СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Загальні положення

Концепція освітньої діяльності та розвитку університету ґрунтується на концептуальних основах Закону України «Про вищу освіту» та «Стратегії реформування вищої освіти України до 2020 року».

Метою концепції є формування привабливої та конкурентоспроможної системи функціонування університету, інтегрованої у Європейський освітній та дослідницький простір. Реалізація концепції повинна забезпечити конституційні права громадян на якісну вищу освіту, захист інтересів всіх суб’єктів системи національної освіти, справедливої конкуренції між закладами вищої освіти як запоруки якості вищої освіти, трансформацію університету у сучасний науково-освітній центр, здатний забезпечити фахівцями та новітніми ідеями прискорену модернізацію країни.

Пріоритетні напрями розвитку університету:

 1. визначити напрями та можливості державної підтримки університету;
 2. розробити комерційні заходи розвитку всіх структурних підрозділів університету;
 3. розробити та запровадити нову концепцію профорієнтаційної роботи та працевлаштування фахівців;
 4. проводити тренінги за окремими освітніми програмами для інших закладів вищої освіти;
 5. розробити і запропонувати перелік освітніх програм університету, які не потребують ліцензування та акредитації;
 6. аналізувати рейтингування університету різними установами, в т.ч. міжнародними, розробляти та впроваджувати заходи для його підвищення;
 7. розробити та реалізовувати план патріотичного виховання здобувачів вищої освіти;
 8. розвивати систему участі здобувачів вищої освіти у вітчизняних та міжнародних предметних олімпіадах та наукових конкурсах;
 9. розвивати громадські зв’язки: школи, семінари, гуртки, клуби, мережі;
 10. розробити комплексну систему обговорення, прийняття та оприлюднення ключових документів університету для постійного вдосконалення відповідних процесів;
 11. запроваджувати англомовні магістерські та бакалаврські освітні програми;
 12. створювати спільні та власні загальноосвітні навчальні заклади;
 13. модернізувати поліграфічну базу університету;
 14. відкривати та розміщувати філії навчально-наукових інститутів, кафедр на виробничих підприємствах;
 15. вивчити та запроваджувати досвід участі університету у міжнародних організаціях, наприклад АсМАП;
 16. розробити та запровадити власну символіку та атрибутику;
 17. розробити спільно з профкомом університету власні форми матеріального та морального заохочення учасників освітнього процесу;
 18. вивчити можливості участі університету в розробках нормативних документів МОН України;
 19. розробити електронну систему виявлення незалежного цитування;
 20. удосконалити роботу Наукової бібліотеки НУВГП;
 21. запровадити грантові програми навчання осіб звільнених в запас;
 22. запроваджувати контрактну систему оплати з чітко визначеними завданнями сторін;
 23. вченій раді університету запропонувати заходи із стратегічного розвитку університету;
 24. розробити положення про запровадження грантових проектів у науково-освітню діяльність кафедр;
 25. заснувати сталий фонд університету, запровадити порядок його функціонування та розпорядження доходами від його використання;
 26. вивчити досвід проведення фінансово-господарської діяльності університетів в Україні та за кордоном;
 27. здійснювати соціальну підтримку учасників навчального процесу;
 28. розробити та запровадити сумісно зі студентським профспілковим комітетом порядок реалізації державних та університетських соціальних гарантій і пільг здобувачів вищої освіти;
 29. засновувати та забезпечувати функціонування виробничих підприємств в структурі університету;
 30. підвищувати соціальний статус науково-педагогічних та педагогічних працівників;
 31. співпрацювати з представниками різних релігійних конфесій.

Концепція освітньої діяльності та розвитку університету повинна створити правову базу для загальнодержавного та закордонного визнання результатів освітньої діяльності, гарантувати права вступників на якісну вищу освіту, оптимальний відбір здобувачів вищої освіти для отримання певного рівня і ступеня вищої освіти.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування