ННІ ЕМ

 

Склад вченої ради ННІ Економіки та менеджменту (станом на 29.09.2020 року) 

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові
Голова вченої радидиректор ННІЕМ. Ковшун Наталія Едуардівна
Секретар вченої радидоц. Клюха Оксана Олександрівна
Члени вченої ради
Венцурик Аліса Миколаївна
Дзюба Майя Миколаївна
Зощук Наталя Володимирівна
Мазур Наталія Олексіївна
Пахаренко Ольга Володимирівна
Сиротинська Алла Павлівна
Безтелесна Людмила Іванівна
Залужна Алла Євгенівна
Зубілевич Світлана Яківна
Клименко Олександр Миколайович
Кожушко Леонід Федорович
Кузнєцова Тетяна Володимирівна
Купчик Лариса Євгенівна
Кушнір Ніна Борисівна
Левицька Світлана Олексіївна
Ляхович Ольга Олександрівна
Малевич Леся Дмитрівна
Мальчик Мар’яна Василівна
Мельник Лариса Михайлівна
Міщук Галина Юріївна
Наконечна Ольга Павлівна
Олексін Юрій Петрович 
Осадча Ольга Олексіївна
Позняковська Наталія Миколаївна

Савіна Наталія Борисівна
Скрипчук Петро Михайлович
Стасюк Богдан Богданович
Тихончук Леся Хотіївна
Якимчук Аліна Юріївна

Демчук Аліна В’ячеславівна
Красномовець Олександр Ігорович
Кудря Іванна Олександрівна
Павловець Галина Русланівна
Чилій Тетяна Романівна

заступник директора з організаційної діяльності
заступник директора з організаційної діяльності
заступник директора з виховної діяльності
заступник директора з методичної діяльності
заступник директора з наукової діяльності
заступник директора з навчальної діяльності
професор кафедри менеджменту
професор кафедри філософії
професор кафедри обліку та аудиту
професор кафедри менеджменту
завідувач кафедри менеджменту
професор кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу
в. о. завідувача кафедри іноземних мов
в.о. завідувача кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу
професор кафедри обліку та аудиту
в.о. завідувача кафедри фінансів та економіки природокористування
завідувач кафедри українознавства
завідувач кафедри маркетингу
доцент кафедри фінансів та економіки природокористування
завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва
в.о. завідувача кафедри філософії
завідувач кафедри суспільних дисциплін
доцент кафедри обліку та аудиту
завідувач кафедри обліку та аудиту
проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП
професор кафедри менеджменту
голова профбюро працівників ННІЕМ
в.о. завідувача кафедри державного управління, документознавства 
та інформаційної діяльності
професор кафедри державного управління, документознавства
та інформаційної діяльності
студентка 4 курсу ступеня бакалавр спеціальності «Економіка», ОП «Бізнес-аналітика»
студент 6 курсу ступеня магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
студентка 2 к., ОР "Бакалавр" спеціальності «Менеджмент»
студентка 6 курсу ступеня магістр спеціальності «Освітні педагогічні науки», 
ОП «Педагогіка вищої школи» 
студентка 4 курсу ступеня бакалавр спеціальності «Публічне управління 
та адміністрування»

 

Положення про вчену раду інституту

Інформація станом на 23.11.2020р.