СТРУКТУРА І ТЕМАТИЧНІ ПОСИЛАННЯ 
facebook GEO RIVNE SOCIAL
Instagram Infoportal Geo-Rivne  Інформаційний портал "ГЕО-РІВНЕ" контакти


ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРИ ГЕОЛОГІЇ ТА ГІДРОЛОГІЇ
ДИСЦИПЛІНИ ОПП ГЕОЛОГІЯ


№ П.П.Назва дисципліниПрізвище, ім'я, по батькові викладачаРобоча програмаМетодичні вказівкиОпис дисциплін
1
Гідрогеологія

Бровко Галина Іванівна 01-05-17 Бровко, Г. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «ГІДРОГЕОЛОГІЯ» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» Program of the Discipline «HYDROGYOLOGY» Specialty 103 «Scienceаbout the Еarth» Specialization «Geology». [Робочі програми]посібник посібник посібникБровко, Г. І. та Brovko, G. I. (2017) Гідрогеологія (укр.) Hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]
2
Оцінка запасів підземних вод

Бровко Галина Іванівна 01-05-28 Бровко, Г. І. (2018) Робоча програма „Оцінка запасів підземних вод” для студентів, які навчаються за спеціальністю 103 “Науки про Землю”. Program of the Discipline ”Estimation of Groundwater Resources” specialty 103 Specialty "Science аbout the Еarth". [Робочі програми] в розробціБровко, Г. І. та Brovko, G. I. (2017) Оцінка запасів підземних вод (укр.) Estimation of groundwater reserves (en.). [Опис дисципліни]
3
 Методика інженерно-геологічних 

і гідрогеологічних досліджень

Бровко Галина Іванівна 01-05-39 Бровко, Г. І. (2018) Робоча програма „Методика інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень” для студентів, які навчаються за спеціальністю 103 “Науки про Землю”. Program of the discipline “Principles of Engineering, Geological and Hydrogeological Investigations” specialty 103 "Scienceаbout the Еarth" specialty 103 "Scienceаbout the Еarth". [Робочі програми] в розробці01-05-39 Бровко, Г. І. (2018) Робоча програма „Методика інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень” для студентів, які навчаються за спеціальністю 103 “Науки про Землю”. Program of the discipline “Principles of Engineering, Geological and Hydrogeological Investigations” specialty 103 "Scienceаbout the Еarth" specialty 103 "Scienceаbout the Еarth". [Робочі програми]
4
Динаміка підземних вод

Бровко Галина Іванівна в розробців розробці
5
Загальна гідрологія

Будз Олена Петрівна    посібник   
6
Загальне землезнавство

Будз Олена Петрівна http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
7
Геологія нафти і газу

Мельничук Віктор Григорович01-05-102 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоло́гія на́фти і га́зу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія», спеціальносіі 103 «Науки про Землю». Program ofthe Discipline „Oil and Gas Geology” Specialty 103 "Sciences are about Earth". [Робочі програми]
 в розробців розробці
8
Фізика Землі

Гопчак Ігор Васильович  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
9
Дистанційне зондування Землі

Гопчак Ігор Васильович розробціhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
10
Основи геофізики

Гопчак Ігор Васильович  01-05-97 Мельничук, В. Г. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи геофізики" для студентів за напрямом підготовки 6.040103 "Геологія". [Робочі програми]  в розробціhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
11
 Історія та методологія наук про Землю 
(вступ до спеціальності)

Будз Олена Петрівна http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png в розробціhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
12
Статистична обробка
інформації в науках про Землю

Косяк Діана Святославівнаhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
13
Гемологія

Мельничук Григорій Вікторовичhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pngв розробців розробці
14
Геологія родовищ корисних копалин


 Криницька Марія Василівна http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png01-05-29 Криницька, М. В. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Геологія, експертиза та розвідка родовищ». Ч.1. студентами спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]  01-05-31 Криницька, М. В. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Геологія, експертиза та розвідка родовищ». Ч.2. студентами спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
15
Петрографія


 Криницька Марія Василівна http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
16
Організація геологічного

вивчення надр

 Криницька Марія Василівна http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png в розробціhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
17
Літологія


 Криницька Марія Василівна  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png в розробціhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
18
Геологія будівельних матеріалів

 Криницька Марія Василівна  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png в розробців розробці
19
Загальна геологія

 Мельничук Віктор Григоровичhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png посібник метод. матеріалиhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
20
Інженерна геодинаміка

 Мельничук Віктор Григоровичhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
21
Структурна геологія та геокартування


 Мельничук Віктор Григоровичhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
22Інженерна геологіяМельничук Віктор Григорович  01-05-75
http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

 http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
23Пошуки і розвідка родовищ
корисних копалин
Криницька Марія Василівнаhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

 http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png 
24Інженерно-геологічні вишукування
та механіка грунтів
Мельничук Віктор Григоровичhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
  посібник  


метод. матеріали

http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
25
Геотектоніка

 Мельничук Віктор Григорович 
  в розробціhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
26
Регіональна геологія

Мельничук Віктор Григорович  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png в розробціhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
27 

Геоморфологія з основами
четвертинної геології

 Мельничук Григорій Вікторовичhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
28
 Мінералогія

 Мельничук Григорій Вікторовичhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
 29 
Історична геологія
з основамим палеонтології

 Мельничук Григорій Вікторовичhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
30
Інженерно-геологічне 
та гідрогеологічне картографування

 Мельничук Григорій Вікторович  01-05-98 Мельничук, В. Г. (2015) Робоча програма дисципліни "Гідроекологічне та інженерно-геологічне картогрофування" для студентів за напрямом підготовки 6.040103 "Геологія". [Робочі програми]  в розробців розробці
 31
 Геологія України

 Мельничук Григорій Вікторович 01-05-101 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геологія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program ofthe Discipline „Geology of Ukraine” Specialty 103 "Sciences are about Earth". [Робочі програми]   в розробціhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
 32
Економічна геологія

Холоденко Вікторія Святославівнаhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
 33
Меліоративна гідрогеологія

Мельничук Віктор Григорович 
 http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

34
Пошуки і розвідка родовищ 
корисних копалин
Мельничук Віктор Григорович http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png


ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

№ П.П.Назва дисципліни Прізвище, ім'я, по батькові викладача Робоча програмаМетодичні вказівкиОпис дисциплін
1
Лімнологія

 Гопчак Ігор Васильович
 в розробці в розробці в розробці
2
Основи пошуків, видобування
та експертизи бурштуну

Мельничук Віктор Григорович  в розробці
3Воєнна геологіяМельничук Віктор Григорович 
в розробціДИСЦИПЛІНИ ОПП КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ,
УПРАВЛІННЯ ВОДНОМИ І МІНЕРАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

№ П.П.
Назва дисципліни

 Прізвище, ім'я, по батькові викладача  Робоча програма Методичні вказівки Опис дисциплін 

1

Методи і методика географічних дослідженьБудз Олена Петрівна    в розробці в розробці в розробці

2

Історія ГеографіїБудз Олена Петрівна в розробці в розробці в розробці
3
Конструктивна географія водних і мінеральних ресурсів
Будз Олена Петрівна в розробці в розробці в розробці

4

Ландшафтознавство Гопчак Ігор Васильович  в розробці в розробці в розробці

5

БіогеографіяГопчак Ігор Васильович в розробців розробців розробці

6

Метеорологія і кліматологіяГопчак Ігор Васильович  в розробці в розробців розробці 

7

Основи гідрології та метеорологіїГопчак Ігор Васильовичв розробці в розробців розробці 

8

 Географічні інформаційні системи і технології Косяк Діана Святославівна
 в розробці в розробці в розробці

9

Фізична географія України Холоденко Вікторія Святославівна http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pnghttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

10

Основи фізичної географіїРоманів Оксана Яківнаhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png  в розробціhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

11

Основи суспільної географіїРоманів Оксана Яківнаhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png в розробці
12Географія населення з основами демографіїРоманів Оксана Яківнаhttp://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png  в розробці
http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

 
13
Політична географія з основами геополітики

Будз Олена Петрівна  в розробці  в розробці  в розробці
14
Природно-заповідний фонд та заповідна справа

Гопчак Ігор Васильович  в розробці  в розробці  в розробці
15
Фізична океанологія

Гопчак Ігор Васильович  в розробці  в розробці  в розробці

16

Раціональне використання природних ресурсівРоманів Оксана Яківна  в розробці  в розробці  в розробці

17

Теорія та методологія географічної наукиХолоденко Вікторія Святославівна  в розробці  в розробці  в розробці

18

Географія світового господарстваХолоденко Вікторія Святославівна  в розробці  в розробці  в розробці

19

Геоекологія УкраїниРоманів Оксана Яківна  в розробці  в розробці  в розробці

20

ГеоплануванняРоманів Оксана Яківна  в розробці  в розробці  в розробці

21

Економічна і соціальна географія УкраїниРоманів Оксана Яківна  в розробці  в розробці  в розробці

22

Фізична географія материківРоманів Оксана Яківна  в розробці  в розробці  в розробці

23
Корисні копалини України Криницька Марія Василівна   в розробці  в розробці  в розробці


ДИСЦИПЛІНИ ОПП ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО,
 
ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 № П.П. 
Назва дисципліни

 Прізвище, ім'я, по батькові викладача  Робоча програма  Методичні вказівки  Опис дисциплін 
1 Інженерна гідрологія і
регулювання стоку  
Будз Олена Петрівна в розробці
  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
2Інженерна геологія та гідрогелогія Бровко Галина Іванівна   
 метод. матеріали  метод. матеріали  метод. матеріали 

посібник  посібник

  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
3Інженерна гідрологія Холоденко Вікторія Святославівна   http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

 http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png 
4
 Інженерна геологія та гідрогеологія 
 Мельничук Віктор Григорович  
метод. матеріали
 метод. матеріали метод. матеріали

посібник посібник

  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
5

Інженерна геологія та гідрогеологія

 Мельничук Григорій Вікторович 
метод. матеріали
 метод. матеріали метод. матеріали

посібник посібник

http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

6

 Інженерна гідрологія та
регулювання стоку 
 Холоденко Вікторія Святославівна   в розробці  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png


ДИСЦИПЛІНИ ОПП ГІРНИЦТВО


 Назва дисципліни  

 Прізвище, ім'я, по батькові викладача   Робоча програма   Методичні вказівки   Опис дисципліни 
Основи геології
Криницька Марія Василівна
 


 в розробці01-05-29 Криницька, М. В. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Геологія, експертиза та розвідка родовищ». Ч.1. студентами спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]  01-05-31 Криницька, М. В. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Геологія, експертиза та розвідка родовищ». Ч.2. студентами спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення] в розробці 


ДИСЦИПЛІНИ ОПП ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР


Назва дисципліни

 Прізвище, ім'я, по батькові викладача  Робоча програма   Методичні вказівки   Опис дисциплін  

 Геологія та геоморфологія 

Мельничук Григорій Вікторовичhttp://ep3.nuwm.edu.ua/17937/
http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png


ДИСЦИПЛІНИ ОПП ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА


Назва дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові викладача  Робоча програма  Методичні вказівки  Опис дисциплін 

 Інженерна геологія та гідрогеологія 

 Криницька Марія Василівна 
 http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png

посібник  метод. матеріали  метод. матеріали
  http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png


ДИСЦИПЛІНИ ОПП ЕКОЛОГІЯ


Назва дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові викладача  Робоча програма  Методичні вказівки  Опис дисциплін 
 
 Геологія з основами геоморфології 

Мельничук Григорій Вікторович 
http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png 

    http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.png
http://nuwm.edu.ua/images/content/000/dr_06.pngВідповідальний за наповнення сторінки Мельничук Г.В.  ОСТАННІ ДОПОВНЕННЯ: 03.11.2020р.


КНОПКА ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ НАШОГО САЙТУ 

ГОЛОВНА GEO RIVNE

НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ>>>>