Науково-методична рада з якості навчально-наукового механічного інституту 

 1. Марчук Микола Михайлович, директор навчально-наукового механічного інституту – голова ради.
 2. Швець Микола Дмитрович, доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу – секретар ради.
 3. Сорока Валерій Степанович, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.
 4. Рижий Олександр Петрович, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства.
 5. Голотюк Микола Віталійович, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.
 6. Кравець Святослав Володимирович, завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.
 7. Козяр Микола Миколайович, завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства.
 8. Корнієнко Валерій Ярославович, завідувач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин.
 9. Кристопчук Михайло Євгенович, завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу.
 10. Пікула Микола Веніамінович, в.о. завідувача кафедри автомобілів та автомобільного господарства.
 11. Маланчук Зіновій Романович, професор кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин.
 12. Налобіна Олена Олександрівна, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.
 13. Пахаренко Володимир Леопольдович, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства.
 14. Канарейкіна Ілона Сергіївна - студентка 3 курсу, Голова Студентської Ради навчально-наукового механічного інституту.
 15. Козяр Дарія Іванівна - студентка 4 курсу, Голова студентського профкому навчально-наукового механічного інституту.
Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту НУВГП

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування

Система та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів

Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти

Порядок опитування здобувачів вищої освіти та випускників стосовно якості освіти та освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства та природокористування

Рекомендації стейкхолдерів для ОПП «Агроінженерія»

Анкетування студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»