КАРТА ТЕМАТИЧНИХ ПОСИЛАНЬ КАФЕДРИ ГЕОЛОГІЇ І ГІДРОЛОГІЇ

 

 


ПОСЛУГИ І ДОГОВІРНІ РОБОТИ

Кафедра геології та гідрології виконує геологічне вивчення надр, гідрологічні дослід-ження та інженерні вишукування:

- буріння свердловин на глибину до 25  м малогабаритною мобільною установкою типу "Скорпіон", діаметром від 60 мм до 320 мм. Також буріння в підвалах (висота стелі від 3 метрів);

- геологічна розвідка покладів корисних копалин;
- підготовка документів для отримання спецдозволів на геологічне вивчення надр;
- метеорологічні спостереження і моніторинг погодгіх умов безпровідною метеостанцією Vantage Pro 2 Devis Instruments та іншими приладами;
- дослідження режимів, оцінка екологічного стану поверхневих і підземних вод, водоохоронних зон, територій затоплення і підтоплення;
- інженерно-геологічні і гідрометеорологічні вишукування;
- наукове обгрунтування оптимізації мережі природно-заповідного фонду;
- картографічні роботи з використанням ГІС- технологій;
- експертні послуги в галузях геологорозвідки і гідрометеорології;
- консалтинг інвестицій в родовища корисних копалин та водні об'єкти;

ПРОЕКТ ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОДОЙМ , ЩО ПОТЕРПАЮТЬ ВІД ЗАКИСЛЕННЯ І ЕВТРОФІКАЦІЇ (ЦВІТІННЯ) ГІДРОХІМІЧНИМ СПОСОБОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАНУЛЬОВАНОГО ВАПНЯКОВОГО БОРОШНА, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬСЯ ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКІ КАР'ЄРИ"________________________________________________________________________________________________
НАША АДРЕСА: м. Рівневул. Черновола 43,  5-й корпус НУВГПкаб. 523, інд. 33017
________________________________________________________________________________________________


 


  Контактні телефони : +380979720034; (0362)23-62-10;

   e-mail: v.g.melnychuk@nuwm.edu.ua, 

   e-mail: geo.nuwm@gmail.com

  corp. e-mail: kaf-igg@nuwm.edu.ua


ДЕТАЛІ НА НАШОМУ САЙТІ: