Наукова діяльність

Документи

Форми бланків для реєстрації кафедральної науково-дослідної теми
Форма кафедрального плану науково-дослідної роботи

Форма основних завдань кафедральної НДР

Форма етапів виконань основних завдань кафедральної НДР


Форми для представлення науково-технічних розробок та фахівців, які виконують наукові, науково-технічні розробки (надсилати на адресу nds@nuwm.rv.ua)
Класифікація видів науково-технічної діяльності ДК 015-97

Форма 1. Науково-технічні розробки

Форма 2. Фахівці, які виконують наукові, науково-технічні розробки


Бланки документів для укладання цивільно-правових угод
Цивільно-правова угода

Акт здачі приймання робіт за цивільно-правовою угодою (для керівника)

Акт здачі приймання робіт за цивільно-правовою угодою (для виконавця)


Науково-дослідна частина
Положення про науково-дослідну частину


Науково-технічна рада
Положення про науково-технічну раду НУВГП

Наказ про песональний склад науково-технічної ради НУВГП


Звіт з науки за 2020 календарний рік
Інструкція щодо підготовки звіту з наукової роботи за 2020 календарний рік

Форма 1 "Звіт з наукової роботи викладача"

Форма 2. "Звіту з наукової роботи кафедри"


Напрямки науково-технічних досліджень
Напрямки науково-дослідної діяльності


ПОЛОЖЕННЯ Про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень
Наказ про затвердження Положення


Перелік проектів робіт, розробок, що пропонуються до участі у конкурсному відборі проектів та розробок молодих учених, виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2021 р.
Дослідження енергоефективних технологій відкачування шахтних вод при комплексній трансформації вугільних регіонів. Науковий керівник - Василець Святослав Володимирович, д-р техн. наук, проф.

Забезпечення продовольчої та водної безпеки Поліського регіону на основі комплексу адаптивних ресурсозберігаючих заходів у змінних кліматичних умовах. Науковий керівник - Волк Павло Павлович, к.т.н., доцент

Інтенсифікація роботи об’єктів водопостачання та водовідведення об’єднаних територіальних громад з урахуванням засад диференційованого водокористування. Науковий керівник - Куницький сергій Олегович, к.т.н.

Дослідження техногенних родовищ фосфогіпсу для комплексної переробки з вилученням рідкоземельних елементів. Науковий керівник - Маланчук Євгеній Зіновійович, д.т.н., професор

Формування інноваційної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання в контексті сталого національного розвитку та забезпечення екологічної безпеки України. Науковий керівник - Осадча Ольга Олексіївна, д.е.н., професор


Центр колективного користування науковим обладнанням «Експериментальний комплекс для наукових досліджень водогосподарських об’єктів»
Положення про центр

Регламент ЦККНО