Публічна інформація

Статут

Статут Національного університету водного господарства та природокористування розроблений відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів і є документом, який регламентує діяльність Національного університету водного господарства та природокористування створеного на базі Української державної академії водного господарства, Рівненського автотранспортного технікуму та Рівненського текстильного технікуму відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 1998 р. № 1656 «Про створення Рівненського державного технічного університету», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 115-р «Про перейменування Рівненського державного технічного університету» в Український державний університет водного господарства та природокористування, Указу Президента України від 13 травня 2004 р. № 540/2004 «Про надання Українському державному університету водного господарства та природокористування статусу національного», який є правонаступником Українського інституту інженерів водного господарства, Української державної академії водного господарства, Рівненського державного технічного університету, Українського державного університету водного господарства та природокористування і підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Статут Національного університету водного господарства та природокористування

Проєкт СТАТУТ НУВГП