гуртовий Олексій Григорович

 н/з

Числові методи розрахунку і автоматизація проектування

Подворний Андрій Володимирович

 н/з

Методологія наукових досліджень

Кундрат Микола Михайлович

н/з

Кошторисна справа

Тинчук Сергій Олександрович

 

н/з

Розвідування, проектування і будівництво мостових переходів, тунелів і метрополітенів

Трач Володимир Мирославович

Проектування і будівництво транспортних споруд в особливих умовах

Хоружий Микола Миколайович

 н/з

 

Технологія та організація будівництва транспортних споруд

Гуртовий Олексій Григорович

 н/з

Організація будівництва з основами системного аналізу

Тинчук Сергій Олександрович

 н/з

                                                                                                                                                                                                                          Інформація станом на 12.03.2020 р.

Відповідальний за внесення інформації Хоружий Микола Миколайович