Публічна інформація
Освітньо-професійна програма «Гідроінформатика» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма виїзду експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма виїзду експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Психологія»
Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Право»
Відомості про самооцінювання освітньої програми .

ПРОГРАМА експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Експертний висновок ГЕР

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи


Освітньо-професійна програма «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньої програми .

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Експертний висновок ГЕР

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи


Освітньо-професійна програма «Геологія»
Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ГЕР

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи


Освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки»
Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Експертний висновок ГЕР

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи


Освітньо-професійна програма «Комп'ютерна інженерія»
Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА

on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти «Комп’ютерна інженерія» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» у Національному університеті водного господарства та природокористування у період з 9-11.04.2020 р.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Експертний висновок ГЕР

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи


Освітньо-професійна програма «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА дистанційного акредитаційного «візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Експертний висновок ГЕР

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи


Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»
Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Експертний висновок ГЕР

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи


Освітньо-наукова програма "Архітектура та містобудування"
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «191 Архітектура та містобудування» освітньої програми «Архітектура та містобудування» (ID у ЄДЕБО 37505) третього рівня вищої освіти (справа №607/АС-20)

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення НАЗЯВО за результатами розгляду акредитаційної справи


Освітньо-наукова програма "Агрономія"
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРА МА проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньо-наукової програми «Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Оголошення про відкриту зустріч

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи


Освітньо-наукова програма "Будівництво та цивільна інженерія"
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Програма на 2 робочі дні (21-22.09) Акредитаційного «онлайн-візиту» Експертної групи

Відкрита зустріч в рамках акредитації освітньо-наукової програми за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" в

Наказ про призначення експертної групи


Освітньо-наукова програма "Економіка"
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми Економіка

Освітня програма 37504 Економіка. Рівень вищої освіти Доктор філософії. Спеціальність 051 Економіка

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 051 Економіка 02-04.07.2020

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Експертний висновок ГЕР

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи


Освітньо-наукова програма "Комп'ютерні науки"
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

37507 Комп'ютерні науки

Програма візиту

Звіт НУВГП phd

Звіт ГЕР

Рішення НА


Освітньо-професійна програма «Охорона праці» другого (магістерського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА роботи експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Гірництво» другого (магістерського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА роботи експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА роботи експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Гідроенергетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА роботи експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Землеустрій та кадастр» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Геоінформаційні системи і тенології» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи і технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Програма Роботи Експертної Групи


Освітньо-професійна програма «Інтернет речей» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи


Освітньо-професійна програма «Гірництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи «Гірництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи


Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи «Фізична терапія, ерготерапія»


Освітньо-професійна програма «Гідроенергетика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи «Гідроенергетика»


Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Програма роботи експертної групи «Міжнародний бізнес»