Положення про вчену раду інституту

Склад вченої ради НН Механічного інституту

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові
Голова вченої ради

Марчук Микола Михайлович – к.т.н., професор, директор навчальнонаукового механічного інституту.

Заступники голови вченої ради

Рижий Олександр Петрович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

Пахаренко Володимир Леопольдович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

Секретар вченої ради

Морозюк Сергій Володимирович – старший викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

Члени вченої ради

Бабич Ярослав Олександрович – к.т.н., доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.

Голотюк Микола Віталійович – к.т.н., доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.

Кравець Святослав Володимирович – д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.

Маланчук Зіновій Романович – д.т.н., професор кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин.

Корнієнко Валерій Ярославович – д.т.н., професор, завідувач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин.

Козяр Микола Миколайович – д.п.н., професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства.

Кристопчук Михайло Євгенович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу.

Янчар Віталій Романович – майстер виробничого навчання кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

Козяр Дар’я Іванівна – студентка IV курсу, спеціальності "Гірництво", голова профбюро студентів навчально-наукового механічного інституту.

Сєткіна Юлія Романівна – студентка IIІ курсу, спеціальності "Гірництво".