Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутих освітніх ступенів молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра в 2024 році проводиться в такі терміни:
This image for Image Layouts addon
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

 На виконання вимог до зарахування вступник повинен подати до приймальної комісії НУВГП:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) - при вступі за денною формою здобуття освіти;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього;
 • копію облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та їх електронну версію;
 • інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством.

Копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія. Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа, облікової картки платника податків не підлягають засвідченню.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в НУВГП між НУВГП та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому деталізовані права та обов’язки сторін.

Під час виконання вимог до зарахування на денну форму здобуття освіти вступник підписує правила військового обліку в НУВГП та пред’являє актуальні оригінали військово-облікових документів (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці) з відміткою (тобто штампом) у військо-обліковому документі про перебування на військовому обліку.

Максимальні обсяги державного замовлення у 2024 році 
(Бакалавр на основі НРК 5)
Шифр Назва спеціальності (спеціалізації)
011 Освітні, педагогічні науки 25 0 0
014.03 Середня освіта (Історія) 25 5 5
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 50 5 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  50 5 0
034 Культурологія 50 5 0
051 Економіка  120 5 0
053 Психологія 40 5 0
061 Журналістика 30 5 0
071 Облік і оподаткування 280 5 0
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 100 5 0
073 Менеджмент 120 5 0
075 Маркетинг 50 5 0
076 Підприємництво та торгівля 150 5 0
081 Право 100 0 0
101 Екологія 70 5 0
103 Науки про Землю  65 5 0
113 Прикладна математика 110 5 0
121 Інженерія програмного забезпечення  50 5 0
122 Комп’ютерні науки 130 5 5
123 Комп’ютерна інженерія 55 5 5
125 Кібербезпека та захист інформації 50 5 0
126 Інформаційні системи та технології 50 5 5
131 Прикладна механіка 50 5 5
133 Галузеве машинобудування 100 15 5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 100 8 5
144 Теплоенергетика 60 5 0
145 Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика 140 6 0
162 Біотехнології та біоінженерія 30 0 0
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 150 21 5
183 Технології захисту навколишнього середовища 55 5 5
184 Гірництво 110 6 5
192 Будівництво та цивільна інженерія 720 50 6
193 Геодезія та землеустрій 240 5 5
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 100 5 0
201 Агрономія 50 10 5
207 Водні біоресурси та аквакультура 80 5 5
208 Агроінженерія 50 10 5
227 Терапія та реабілітація 100 13 -
241 Готельно-ресторанна справа 60 5 0
242 Туризм та рекреація 60 5 0
263 Цивільна безпека  50 5 0
274 Автомобільний транспорт 160 9 6
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 90 11 5
281 Публічне управління та адміністрування 40 5 0
292 Міжнародні економічні відносини  50 0 0
Фіксовані обсяги державного замовлення у 2024 році 
(Бакалавр на основі НРК 5)

 

Шифр

Назва спеціальності (освітньої програми)

Обсяг прийому

Денна форма

Заочна форма

017

Фізична культура і спорт

120

0

0

191

Архітектура та містобудування 

50

0

-

Перелік конкурсних предметів і вагових коефіцієнтів оцінок Національного мультипредметного тесту 2022-2024 років та Зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року при прийомі на навчання  для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст, освітніх ступенів "Молодший бакалавр та "Фаховий молодший бакалавр" 
Image
Мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму чи спеціальність університету та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. У разі необхідності до мотиваційного листа може бути додано матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію (грамоти, сертифікати, тощо).
 

У мотиваційному листі вступник повинен подати таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • номер спеціальності, номер галузі та назву спеціальності (освітньої програми);
 • мету вступу на обрану спеціальність чи освітню програму;
 • чому вибрано саме Національний університет водного господарства та природокористування;
 • дотичні до майбутньої спеціальності знання та навички;
 • здобутки та проекти, у яких брав участь - як шкільні, так і позашкільні, отримані стипендії, гранти або заохочувальні премії, міжнародний досвід, кваліфікації, тощо (якщо є);
 • соціальні навички, якщо вони важливі для обраної спеціальності;
 • висновки.

Рекомендації до написання мотиваційного листа:

 • не потрібно складати мотиваційний лист одним великим (універсальним) списком досягнень та навичок;
 • заборонено вживання сленгу та нецензурних слів;
 • уникайте шаблонних фраз та мовних помилок;
 • не зловживати цитатами, використовувати їх лише у випадках, коли без цитати втрачається контекст розповіді;
 • не перебільшуйте своїх досягнень (дані можуть бути перевірені);
 • акцентуйте свою увагу більше на майбутніх планах, а не лише на попередніх здобутках;
 • рекомендований обсяг мотиваційного листа – 200 - 500 слів.

Оцінювання мотиваційного листа:

 • наявність мотиваційного листа є обов’язковою складовою при поданні заяви для вступу на навчання для усіх вступників;
 • розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією (відповідно до поданих вище вимог та рекомендацій) без присвоєння їм конкурсних балів;
 • мотиваційні листи вступників будуть рейтингуватись на основі інформації викладеної вступником згідно з чинними рекомендаціями;
 • до університету можливо вступити за результатами розгляду лише мотиваційного листа на спеціальності передбачені Правилами прийому;
 • при рівності балів та пріоритетностей заяв, визначальним є результат оцінювання мотиваційного листа.

ПРИМІТКА.
Лист адресований голові париймальної комісії, ректору університету Мошинському Віктору Степановичу


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Перелік спеціальностей для прийому на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста), фахового молодшого бакалавра

Image

Для переключення денна/заочна форми користуйся стрілками < >

Пільгові категорії 2024
 1. Участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди або співбесіди та творчого конкурсу замість НМТ
 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2024 року через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірена підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ);
 • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа);
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року.
 1. Переведення в обов'язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:
 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
 • діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.
 1. Переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:
 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
 • діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • особи з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які в 2024 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю);
 • особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року.
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які переселилися з неї до 01 січня 2024 року.
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2024 року;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 
 1. Участь в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-2 користуються
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року.
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які переселилися з неї до 01 січня 2024 року. 
 1. Участь в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-1 користуються:
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2024 року через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірена підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ);
 • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа);
 • особи з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які в 2024 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю);
 • особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Порядок поселення вступників, студентів і аспірантів у гуртожитки Національного університету водного господарства та природокористування

1. Студентські гуртожитки Національного університету водного господарства та природокористування призначені для проживання іногородніх вступників, студентів та аспірантів на період вступу і навчання.
2. Поселення здійснюється на місця у гуртожитки закріплені за відповідними інститутами. 
3. Списки студентів на проживання в гуртожитку формуються дирекціями інститутів відповідно до кількості місць для поселення, погоджуються з органами студентського самоврядування та директором студентського містечка.
4. Відповідальним за організацію поселення є директор студентського містечка та заступники директорів з виховної роботи навчально-наукових інститутів.
5. Поселення відбувається:
5.1 Вступників – за скеруванням Приймальної комісії у відповідні гуртожитки інститутів. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу (на період проведення вступних іспитів), надання місць у гуртожитку гарантовано. Для бронювання місць в гуртожитку під час вступу можна звернутися за тел. (0362) 633-222 
5.2 Студентів і аспірантів – згідно наказів дирекцій відповідних інститутів.
6. Поселення студентів зарахованих на навчання здійснюється відповідно до поданих заяв у дирекції інститутів.

Гуртожитки університету:

Гуртожиток Адреса
№1 вул. Чорновола, 51 Попельницька Галина Миколаївна
№2 вул. Чорновола, 53 Шарабура Людмила Миколаївна
№3 вул. М. Карнаухова, 62 Черній Світлана Іванівна
№4 вул. М. Карнаухова, 60 Попельницька Галина Миколаївна
№5 вул. Волинська, 24 Попельницька Галина Миколаївна
№6 вул. Чорновола, 55 Чемакіна Ольга Василівна
№7 вул. Студентська, 6 Захарчук Тамара Ярославівна
№8 вул. Студентська, 8 Якимів Ярослава Степанівна
 
До студентського містечка НУВГП входить 8 гуртожитків розрахованих на 3669 місць, в яких проживає більше 3000 чоловік, з них більше 2500 студентів. Наряду зі студентами з України, в гуртожитках проживають студенти, які є громадянами інших країн.
Гуртожитки закріплені за Навчально-науковими інститутами університету, які діють на правах самовпорядкування:
Студентське містечко має зручне місце розташування неподалік від центра міста. Має зручну транспорту розв’язку, яка включає маршрути тролейбусів та маршрутних таксі.
На території студентського містечка функціонує паспортний стіл, знаходяться спортивні майданчики, кафе, їдальня, перукарня.
В гуртожитках для студентів є кімнати для занять та відпочинку, спортивні кімнати з відповідним обладнанням, кафе, бібліотеки, душові кімнати та кімнати гігієни.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування