Положення про науково-методичну раду з якості освіти

Склад науково-методичної ради з якості освіти ННІ Агроекології та землеустрою

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Голова науково-методичної ради з якості освіти ННІАЗ

Прищепа Алла Миколаївна - директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, кандидат сільськогосподарських наук, професор

Заступники голови науково-методичної ради з якості освіти ННІАЗ

Брежицька Олена Анатоліївна – координатор з якості ННІАЗ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

Секретар науково-методичної ради з якості освіти ННІАЗ

Буднік Зінаїда Миколаївна – заступник директора ННІАЗ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

Члени науково-методичної ради з якості освіти ННІАЗ

Шульган Роман Богданович – заступник директора ННІАЗ, кандидат технічних наук, доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;

Бялик Ігор Миколайович – заступник директора ННІАЗ, кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії та картографії;

Бєдункова Ольга Олександрівна – заступник директора ННІАЗ з наукової роботи, доктор біологічних наук, професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

Клименко Микола Олександрович – завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Янчук Руслан Миколайович – завідувач кафедри геодезії та картографії, кандидат технічних наук, доцент;

Ліщинський Анатолій Георгійович – завідувач кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики, кандидат технічних наук, доцент;

Коротун Сергій Ігорович – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат географічних наук, доцент;

Полтавченко Тетяна Вікторівна - в.о. завідувача кафедри водних біоресурсів, кандидат ветеринарних наук, доцент;

Гаращенко Олексій В'ячеславович – в.о. завідувача кафедри хімії та фізики, кандидат технічних наук, доцент;

Колесник Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Клименко Олександр Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

Корбутяк Василь Михайлович - кандидат технічних наук, доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики, кандидат технічних наук

Конарівська Оксана Богданівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат географічних наук, доцент;

Романів Андрій Степанович - кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат географічних наук, доцент;

Сондак Василь Володимирович – доктор біологічних наук, професор кафедри водних біоресурсів;

Петрук Аліна Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри водних біоресурсів;

Волкошовець Оксана Василівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри водних біоресурсів;

Веремеєнко Сергій Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства;

Григорчук Тетяна Іванівна – студентка 2-го курсу ННІАЗ спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища»

Панасюк Андрій Святославович – голова профкому студентів ННІАЗ

Курилюк Олена Миколаївна – здобувач 3-го рівня, спеціальності 201  «Агрономія»

 

 

ПЛАН РОБОТИ

науково-методичної ради з якості Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою на перший семестр 2020-2021 н.р.

Вересень

1. Внесення пропозицій до зміни складу науково-методичної ради з якості
навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.
2. Розробка та затвердження плану роботи науково-методичної ради з
якості навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою на
перший семестр 2020-2021 навчальний рік.
3. Ознайомлення та обговорення Положення про силабус у НУВГП.
4. Аналіз результатів опитування здобувачів вищої освіти щодо якості
викладання за ІІ семестр 2019-2020 н.р.
5. Про стан та заходи щодо залучення зовнішніх стейтхолдерів
(роботодавців та випускників) до процесу розробки, перегляду та
моніторингу освітніх програм.
6. Розгляд та затвердження робочих програм, силабусів, посібників,
підручників, практикумів та методичних вказівок.
7. Різне.

Жовтень

1. Моніторинг та аналіз навчально-методичного забезпечення кафедр
станом на 01.10 2020 року.
2. План формування акредитаційних справ по ННІАЗ на 2020-2021 н.р.
3. Аналіз результатів та обговорення запровадженої дуальної освіти в
ННІАЗ
4. Розгляд та затвердження силабусів, посібників, підручників,
практикумів та методичних вказівок.
5. Різне.

Листопад

1. Внесення пропозицій до анкет здобувачів вищої освіти ННІАЗ.
2. Стан формування силабусів по ННІАЗ на осінній семестр 2020-2021 н.р.
3. Обговорення та внесення пропозицій до проведення практичної
підготовки для ЗВО в ННІАЗ
4. Розгляд та затвердження силабусів, посібників, підручників,
практикумів та методичних вказівок.
5. Різне.

Грудень

1. Ознайомлення з підготовкою до проведення екзаменаційної сесії та
магістерської підготовки в ННІАЗ.
2. Розробка та затвердження плану роботи науково-методичної ради з
якості навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою на 2
семестр 2020-2021 навчальний рік.
3. Моніторинг та аналіз навчально-методичного забезпечення кафедр
станом на 01.12 2020 року.
4. Розгляд та затвердження силабусів, посібників, підручників,
практикумів та методичних вказівок.
5. Різне.